We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Is ketendenken de toekomst van recyclen?

dinsdag 26 oktober 2021

Ketendenken suggereert dat we alleen moeten denken aan oplossingen binnen onze keten. Het streven naar een circulaire economie en de doelstellingen van 2030 en 2050 kan leiden tot een rigoureuze versnelling. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie begrijpt de roep om te versnellen, maar denkt  dat men er in de volle breedte nog niet klaar voor is. Wij interviewden Vincent Gruis, voorzitter van Transitieteam Circulaire Bouweconomie over zijn visie op het “denken”.

 ‘Natuurlijk is de insteek wel er zo snel mogelijk klaar voor te zijn. Ons doel is om in 2023 een advies uit te brengen aan de Rijksoverheid, voor de in gebruik te stellen normen. Dan moeten de voorwaarden geschapen zijn om de versnelling in te gaan. Nieuwe standaarden voor inkoopbeleid, nieuwe contractvormen en concepten moeten klaarliggen. Zodat de bouwbedrijven weten op welke manieren ze de circulaire economie normen kunnen doorvoeren in de bouw. Het Transitieteam spreekt hierbij van het basiskamp dat ingericht moet worden voordat je de berg beklimt.’– stelt Vincent Gruis.  

Ketendenken is niet nieuw. Circulaire economie borduurt voort op eerdere concepten, dit geldt ook voor ketendenken. Bij een circulaire economie gaat het evenwel om groter systeemdenken. Ketensamenwerking in de bouw is vaak projectmatig en ingericht op de ontwerp en bouwfase. Bij een circulaire economie zal men multicyclisch moeten denken door de ontwerp- en gebruiksfase en demontage mee te nemen.

Delen

Hoe zorgt men ervoor dat materialen op een zo hoog mogelijk niveau te hergebruiken zijn?

‘Hiervoor is verlenging van de keten nodig, want termijnen van 50 tot 100 jaar zijn enorm. Dit gaat gepaard met een heel hoge mate van onvoorspelbaarheid, wat niet alleen betrekking heeft op 1 keten.

Het conventionele ketendenken en een circulaire economie liggen dan ook verder uit elkaar dan we wellicht hopen. Men kan er bij de lange levensduren in de bouw niet van uit gaan dat de oorspronkelijke bouwers altijd de eindverantwoordelijkheid behouden voor de geleverde producten. Er moeten ook systemen worden ingericht om demontage en hergebruik te faciliteren zonder afhankelijk te zijn van de oorspronkelijke producent. De stap tussen ketendenken en een circulaire economie is dan ook het verbinden van verschillende ketens; ketendenken in kwadraat. En hier liggen dus ook kansen voor recycle- en demontagebedrijven.

We moeten deze stap niet overslaan en te snel willen gaan, we moeten ervoor zorgen dat er opschaalbare concepten zijn en de juiste normen zijn opgesteld die zowel ambitieus als haalbaar zijn. Dat is een van de voorwaarden waar het transitieteam aan werkt. 

Bedrijven zijn er aan toe om er naartoe te werken, maar ook op zoek naar duidelijkheid van de overheid. Ze vragen daarbij de overheid om normen te stellen aan wat van hen wordt verwacht. De overheid moet bijvoorbeeld een norm stellen aan de eis milieuprestatie gebouwen (MPG), die dwingt tot hoogwaardig hergebruik.

Koplopers

Binnen iedere markt zijn er altijd koplopers. Binnen de bouw zijn er verschillende koplopers die reeds aan het oefenen zijn. Deze hebben we nodig om als markt te kunnen uitvinden wat goed en minder goed werkt. Voor “het peloton” is het nodig om te weten waar de finishlijn ligt. Dit is namelijk een tour en geen etappe. We moeten weten waar we welke aanpassingen per fase moeten maken, zodat we stapsgewijs kunnen toewerken naar bouwactiviteiten zonder milieubelasting in 2050.

Inzetbaarheid voor de komende 50-100 jaar

Niet alleen nieuwbouw dient te voldoen aan deze nog vast te stellen normen, maar ook de verbouwing/ renovatie van bestaande gebouwen. Er gaat veel materiaal gepaard met het uitvoeren van een dergelijk project. Daarom is het noodzaak dat men vanaf nu ook  nadenkt over de inzetbaarheid voor de komende 50-100 jaar, alsook de recyclebaarheid nadien.

Een systeemverandering is ophanden, nieuwe ketens worden gecreëerd. Het transitieteam staat klaar om dit zo goed mogelijk te bevorderen.’ – aldus Vincent Gruis

Simpel houden

Het vertrouwen in de huidige en aankomende innovaties is groot. Vincent Gruis stelt echter wel als vereiste dat de norm simpel gehouden wordt. Vincent Gruis: ‘Een nieuw systeem dat opgehangen wordt aan wat er momenteel wordt gebruikt zou een oplossing kunnen zijn. Hierdoor zijn de gewenste innovaties haalbaar voor ieder. Voor opdrachtnemers staat er ten opzichte van hun opdrachtgevers wel een grotere uitdaging voor de deur. Zij zullen uiteindelijk moeten leveren en opschalen. Dat vergt veel innovatie van de organisaties. Bij grotere bedrijven is het vaak makkelijker om capaciteit vrij te maken om innovaties in gang te zetten, terwijl kleine bedrijven soms weer wendbaarder kunnen zijn.’

