We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Innovaties, maandag 31 mei 2021

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde het Deltalinqs Climate Program, in samenwerking met CIRCO, BRBS Recycling en BlueCity, in maart en april een zogeheten CIRCO Track. Dit was het startpunt van een samenwerking tussen verschillende partijen in het vinden van een nuttige circulaire bestemming voor bodemas, rekening houdend met de aangescherpte wet- en regelgeving op dit gebied.

Delen

Op uitnodiging van het Deltalinqs Climate Program deden maar liefst dertien ketenpartijen mee aan de CIRCO Track. Een workshop-programma voor ondernemers, waarin zij nieuwe businesskansen ontdekken, in een circulair designproces stappen en een visie kunnen ontwikkelen. In dit geval waren dat de volgende dertien bedrijven: het afval-energiebedrijf AVR, de verschillende bodemas-opwerkers Boskalis Environmental, Mineralz, Heros Sluiskil, Blue Phoenix Group, de bouwbedrijven Van Gelder, Dura Vermeer en Heijmans, het Havenbedrijf Rotterdam, de recyclers Recycling Kombinatie REKO BV en Twee “R” Recycling Groep BV en de startups in circulaire productontwikkeling Spaak Circular Solutions en Waterweg.


Nuttig product

De uitdaging voor de betrokkenen is om een circulaire toepassing te ontdekken, waarin eindgebruikers de bodemas graag gebruiken. Sinds de aangescherpte wet- en regelgeving is er veel onderzoek gedaan naar potentiële verwerking van de minerale delen uit bodemas, met name als vervanger van grind in beton. Maar je kunt het ook vermalen en toepassen als vulstof in beton. Een derde optie is de minerale fractie toepassen in weg- en waterbouwkundige werken. Hiervoor moet de minerale fractie eerst worden schoongemaakt met een wasinstallatie. In alle drie de toepassingsvormen fungeert de bodemas dus als vervanger van een primaire bouwstof als zand, grind, klei en ander vulmateriaal. 


Circulaire verbetering

De eerste twee toepassingsopties, waarbij de bodemas in beton wordt gebruikt, zijn onderwerp van discussie binnen de betonbranche. Beton kent vele toepassingen, van stoeptegels tot heipalen in funderingen van flatgebouwen. De zorg bestaat dat bodemas de wapening van funderingstoepassingen zal aantasten, waardoor voor beton waar bodemas in toegepast is, de kwaliteit moeilijker te garanderen is. En als bodemas wel wordt toegepast in bijvoorbeeld stoeptegels, hoe garandeer je dan dat de bodemas na recycling van dat beton niet alsnog in een funderingstoepassing terecht komt? Kortom, hoe vinden we een goede herbestemming voor bodemas, zonder dat eerder toegepaste bodemas via de hergebruiksfase de recyclingstroom van beton laat stagneren?

Die vraag stond centraal tijdens de CIRCO Track. De deelnemende bedrijven hebben eerst met elkaar gekeken hoe de keten er nu uit ziet en waar ze kansen zien voor circulaire verbetering. Op basis daarvan kwamen drie onderwerpen naar voren die zij in drie groepen verder hebben uitgewerkt:

1.         Kwaliteitsborging bodemas

2.         Productinnovatie

3.         Verantwoordelijkheid/eigenaarschap


Kwaliteitsborging bodemas

In de Green Deal bodemas zijn afspraken gemaakt over de minimale kwaliteitseisen waaraan bodemas moet voldoen. Maar het probleem zit ‘m in het vinden van een goede afzetmarkt, omdat er nog onvoldoende vertrouwen is in de kwaliteit van de bodemas. De groep heeft nagedacht over de kwaliteit van bodemas en of er manieren zijn om met de keten deze kwaliteit te verhogen. Het idee ontstond om aan het eind van de keten te starten, dus bij de toepasser van de bodemas. Welke kwaliteit wil de toepasser hebben? Van daaruit kun je terug-redeneren: welke kwaliteit heeft de bodemas-opwerker nodig van de afvalverbrander om aan de wens van de toepasser te kunnen voldoen? En wat moet de afvalverbrander daarvoor doen? Een tweede idee dat hieruit volgde, is dat je zou kunnen afspreken dat de toepasser een afnamegarantie geeft bij het behalen van de gewenste kwaliteit.


Productinnovatie

De groep rond productinnovatie richtte zich in eerste instantie op de al bestaande toepassingen. Waar wordt het al toegepast, waar zijn de goede ervaringen en wat kunnen we daarvan leren? De succesvolle bestaande toepassingen wil de groep gebruiken om meer bedrijven te overtuigen. Als het draagvlak eenmaal groot genoeg is, volgen er nieuwe innovatieve producten waar bodemas in zou kunnen worden toegepast.


Verantwoordelijkheid/eigenaarschap

De groep rond verantwoordelijkheid/eigenaarschap wil met een groep bedrijven én overheden een businessmodel vormgeven voor gedeeld eigenaarschap in de keten. Alle bedrijven in deze groep geloven zelf in hun product, in de noodzaak van het toepassen van deze secundaire bouwstof en in de kansen ervan voor meerdere gebruikscycli. De enige onzekerheid zit in de vraag of kwaliteitseisen die aan bodemas gesteld worden in de toekomst zullen worden aangescherpt. En hebben toepassers van de bodemas dan een probleem? Daar hebben we de overheid bij nodig. Door ook de overheid mede-eigenaar te maken van circulair gebruik van bodemas, willen de deelnemers werken aan een stabiele basis voor toepassers van bodemas. Voor nu en in de toekomst. Deze groep wil dit idee graag in samenspraak met Rijkswaterstaat verder uitwerken.


