We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Recyclingsymposium 2022: Grip op Grondstoffen harder nodig dan ooit

dinsdag 29 november 2022

Met bijna 180 bezoekers was het jaarlijkse Recyclingsymposium, dit jaar alweer voor de 10e keer, goed bezocht. Na 2 “coronajaren” werden de bezoekers weer als vanouds verwelkomd in de Next Level Congreszaal te Gorinchem.

Delen

BRBS Recycling voorzitter Ton van der Giessen opende deze 10e editie van het Recyclingsymposium met de uitspraak dat we als Nederland al veel doen maar dat we er nog lang niet zijn. Het antwoord op de vraag hoe we tot die volledig circulaire economie gaan komen is niet eenvoudig. Het vraagt in ieder geval om visie en daadkracht, zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. Op de vraag van Dagvoorzitter Marieke van der Werf “wie in de zaal is er in zijn dagelijkse praktijk bezig met ons nationale doel om het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030 te halveren?” waagden weinig aanwezigen hun hand op te steken. “Tijd om dat doel maar eens los te laten?”, vraagt ze aan Hagar Ligtvoet, op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder meer verantwoordelijk voor de transitie naar een circulaire economie. “Het doel blijft staan, maar het geeft weinig grip en sturing voor de circulaire economie”, geeft Ligtvoet toe. “We moeten dus wel naar specifiekere, meer gerichte doelen.” Hagar Ligtvoet zette als eerste spreker de toon met een presentatie over de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van beleid voor een circulaire economie. Ze lichtte een tipje van de sluier op van het onlangs uitgestelde Nationaal Programma Circulaire Economie en gaf een doorkijkje naar de ontwikkeling van het eerste Circulair Materialen Plan (CMP1).

Circulair bouwen en slopen

Er is een systeemverandering nodig in ketens om tot een circulaire economie te komen. In het NPCE wordt daar invulling aangegeven met specifieke doelen voor 2030 en met plannen om die doelen te realiseren. Die specifieke doelen wilden ze nog niet noemen, maar ze beloofde speciale aandacht voor de bouw, de sector waar veel van de aanwezigen van afhankelijk zijn voor hun boterham. Het Rijk maakt werkt van een circulaire infrastructuur, maar zal ook inzetten op het sluiten van ketens in de woningbouw en utiliteitsbouw. In een brief die volgende week al naar de Tweede Kamer gaat, zal minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ingaan op beleid voor circulair bouwen. Het is geen verrassing dat de bouwsector in het NPCE een belangrijke rol inneemt. Deze sector heeft een bepalende rol in het behalen van de totale recyclingresultaten in Nederland. We doen het al zeer goed wanneer je kijkt naar recycling, het kan echter nog beter en hoogwaardiger. Nog teveel materialen vinden een minder hoogwaardige bestemming of zijn op weg naar vernietiging. Een samenwerking tussen beleidsmakers en uitvoerders is hierbij van groot belang. De resultaten van een verkenning naar de ‘ideale’ sortering van bouw- en sloopafval, uitgevoerd door BRBS Recycling in samenwerking met Rijkswaterstaat, krijgen ook een vertaling in het beleid dat in het NPCE komt te staan. Misschien nog wel belangrijker is het dat er ook meer aandacht naar de voorkant van de bouwketen gaat. Het NPCE zal circulair ontwerp stimuleren en mogelijk de inzet van biobased materialen. Het uiteindelijke doel is om met betere sortering meer materialen behouden voor de keten en geen recyclebaar afval meer naar de verbrandingsovens te sturen.

Circulair Materialen Plan

Het nieuwe Circulair Materialenplan (CMP) zal in ieder geval geen ontwerpeisen bevatten. In het document staat centraal hoe materiaal zich door ketens beweegt. Daarbij is aandacht voor (afval)preventie, ontwerp en gebruik en dus niet langer alleen voor de afvalfase, zoals in het LAP (Landelijk Afvalbeheers Plan, dat door het CMP zal worden opgevolgd) het geval was. Voor betere ontwerpen zal het CMP wel handvatten bieden. Een van de uitgangspunten is verder dat koplopers meer geholpen zijn met het CMP dan nu het geval is bij het LAP. Andere partijen moeten zich gaan optrekken aan hen die voor de troepen uitlopen. De sectorplannen uit het Lap worden de ketenplannen van het CMP. Zo komt er onder andere een ketenplan voor beton.

Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart

Alexander van der Vooren, senior beleidsadviseur bij de Sociaal-Economische Raad, vatte de belangrijkste conclusies samen van het advies over de grondstoffentransitie dat de SER in september van dit jaar publiceerde. De klimaatdoelen zijn onhaalbaar zonder versnelling van de grondstoffentransitie. Het Rijk zal moeten gaan sturen op (internationale) ketens en er moet een kabinetsbrede inzet komen voor de circulaire economie (mét passende middelen), een concreet afrekenbaar doel en een samenhangend beleidspakket met name gericht op de voorkant van ketens. Concreet noemde Van der Vooren dat er nood is aan normeren (bijvoorbeeld de toepassing van recyclaat verplichten in nieuwe producten), gerichte subsidiering (wellicht een soort SDE-regeling voor secundaire materiaal) en beprijzing (liefst in de EU). Tot slot zou afval inzetten als grondstof veel eenvoudiger moeten zijn. BRBS Recycling-voorzitter Ton van der Giessen sprong na de presentatie het podium op om te benadrukken dat het verhaal van de SER hem uit het hart gegrepen was. Bindende maatregelen, dat is wat er nu nodig is.

Nieuwe rollen

Professor Alfons van Marrewijk, hoogleraar construction cultures (TU Delft), hield als derde spreker een pleidooi voor een andere manier van samenwerken in de bouwketen. De traditionele rolverdeling in deze keten zit een succesvolle implementatie van circulaire praktijken nu vaak flink in de weg, constateert hij. Slopers, gaf hij een voorbeeld, worden traditioneel pas laat en relatief kort bij projecten betrokken. Zijn advies aan de slopers: trekt de stoute schoenen aan en neem zelf meer initiatief, zoek ketenpartners op, experimenteer en leer! In de zaal gaven diverse slopers aan dat het nog niet altijd even makkelijk is om bij bouwbedrijven en architecten binnen te komen met een verhaal over circulair slopen. Lang niet iedereen zit hier op te wachten. In een paneldiscussie schetste Walter Gubbels, directeur van een familiebedrijf met sloopwerkzaamheden, dat het gros van de gebouwen die nu tegen de grond gaan, stamt uit de jaren '60, '70 en '80 en maar matig demontabel is. Hij waarschuwde dat slopers nog lang de lineaire economie aan het opruimen zullen zijn. Waar hergebruik mogelijk is, laat zijn bedrijf het niet na, maar de markt stelt nog te vaak onmogelijke eisen voor hergebruik.

Zonder wrijving geen glans, een schurende paneldiscussie

In de paneldiscussie tussen bouwers (Ballast Nedam), recyclers (Renewi) en slopers en oogsters (Gubbels bedrijven en New Horizon ) ontstonden spannende discussies op basis van een 5-tal stellingen die aan het publiek en het panel werden voorgelegd. Renewi-directeur Marc den Hartog stelde in de paneldiscussie nog maar eens aan de kaak dat circulair slopen geweldig is, maar dat er voor gesorteerde stromen wel een markt moet zijn. Dat virgin materiaal nog vaak goedkoper is, is een groot probleem. Erik Koremans, directeur van New Horizon Material Balance, zelfbenoemd ‘oogster van bouwmaterialen’, zag een eenvoudige oplossing: CObeprijzen. Als bouwers betalen voor de werkelijke prijs van materialen (inclusief de milieukosten) is zijn duurzame beton binnen no time uitverkocht, stelde hij. Judith Doorn, duurzaamheidspecialist bij Ballast Nedam, brak een lans voor meer hoogwaardige recycling van materiaal uit de bouw en meer hergebruik in de bouw. En ze deed een oproep: kom als afvalinzamelaar nooit naar ons toe met het aanbod om ons compleet te ontzorgen door op een bouwplaats één container neer te zetten voor al het afval. Bewust scheiden moet, net als thuis, gemeengoed worden.

