We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Centraal overleg in het teken van duurzaamheid voor materieel en materiaal

woensdag 30 augustus 2023

Op 14 juni jongstleden kwamen zo’n 50 BRBS Recycling leden bijeen voor het Centraal Overleg 2023. Evenals voorgaande jaren bestaat het Centraal Overleg uit het delen van kennis en informatie binnen en door de branche.

Delen

Dit jaar heeft BRBS Recycling onder andere sprekers als Przemek Spiesz van bouwmaterialenproducent Heidelberg, Dennis Vrolijk van Pon Equipment, Wim Falkenberg van M-Tech en Helmer Weterings van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie uitgenodigd om de leden mee te nemen in de ontwikkelingen binnen en buiten de afval- en recyclingbranche. In dit artikel brengen we de besproken onderwerpen kort onder de aandacht.

Elektriciteit vindt langzaam een plekje naast Diesel

Pon Equipment heeft een duidelijke visie op duurzaamheid en werkmaterieel en presenteerde een deel van de mogelijkheden die bedrijven hebben om hun machinepark te elektrificeren.

Dennis Vrolijk, Manager Waste & Recycling bij Pon Equipment B.V., leidde de toehoorders langs elektrische graafmachines, brekers, shredders en zeven, maar ook dieselelektrische combinaties. Een van de uitdagingen waarmee de transitie naar volledig elektrisch nog mee te maken heeft is de elektriciteitsvoorziening “in het veld”. Er valt nog veel te ontwikkelen doch met hetgeen er op dit moment al beschikbaar is materiaal en materieel kan in sommige gevallen het verschil al gemaakt worden daar waar het gaat om de duurzaamheidsparagraaf in menig aanbesteding.

Wat betekent de CSRD voor jaarverslaggeving?

Met de richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht de EU grote bedrijven in Nederland om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het jaarverslag. Afhankelijk van de grootte van een organisatie geldt deze eis vanaf boekjaar 2024 (grote ondernemingen die nu al verplicht rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie), boekjaar 2025 (alle grote ondernemingen), boekjaar 2026 (beursgenoteerde mkb-ondernemingen) of boekjaar 2027 (niet-EU ondernemingen met > € 150 miljoen euro).

In een kleine drie kwartier nam Wim Falkenberg, adviseur SHEQ, namens M-Tech de aanwezigen mee op reis naar Brussel en leidde hen langs de sturende en dwingende Europese overheid die een aantal maatregelen heeft aangekondigd waaraan moet worden voldaan aangezien deze ook door Nederland zijn overgenomen. Zo dient er een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd te worden met als doel rendabele en technisch haalbare energie-efficiency verhogende maatregelen te identificeren en ter beoordeling aan het bevoegd gezag aan te bieden.

De CSRD zal voor alle grote ondernemingen in Nederland leiden tot een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering. Duurzaamheid zal moeten worden geïntegreerd in alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals governance, strategie, risicomanagement, interne controle-omgeving en de interne en externe verslaggeving. Voor veel ondernemingen betekent dit dat zij een duurzaamheidsstrategie zullen moeten opstellen of updaten en op basis daarvan de processen en systemen in te richten om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen behalen. Voor veel bedrijven zal dit op enig moment gaan leiden tot een aanzienlijke extra administratieve last die bovendien toe zal leiden dat een aantal personen van de organisatie eventueel aangevuld met externe kennis en kunde hun accountant moeten gaan ondersteunen zodat hij ook vertrouwen heeft dat de informatie klopt.

Het perspectief van de houtindustrie, Helmer Weterings

Helmer, van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie hield een bevlogen verhaal over bouwen met hout. Hij schetste een toekomstbestendige wereld waarin bouwen met hout een belangrijke rol speelt. Er is genoeg hout om mee te bouwen en van goede kwaliteit. ‘Dat daar een goed bosbeheer bij hoort is logisch en dan kan wat bos is ook bos blijven.’ Onder deze voorwaarden is met hout een grote impact mogelijk op het milieuprofiel van de bouw. Recyclers spelen hier ook een belangrijke rol in omdat in de visie van de NBvT bij voorkeur met secundair hout als grondstof wordt gewerkt en zo de levensduur van het hout wordt verlengd. Ook wat betreft hergebruik liggen er kansen om deze doelstelling te verwezenlijken.

