We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Materiaalstromen in de bouw en infra

dinsdag 18 april 2023

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaalstromen in tonnen en MKI (Milieukostenindicator). Als ijkjaar is 2019 gekozen en daarnaast is een doorkijk naar 2030 en 2050 gegeven. Dit artikel is gebaseerd op dit rapport.

Delen

Aanpak

In het rapport zijn twee benaderingen gevolgd. Eerste is dat standaardprofielen van typen bouwwerken zijn gedefinieerd, die qua materiaalgebruik min of meer overeenkomen. Hieraan zijn hoeveelheden gekoppeld. Tweede was vanuit de productie en aanlevering van de grondstoffen en of bouwdelen.

Totale bouw

In de totale bouw wordt bijna 2,5 keer zoveel materiaal gevraagd wordt dan er vrijkomt. De som van de MKI bedroeg naar schatting bijna € 1,7 miljard, waarvan ongeveer 29% voor rekening komt van de GWW en 71% toe te wijzen is aan de B&U. Zand, beton en recyclinggranulaat zijn de grootste stromen. Vierde is asfalt. Grond is ook een omvangrijke stroom, maar heeft een relatief lage MKI. Ophoogmaterialen bleven buiten beschouwing.

De grootste milieu-impact in de bouw ligt bij de verduurzaming van woningen, wegen, niet-asfalt verhardingen en nieuwbouw van bedrijfsruimten en seriële woningen. Kijkend naar de toekomst blijft bij ongewijzigde bouw de totale instroom van materialen stabiel. Het ‘gat’ tussen vraag en aanbod daalt van 58% naar 39% en de totale MKI stijgt van bijna € 1,7 miljard in 2019, 1,8 miljard in 2030 en 2 miljard in 2050.

GWW

Wanneer alleen naar de GWW wordt gekeken is het theoretisch verschil van vraag en aanbod 35%. Voor asfalt kan voor bijna 80% van de vraag worden voorzien door secundair materiaal. Voor beton en staal is dit respectievelijk bijna 60% en 50%. Bij kunststoffen maximaal 15%. Van alle vrijkomende materialen uit de GWW wordt 98% opnieuw gebruikt. Bij meer hergebruik in de B&U zal minder recyclinggranulaat beschikbaar zal zijn voor de GWW. Dit toont aan dat verduurzaming in de ene sector gevolgen heeft voor de circulariteit in de andere. Wegen en andere verhardingen hebben het grootste aandeel in de totale MKI van de GWW. Bruggen en spoor nemen in totaal bijna 30% van de totale MKI in de GWW voor hun rekening. Kijkend naar 2030 en 2050 levert, bij ongewijzigd beleid, toenemende vervangingsbouw veel vrijkomende materialen. Beperkte nieuwbouw dempt de vraag. De totale hoeveelheid ingaande materiaalstroom in de GWW lijkt relatief stabiel te blijven. De totale MKI neemt toe in de GWW van € 470 miljoen naar ruim € 485 miljoen in 2030 en in 2050 naar € 505 miljoen.

B&U

De vraag naar bouwmaterialen in de B&U is ruim 4,5 keer groter dan het theoretisch maximale aanbod aan uit de B&U. De vraag naar beton is ruim 5,5 keer groter dan het aanbod uit sloop in 2019. Het gat tussen vraag en aanbod is voor isolatiemateriaal ruim 6,5 keer groter dan het aanbod. Voor kalkzandsteen is het andersom door minder vraag naar kalkzandsteen bij nieuwbouw. De MKI-som in de B&U bedroeg in 2019 ongeveer € 1,2 miljard. Door de relatief lage MKI per ton leveren beton, kalkzandsteen en gips maar een beperkte bijdrage aan de totale MKI. Installaties vertegenwoordigen juist een klein aandeel van de massa maar gezamenlijk wel ruim 40% van de MKI. Bij ongewijzigd beleid stijgt de som van MKI naar verwachting verder tot € 1,4 miljard in 2030 en € 1,5 miljard in 2050. Herstel en verbouw biedt in deze sector een belangrijk aangrijpingspunt om de milieu-impact van de bouw te verminderen omdat deze ten opzichte van nieuwbouw toeneemt en minder materiaalvraag kent.

Belangrijke kwesties

Voordat conclusies worden verbonden aan de getallen is het belangrijk te vermelden dat er een discrepantie tussen theoretisch aanbod en hergebruik in de praktijk, dat in deze studie geen rekening gehouden met technologische ontwikkelingen de mogelijke gevolgen voor de MKI. En is toekomstig beleid niet meegenomen. Verder bleken er problemen te bestaan rondom de beschikbaarheid en kwaliteit van de data. Dit betekent dat conclusies met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

 • Actueel
 • Nederlands beleid
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Bedrijfsleven en overheden moeten samen in beweging komen om markt voor gerecyclede kunststof vlot te trekken

Het gebruik van gerecycled kunststof loopt snel terug - tijdelijk of zelfs structureel als maatregelen uitblijven. Die al langer bestaande trend wordt nog eens versterkt door de corona-crisis. Wat moe...

BEwerken ONLINE
Circulaire economie maakt geen deel uit van Miljoenennota

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag met de nodige slagen om de arm, ondanks de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer op 17 maart 2021, een betrekkelijk beleidsarme begroting. Het woord duurzaamhe...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Mark_Kuijken

Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik eenieder een gezond en succesvol 2024 toe. lees meer

FOTO_WEB_TwistGroup

Denken, Doen en Doorpakken

Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen met oprichter Carmen Ruiz de directie van de Twist Group. Dit advies- en consultancybureau in de afval- en milieubranche bestaat uit professionals met brede kennis en langdurige ervaring in deze specif... lees meer