Student Recycling Award

Het Recyclingsymposium werd afgesloten met een netwerklunch, maar niet voordat de Student Recycling Award was uitgereikt, een prijs voor de beste afstudeerdopdrachten met betrekking tot recycling of circulariteit van studenten op technische hogescholen en universiteiten. De prijs ging naar Thomas Hobé (Universiteit Utrecht) die nuttig onderzoek heeft verricht naar kwaliteitsborgingssystemen voor recycling van vijf afvalstromen waar uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor geldt. Uit het juryrapport: het zou zonde zijn als een dergelijke studie eindigt onder een berg stof in politieke lades.

 • Recyclen
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Recycling glas en steenwol

Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces beh...

Batterijen-Stibat
Consumentencampagne tijdens Week van veiligheid in de afvalbranche om li-ion batterijen apart in te leveren

Begin juni vindt de Week van de veiligheid binnen de afvalbranche plaats waarin een veilige werkomgeving centraal staat. Tijdens deze week start een campagne om consumenten en bedrijven te stimuleren ...

BEwerken ONLINE
Einde-afvalregeling in Ierland

Als vijfde lidstaat is Ierland bezig met het ontwikkelen van een regeling voor eindeafval van recyclinggranulaat. Een positieve ontwikkeling, want veel bouw- en sloopafval eindigt nog her en der als o...

BEwerken ONLINE
Nederlands tintje bij de FIR

De FIR is in de jaren ’90 ontstaan doordat vooral Duitssprekende landen het belang inzagen van een Europese vereniging die de belangen van recyclers van bouw- en sloopafval vertegenwoordigt. Om die re...

BEwerken ONLINE
De wankele wereld van Plastic Recycling

Van een tekort van recyclaat naar een overschot in 2 maanden tijd! De afzet stagneert door hoge kosten inflatie bij de consument en weer dalende tarieven voor primaire grondstoffen. We vinden allemaal...

BEwerken ONLINE
Textielrecycling in Nederland

De textielbranche is een veelomvattende industrie die invloed heeft op vele andere branches. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de bedrijfskledingindustrie. Bijna 3 jaar geleden in april 2020 presenteerde ...

BEwerken ONLINE
Regio-overleggen najaar 2022 weer goed bezocht

Op 11, 12 en 13 oktober vonden de regionale najaars-overleggen van BRBS Recycling weer plaats op verschillende plekken in het land. Op de locaties van de Rouwmaat Groep Beekmans in Groenlo, Stichtse V...

BEwerken ONLINE
NN blikt terug op recyclingpilot: ‘Ik ben geschrokken van de klantkant’

Nationale-Nederlanden startte eind januari een pilot onder 65 recyclingbedrijven om te onderzoeken hoe deze sector wél verzekerd kan worden. Joeri Jedeloo, verantwoordelijk voor product management & e...

BEwerken ONLINE
Al is de ambitie nog zo hoog, de realiteit achterhaalt ‘m wel

Bijna elke dag worden we er aan herinnerd dat het niet goed gaat: klimaat, stikstof, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, etc. We hebben nog steeds het beeld van onszelf als ’n duurzaam land, een leider in...

BRBS Recycling
42,5-jarig Jubileum BRBS Recycling 16 september 2022

Door de opkomst van Covid-19 is het jubileumfeest van BRBS Recycling twee keer uitgesteld. Maar van uitstel kwam zeker geen afstel, want op 16 september 2022 vierde BRBS Recycling haar 42,5-jarig best...

BRBS Recycling
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 9 – Een blik vooruit

Recyclinggranulaat wordt al meer dan 50 jaar op dezelfde manier gemaakt. Bijna 100% van het steenachtig afval dat vrijkomt wordt gerecycled. De circa 25 Mton die hiermee wordt gerecycled is nog steeds...

BRBS Recycling
Recycling Maatschappij Doetinchem, in 2022 operationeel

Twee “R” Recycling Groep breidt uit naar de Achterhoek. In oktober 2021 zijn de koopcontracten definitief getekend en in januari 2022 is de grond officieel overgedragen.

BEwerken ONLINE
LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd

Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet...

BEwerken ONLINE
Nederland Europees koploper in recycling plastic afval, maar verbrandt ook 55% van ingezameld plastic afval

Steeds meer plastics worden in Nederland gerecycled. In 2020 ging het om 45% van het ingezamelde plastic afval dat voor recycling werd ingezet. Daarmee zit Nederland ruim boven het Europese gemiddelde...

BEwerken ONLINE
Recycling van hout – welke kant moet het op?