Duurzaam cement

Heidelberg is een wereldwijd opererend concern dat cement, toeslagstoffen en beton produceert. Het behoeft geen toelichting dat cement een grote footprint heeft. Heidelberg is actief bezig deze te minimaliseren. Przemek Spiesz van Heidelberg legde uit dat ondanks alle veelbelovende alternatieven een belangrijke rol voor cement zal blijven bestaan. Daarom is naast de focus op deze alternatieven ook de verduurzaming van het cement zelf nog steeds van groot belang. Ondanks de relatief lage footprint die Nederands cement al heeft, zijn er nog mogelijkheden. Er werd ingezoomd op CO2 capture, zowel in het beton zelf als in opslag in de grond. Voor de opslag wordt aansluiting gezocht bij een internationaal netwerkt van CO2 pijpleidingen. Voor de opslag in cement en beton zelf zijn innovaties beschikbaar, die het mogelijk maken om de fijnste fractie van innovatieve breekprocessen (recycled fines, RCF) in het cementproductproces op te nemen. De RCF blijkt een zeer reactief bindmiddel op te leveren. Hierbij wordt CO2 opgenomen en wordt de grondstofbehoefte aan klinker beperkt. Verder is er minder warmte nodig om deze fijne fractie op het gewenste niveau te krijgen als bij het branden van primaire klinker. Hier is veel winst te behalen. De keten kan gesloten worden.

Het programma werd afgesloten op het zonnige terras met een haringparty als netwerkmoment voor leden en donateurs.

Wederom is het voor zowel deelnemers als sprekers een interessante en waardevolle dag gebleken. Het aangeboden programma bevatte een actueel programma en daarbij waardevolle feedback voor de sprekers. De exacte datum voor het Centraal Overleg van volgend jaar (2024) moet nog ingepland worden, maar hou in ieder geval 19 en 26 juni 2024 vrij in uw agenda, dan hoeft u het in zeker niet te missen.

Dat ook voor de sprekers het Centraal Overleg een bron aan informatie bevat blijkt iedere keer weer, wanneer de aanwezige leden actief meedenken over lopende vraagstukken. Zo merkten meerdere deelnemers op dat de verplichting van registratie van bepaalde stoffen al aan de start van het bouwproces moet zitten.

 • Innovaties
Gerelateerde artikelen
Foto Beurs Seijbel Photography-0500
Geslaagde Vakbeurs Recycling met veel belangstelling voor Grondstoffenplein

De Vakbeurs Recycling, die op 21, 22 en 23 november plaatsvond in de Evenementenhal Gorinchem, was er weer eentje om in te lijsten. Niet alleen kwalitatief scoorde deze dertiende editie een dikke vold...

Recyclingsymposium 2022
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Met het thema: Oud is het Nieuwe Nieuw!, zal de 11e editie van het Recyclingsymposium aandacht besteden aan optimaal hergebruik in de circulaire bouweconomie.

Recypedia BTT_WEB
Best Beschikbare Techniek

BBT staat voor Best Beschikbare Techniek, of in het Engels: BAT (Best Available Techniques). BBT worden op Europees niveau ontwikkeld op basis van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Deze richtli...

Heidelberg2023 05 12 PBl_100 tph mobile plant for selective separation_WE
Sluiten betonkringloop biedt kansen voor verdere CO2-reductie

Vanwege zijn veelzijdigheid, betrouwbaarheid en alom beschikbare grondstoffen is beton wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Er is steeds meer aandacht voor de grote milieu impact van het bin...

BRBS Recycling
Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint

De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan op...

BEwerken ONLINE
Beton Reinvented: een enorme kans om de betonketen te verduurzamen

Een grote groep partijen uit de betonsector en -keten heeft zich het afgelopen half jaar ingespannen om een Nationaal Groeifonds aanvraag ‘Beton Reinvented’ in te dienen. Eind juni 2023 wordt bekend o...

Foto Mark Kuijken
Wie heeft mijn kaas gepikt?

Aan de titel van dit managementboekje moest ik denken toen het Afvalfonds en Nedvang vorig jaar aankondigden gratis plastic verpakkingsafval, glas en drankkartons bij bedrijven op te gaan halen. “Wie ...

BRBS Recycling
Duurzame woningbouw snel gerealiseerd met modulaire houtbouw

In Heerhugowaard realiseert woningcorporatie Woonwaard in slechts enkele maanden tijd 59 appartementen van hout. Een nieuwe film laat zien hoe houtbouwmodules worden geprefabriceerd in de Houtbouwfabr...

BEwerken ONLINE
Geen discussie over kwaliteit

Herman van der Heiden en zijn vrouw Sonja werken sinds jaar en dag hard en met veel passie in hun bedrijf. Met een blik op de toekomst en met een twinkeling in de ogen naar het verleden runt Van der H...

BRBS Recycling
Groen beton bestaat. Mebin maakt het al jaren!

Het Betonakkoord is helder: in 2030 moet 30 procent van de primaire grondstoffen voor beton zijn vervangen door gerecycled materiaal. Kan dat? Absoluut. De innovatiecarrousel van Mebin draait op volle...

CBR Antoing -Heidelberg
Heidelberg Materials wil unieke hybride koolstofafvanginstallatie bouwen in haar Belgische cementfabriek in Antoing

Heidelberg Materials heeft de intentie de Antoing-fabriek van haar Belgische dochteronderneming CBR te voorzien van een innovatieve hybride koolstofafvanginstallatie. Antoing is een ultramoderne cemen...