In 2023 is wat betreft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de tijd voor versnelling aangebroken. Dit is dan ook geen oproep om tot die tijd stil te zitten, maar juist aan alle betrokkenen om zich voor te bereiden om massaal de ‘col te beklimmen’. 

 • Recyclen
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt

Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de vastgestelde circulaire economie doelstellingen van 2050. Het toewerken naar een 100% circulaire econ...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BRBS Recycling
Metaalrecycling leidt tot reductie CO2 emissies

CE Delft publiceerde onlangs een rapport over het onderzoek naar besparing van CO2 emissies bij metaalrecycling. CE Delft stelt dat metaalrecycling leidt tot een besparing van CO2 emissies ten opzicht...

BEwerken ONLINE
Meten met 2 maten; circulaire toepassing van kunstgras

Er zijn in Nederland meerdere marktpartijen actief in het recyclen van versleten kunstgrasmatten. Deze matten zijn afkomstig van de zo’n 3000 sportvelden verspreid in Nederland. Dat recycling van kuns...

BRBS Recycling
Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische ind...

BEwerken ONLINE
Alles is oplosbaar

Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd van 3 maanden is de eerste batch granulaat geproduceerd. 1 November 2021 was het zichtbare resultaat b...

BEwerken ONLINE
Nieuwe wetgeving batterij inzameling aanstaande

De elektrificering van onze maatschappij gaat onder invloed van het klimaat en de circulaire economie steeds sneller. Batterijen en accu’s hebben daarin een grote rol. Ze zitten niet alleen meer in on...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Zekerheid omtrent recycled content

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn essentieel in een circulaire economie. In de bouwsector recycled men al een groot deel van de materialen. De hoogwaardige inzet van gerecyclede materialen in n...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

Bospad
Staatsbosbeheer in de ban van secundaire grondstoffen

André Luinstra, werkzaam als adviseur in team kwaliteit en duurzaamheid sprak tijdens het Centraal Overleg, georganiseerd door BRBS Recycling, over het gebruik van gerecycled bouwafval voor bospaden.

BRBS Recycling
Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept belang matrasrecycling met opening vierde matrasrecyclingfabriek

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven heeft vandaag de nieuwe matrasrecycling fabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend waarbij ze het belang van duurzame m...

BRBS Recycling
PMC en Renewi maken schoonmaken en storten van gecontamineerd staal overbodig

Purified Metal Company (PMC) heeft een industriële methode ontwikkeld om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild zoals chroom-6...

BEwerken ONLINE
De helden van de winter zijn de motor van de maatschappij

Je kunt het je haast niet voorstellen met de huidige temperatuur, maar op 7 februari lag Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Een bekend plaatje bij zo’n winters tafereel zijn de strooiwagens...

Schaakstukken
Recyclingbranche lijdt onder oneerlijke concurrentie

We betalen als eindgebruiker te weinig voor onze materialen. Goed nieuws zou je zeggen, maar eigenlijk is dat niet het geval. Ecologische en sociale effecten van het productieproces worden maar ten de...

BRBS Recycling
BEwerken krijgt een digitaal broertje

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikke...

BPS Luchtfoto
Leden belicht: Janssen Group Maastricht – BPS Recycling en Bouwstoffen

De derde generatie Janssen heeft inmiddels 7 jaar geleden zijn intrede gedaan in het familiebedrijf. In totaal werken er 130 mensen bij Janssen Group. BPS Recycling en Bouwstoffen is sinds 2000 opgeri...

BEwerken ONLINE
Meer behoefte aan gewassen betongranulaat

Twee “R” Recycling Groep heeft onlangs geïnvesteerd in vier nieuwe wassers van de Ierse fabrikant CSS, omdat de vorige wasinstallaties te weinig capaciteit hadden en net wat minder geavanceerd waren. ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

BEwerken ONLINE
Van Werven viert 75-jarig bestaan met jubileumjaar

Van Werven infra & recycling bestond in december 2020 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld. Van Werven ma...

BEwerken ONLINE
Slopers voelen noodzaak circulariteit

Het slopen van woningen en gebouwen is de laatste jaren compleet veranderd. Werden betonnen en gemetselde wanden of vloeren vroeger vermalen en hergebruikt als fundatie onder wegen, nu worden casco’s ...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij... Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw” De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze ...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 ...

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het j...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de v...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Veiligheid als DNA

De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te vervangen, maar een goede werknemer die het bedrijf van binnen en buiten kent, zijn of haar werkzaamheden goed uitvoert, is onmisbaar, aldus André van der Grift, Commercieel Directeur Tagpoint. lees meer

BEwerken ONLINE

‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1). lees meer