Na puin vormt afvalhout de grootste fractie in bouw- en sloopafval. Ook breder gezien is afvalhout, wederom na puin, de grootste mono-afvalstroom in Nederland. Jaarlijks komt zo’n 1,5 miljoen ton afva...

BEwerken ONLINE
Twee “R” Recycling Groep stimuleert circulariteit dankzij matchingsplatform DuSpot

Al sinds 1980 spant de onderneming zich in om beton en metselwerk dat vrijkomt uit sloop te recyclen tot hoogwaardige materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt in infraprojecten, utiliteitsbouw en...

BEwerken ONLINE
Afgedankte koelkast wordt speelgoed

Coolrec, een dochteronderneming van Renewi, gespecialiseerd in het recyclen van koel- en vriesapparatuur, is sinds 2022 een samenwerking aangegaan met PLAYMOBIL. Zij waren al enige tijd op zoek naar e...

BEwerken ONLINE
Van de Beeten BV neemt Cementbouw Recycling Oosterhout over

Het Veghelse grond-, weg,- en waterbouwbedrijf Van de Beeten BV heeft per 1 juni jongstleden Cementbouw Recycling uit Oosterhout 100% overgenomen. Laatstgenoemde gaat vanaf dan verder onder de naam Va...

BEwerken ONLINE
Nieuwe eisen voor duurzamer beton in projecten Rijkswaterstaat

Rijkwaterstaat zet een belangrijke stap op weg naar een klimaat neutrale en circulaire infrastructuur, door nieuwe, duurzame, eisen voor beton. De eisen komen voort uit afspraken in het Betonakkoord e...

BEwerken ONLINE
Renewaball verduurzaamt in hoog tempo tennis- & padelballen

Renewaball is een succesvolle startup die begin 2021 is opgericht in Amsterdam. Renewaball heeft de eerste circulaire tennis- en padelbal ontwikkeld. Gemaakt met uitgespeelde tennisballen van alle mer...

BEwerken ONLINE
Zwerfinator komt met harde data

Dirk Groot, Zwerfinator, komt met keiharde data over de impact van het invoeren van statiegeld op plastic flesjes. Zijn bevindingen tonen aan dat de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval ook d...

BEwerken ONLINE
Van den Noort in beweging

Het sinds 1944 opgerichte Van den Noort uit Dongen kwam onlangs met het nieuws over het in gebruik nemen van een nieuwe sorteerinstallatie. Van den Noort verdubbelt daarmee het potentieel te verwerken...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BEwerken ONLINE
Europa moet nog flink aan de slag

Binnenkort start een openbare raadpleging (public consultation) betreffende de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De KRA stamt uit 2008 en is in 2018 gereviseerd. Het is nu een mooi moment om eens sti...

BRBS Recycling
Earth Overshoot Day, een dag waarop we alles verbruikt hebben

Earth Overshoot Day, de dag waarop we meer verbruiken dan de wereld kan leveren, valt ieder jaar eerder. Dit jaar viel deze op 12 april jl.. Hiermee behoort Nederland tot de vijftien eerste van de 195...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt

Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de vastgestelde circulaire economie doelstellingen van 2050. Het toewerken naar een 100% circulaire econ...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BRBS Recycling
Metaalrecycling leidt tot reductie CO2 emissies

CE Delft publiceerde onlangs een rapport over het onderzoek naar besparing van CO2 emissies bij metaalrecycling. CE Delft stelt dat metaalrecycling leidt tot een besparing van CO2 emissies ten opzicht...

BEwerken ONLINE
Meten met 2 maten; circulaire toepassing van kunstgras

Er zijn in Nederland meerdere marktpartijen actief in het recyclen van versleten kunstgrasmatten. Deze matten zijn afkomstig van de zo’n 3000 sportvelden verspreid in Nederland. Dat recycling van kuns...

BRBS Recycling
Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische ind...

BEwerken ONLINE
Alles is oplosbaar

Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd van 3 maanden is de eerste batch granulaat geproduceerd. 1 November 2021 was het zichtbare resultaat b...