BEwerken ONLINE
Natuurlijke woningisolatie van Nederlandse bodem

Woningisolatie van vezelhennep is één van de antwoorden op de vele maatschappelijke uitdagingen die er zijn. GreenInclusive ontwikkelde hiervoor een natuurlijke waardeketen in Noord-Nederland; van agr...

Foto winnaar Thomas Hobé
Thomas Hobé wint Student Recycling Award 2022!

Thomas Hobé, student aan de Universiteit van Utrecht is verkozen tot winnaar van de Student Recycling Award 2022!

BEwerken ONLINE
10e editie Recyclingsymposium

Met een thema als: Grip op grondstoffen, zal de 10e editie van het Recyclingsymposium aandacht besteden aan hergebruik, recycling en een circulaire economie, want zonder hergebruik en recycling bestaa...

BEwerken ONLINE
Student Recycling Award 2022

Op 16 november 2022 wordt de Student Recycling Award uitgereikt. De inschrijving voor deelname is tot 1 oktober geopend. Initiatiefnemers BRBS Recycling en SGS Intron roepen studenten op om hun bevind...

BEwerken ONLINE
De ultieme rol in de bouwketen

“Afval is grondstof” is een kreet die geregeld binnen de afval- en recyclingbranche wordt geuit. Een ambitieus streven waar handen en voeten aan gegeven moeten worden. De huidige theorie en strategisc...

Brand&Oort mobiele breker
Potentieel van allebrekers.nl is groot

Allebrekers.nl is een door BRBS Recycling onderhouden systeem voor puinbrekers, dat in opdracht van BRBS Recycling door webdeveloper Frans Michels in 2008 is opgezet. Dit voortkomend uit het besluit d...

BEwerken ONLINE
Veiligheid als DNA

De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te vervangen, maar een goede werknemer die het bedrijf van binnen en buiten kent, zijn of haar werkzaam...

BEwerken ONLINE
Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie

Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds s...

BEwerken ONLINE
Hannah Flerlage wint Student Recycling Award 2021

Hannah Flerlage, Student aan de Universiteit van Amsterdam is verkozen tot de winnaar van de Student Recycling Award 2021. Met haar onderzoek over organofosforverbindingen welke vaak gebruikt worden a...

Hoofd van afval
Student Recycling Award 2021

https://www.recyclingsymposium.nl/Voor studenten van universiteiten en hogescholen is de Recycling Award, met ingang van het jaar 2020 de Student Recycling Award genoemd, wellicht de langstlopende pri...

BRBS Recycling
Vakbeurs Recycling en het Recyclingsymposium hebben zin in november 2021

Met veel vertrouwen en ontzettend veel zin, kijken de organisatoren van vakbeurs Recycling (Easyfairs) en het Recyclingsymposium uit naar november. Eindelijk kunnen de uitgestelde plannen tot uitvoeri...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen leidt tot duurzame stad met verhaal

Geen nieuwbouw, maar circulaire bouw, moet het uitgangspunt worden in steden. Door circulair bouwen als nieuwe norm te hanteren, kunnen we ons klimaat verbeteren, unieke stedelijke omgevingen creëren ...

BEwerken ONLINE
Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde...

BEwerken ONLINE
BetonInnovatieLoket moet kansrijke oplossingen versnellen

Tijdens InfraTech 2021 heeft CROW het BetonInnovatieLoket gelanceerd, waar betoninnovaties in een vroegtijdig stadium beoordeeld en gevalideerd kunnen worden. Het idee is dat een onafhankelijk oordeel...

BEwerken ONLINE
Met circulair ontwerpen valt veel te winnen

Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besl...

BEwerken ONLINE
Wereldprimeur: eerste graafmachine op waterstof

Na een jaar lang testen is het prototype van graafmachine 220X Hydrogen goed bevonden. Het is regelrechte wereldprimeur waarmee JCB onder andere Hyundai voorbijstreeft. Dat kondigde medio 2020 nog aan...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collect...

TomBerendsen_bij_Van_Werven
CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven Europese samenwerking is van groot belang, zeker ook voor de recycling- en secundaire grondstoffense...

Knelpunt_web
Knelpunten Regeling Bodemkwaliteit toegelicht In het vorige nummer van BEwerken was te lezen dat met de introductie van de Omgevingswet een nieuwe...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor...

Foto Vivianne
Er is nog veel werk aan de winkel Sinds januari 2022 is mevrouw Vivianne Heijnen onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaa...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto Beurs Seijbel Photography-0500

Geslaagde Vakbeurs Recycling met veel belangstelling voor Grondstoffenplein

De Vakbeurs Recycling, die op 21, 22 en 23 november plaatsvond in de Evenementenhal Gorinchem, was er weer eentje om in te lijsten. Niet alleen kwalitatief scoorde deze dertiende editie een dikke voldoende, maar ook qua aantal deelnemers en bezoekers was het een geslaagde beurs. lees meer

BRBS Recycling

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (... lees meer