Circulaire route

De CIRCO Track vormde een startpunt van waaruit de samenwerking tussen de deelnemende bedrijven verder vorm kan krijgen. De partijen hopen met elkaar een goede circulaire route te creëren voor de minerale fracties uit bodemas.

 • Innovaties
 • Focus
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Wereldprimeur: eerste graafmachine op waterstof

Na een jaar lang testen is het prototype van graafmachine 220X Hydrogen goed bevonden. Het is regelrechte wereldprimeur waarmee JCB onder andere Hyundai voorbijstreeft. Dat kondigde medio 2020 nog aan...

BEwerken ONLINE
ZZS-beleid knelpunt voor secundaire sector

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan, zo wordt vermeld op de website van het RIVM. Echter zijn er inmiddels zo’n 1.700 ZZS bekend en dit aantal groeit met de d...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BEwerken ONLINE
Student Recycling Award 2022

Op 16 november 2022 wordt de Student Recycling Award uitgereikt. De inschrijving voor deelname is tot 1 oktober geopend. Initiatiefnemers BRBS Recycling en SGS Intron roepen studenten op om hun bevind...

BEwerken ONLINE
De ultieme rol in de bouwketen

“Afval is grondstof” is een kreet die geregeld binnen de afval- en recyclingbranche wordt geuit. Een ambitieus streven waar handen en voeten aan gegeven moeten worden. De huidige theorie en strategisc...

Brand&Oort mobiele breker
Potentieel van allebrekers.nl is groot

Allebrekers.nl is een door BRBS Recycling onderhouden systeem voor puinbrekers, dat in opdracht van BRBS Recycling door webdeveloper Frans Michels in 2008 is opgezet. Dit voortkomend uit het besluit d...

BEwerken ONLINE
Veiligheid als DNA

De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te vervangen, maar een goede werknemer die het bedrijf van binnen en buiten kent, zijn of haar werkzaam...

BEwerken ONLINE
Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie

Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds s...

BEwerken ONLINE
Hannah Flerlage wint Student Recycling Award 2021

Hannah Flerlage, Student aan de Universiteit van Amsterdam is verkozen tot de winnaar van de Student Recycling Award 2021. Met haar onderzoek over organofosforverbindingen welke vaak gebruikt worden a...

Hoofd van afval
Student Recycling Award 2021

https://www.recyclingsymposium.nl/Voor studenten van universiteiten en hogescholen is de Recycling Award, met ingang van het jaar 2020 de Student Recycling Award genoemd, wellicht de langstlopende pri...

BRBS Recycling
Vakbeurs Recycling en het Recyclingsymposium hebben zin in november 2021

Met veel vertrouwen en ontzettend veel zin, kijken de organisatoren van vakbeurs Recycling (Easyfairs) en het Recyclingsymposium uit naar november. Eindelijk kunnen de uitgestelde plannen tot uitvoeri...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen leidt tot duurzame stad met verhaal

Geen nieuwbouw, maar circulaire bouw, moet het uitgangspunt worden in steden. Door circulair bouwen als nieuwe norm te hanteren, kunnen we ons klimaat verbeteren, unieke stedelijke omgevingen creëren ...

BEwerken ONLINE
BetonInnovatieLoket moet kansrijke oplossingen versnellen

Tijdens InfraTech 2021 heeft CROW het BetonInnovatieLoket gelanceerd, waar betoninnovaties in een vroegtijdig stadium beoordeeld en gevalideerd kunnen worden. Het idee is dat een onafhankelijk oordeel...

BEwerken ONLINE
Met circulair ontwerpen valt veel te winnen

Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besl...

BRBS Recycling
Adviesroute naar een circulaire economie in de bouw Het advies van het transitieteam Circulaire bouweconomie over de doelen die in 2030 behaald zouden m...

BEwerken ONLINE
Van lijn naar cirkel; zo simpel nog niet Als vers aangetreden Tweede Kamerlid kreeg ik, naast het voor mij bekende vakgebied van Wonen, ook C...

BEwerken ONLINE
Afgedankte koelkast wordt speelgoed Coolrec, een dochteronderneming van Renewi, gespecialiseerd in het recyclen van koel- en vriesappara...

BEwerken ONLINE
ZZS-beleid knelpunt voor secundaire sector De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan, zo wordt vermeld op d...

BRBS Recycling
Cursus Accepteren, zinvol voor acceptanten! Op de dinsdagen 10 mei en 24 mei jl. heeft Hans Neele van Afvalkennis.nl namens BRBS Recycling in Za...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BRBS Recycling

Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de slooplocatie. Nu zijn die regels nog te vinden in het Besluit mobiel breken bou... lees meer

BRBS Recycling

Adviesroute naar een circulaire economie in de bouw

Het advies van het transitieteam Circulaire bouweconomie over de doelen die in 2030 behaald zouden moeten worden, is door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer gestuurd. lees meer