BEwerken ONLINE
Nieuwe wetgeving batterij inzameling aanstaande

De elektrificering van onze maatschappij gaat onder invloed van het klimaat en de circulaire economie steeds sneller. Batterijen en accu’s hebben daarin een grote rol. Ze zitten niet alleen meer in on...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Zekerheid omtrent recycled content

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn essentieel in een circulaire economie. In de bouwsector recycled men al een groot deel van de materialen. De hoogwaardige inzet van gerecyclede materialen in n...

BRBS Recycling
Is ketendenken de toekomst van recyclen?

Ketendenken suggereert dat we alleen moeten denken aan oplossingen binnen onze keten. Het streven naar een circulaire economie en de doelstellingen van 2030 en 2050 kan leiden tot een rigoureuze versn...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

Bospad
Staatsbosbeheer in de ban van secundaire grondstoffen

André Luinstra, werkzaam als adviseur in team kwaliteit en duurzaamheid sprak tijdens het Centraal Overleg, georganiseerd door BRBS Recycling, over het gebruik van gerecycled bouwafval voor bospaden.

BRBS Recycling
Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept belang matrasrecycling met opening vierde matrasrecyclingfabriek

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven heeft vandaag de nieuwe matrasrecycling fabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend waarbij ze het belang van duurzame m...

BRBS Recycling
PMC en Renewi maken schoonmaken en storten van gecontamineerd staal overbodig

Purified Metal Company (PMC) heeft een industriële methode ontwikkeld om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild zoals chroom-6...

BEwerken ONLINE
De helden van de winter zijn de motor van de maatschappij

Je kunt het je haast niet voorstellen met de huidige temperatuur, maar op 7 februari lag Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Een bekend plaatje bij zo’n winters tafereel zijn de strooiwagens...

Schaakstukken
Recyclingbranche lijdt onder oneerlijke concurrentie

We betalen als eindgebruiker te weinig voor onze materialen. Goed nieuws zou je zeggen, maar eigenlijk is dat niet het geval. Ecologische en sociale effecten van het productieproces worden maar ten de...

BRBS Recycling
BEwerken krijgt een digitaal broertje

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikke...

BPS Luchtfoto
Leden belicht: Janssen Group Maastricht – BPS Recycling en Bouwstoffen

De derde generatie Janssen heeft inmiddels 7 jaar geleden zijn intrede gedaan in het familiebedrijf. In totaal werken er 130 mensen bij Janssen Group. BPS Recycling en Bouwstoffen is sinds 2000 opgeri...

BEwerken ONLINE
Meer behoefte aan gewassen betongranulaat

Twee “R” Recycling Groep heeft onlangs geïnvesteerd in vier nieuwe wassers van de Ierse fabrikant CSS, omdat de vorige wasinstallaties te weinig capaciteit hadden en net wat minder geavanceerd waren. ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

BEwerken ONLINE
Van Werven viert 75-jarig bestaan met jubileumjaar

Van Werven infra & recycling bestond in december 2020 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld. Van Werven ma...

BEwerken ONLINE
Slopers voelen noodzaak circulariteit

Het slopen van woningen en gebouwen is de laatste jaren compleet veranderd. Werden betonnen en gemetselde wanden of vloeren vroeger vermalen en hergebruikt als fundatie onder wegen, nu worden casco’s ...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%) Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er een...

BEwerken ONLINE
Geen discussie over kwaliteit Herman van der Heiden en zijn vrouw Sonja werken sinds jaar en dag hard en met veel passie in hun be...

Urban Mining -EIB rapport
Materiaalstromen in de bouw en infra In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverb...

BRBS Recycling
Recycling glas en steenwol Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het sp...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU,...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BRBS Recycling

Groen beton bestaat. Mebin maakt het al jaren!

Het Betonakkoord is helder: in 2030 moet 30 procent van de primaire grondstoffen voor beton zijn vervangen door gerecycled materiaal. Kan dat? Absoluut. De innovatiecarrousel van Mebin draait op volle toeren. Dat is goed nieuws voor het milieu. En voor de recyclingbranche. lees meer

BEwerken ONLINE

Vissen in troebel circulair water

Door de oorlog in Oekraïne rezen de grondstof- en fossiele brandstoffenprijzen de pan uit. De afhankelijkheid van de moderne economieën van ruwe grondstoffen, mineralen en zeldzame aardmetalen kwam pijnlijk aan het licht. Gelukkig hebben we in Nederland een doelstelling om het primaire abiotische gr... lees meer