We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Zekerheid omtrent recycled content

maandag 22 november 2021

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn essentieel in een circulaire economie. In de bouwsector recycled men al een groot deel van de materialen. De hoogwaardige inzet van gerecyclede materialen in nieuwe bouwproducten blijft echter beperkt. Hoewel er van verplichtingen momenteel nog geen sprake is, zal de markt steeds kritischer kijken naar inzet van zogenaamd recycled content om kringlopen ook daadwerkelijk te sluiten. Reden voor SGS INTRON Certificatie om een Verklaring Recycled Content af te geven.

Delen

Eisen aan recycled content

In Nederland werken we bij voorkeur met prestatie-eisen en niet met samenstellingseisen. Dat biedt meer ruimte voor innovatie, ook voor inzet van secundaire grondstoffen. In de praktijk betekent dit echter niet dat de inzet van gerecycled materiaal daarmee ook wordt gestimuleerd. Verplichtingen blijken soms nodig. Zo verplicht de Europese Single-Use Plastic Richtlijn bijvoorbeeld dat plastic PET-flessen in de EU vanaf 2025 voor minstens 25% en in 2030 voor 30% uit gerecycled plastic moeten bestaan.

Italië kent als een van de weinige landen ook eisen aan recycled content van bouwproducten, zie tabel. Het land geeft daarmee een eigen invulling aan de Europese Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation, CPR) en wel de fundamentele eis (BWR) nr.7 ‘Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen’. Hierbij zou ook het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het bouwwerk moeten worden gewaarborgd. Deze fundamentele eis is Europees nog niet uitgewerkt en daarom nog niet geëffectueerd, waardoor er nog geen geharmoniseerde eisen in de Europese landen bestaan. In de komende jaren wordt wel een uitwerking verwacht. Onder meer omdat het New Circular Economy Action Plan uit 2020 onder de Europese Green Deal als mogelijke maatregel noemt om eisen te stellen aan recycled content voor bepaalde producten onder de Verordening bouwproducten.

Tabel. Voorbeeld van eisen in Italiaanse bouwregelgeving (uit: CAM Edilizia / MINIMALE MILIEUCRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN ONTWERPDIENSTEN EN WERKEN VOOR HET NIEUWE CONSTRUCTIE, RENOVATIE EN ONDERHOUD VAN OPENBARE GEBOUWEN, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n.259, 6-11-2017) 

Product

Eis percentage recycled content

Prefab betonelementen

5 %

(Bak)stenen

5 - 7,5 %

Staal

70 %

Kunststof

30 %

Scheidingswanden / verlaagde plafonds

5 %

Cellulose isolatie

80 %

Glaswol isolatie

60 %

Steenwol isolatie

15 %

EPS isolatie

10 – 60%

XPS isolatie

5 – 45 %

PUR/PIR isolatie

1 – 10%


ISO 14021 leidend in interpretatie

Recycled content klinkt charmant door eenvoud, maar is het momenteel in de praktijk niet. In een aantal gevallen is het simpel. Bij gebruik van bijvoorbeeld betongranulaat bestaat weinig twijfel: dit is gerecycled materiaal en via recepturen of materiaalbalansen kan snel en eenvoudig het recycled contentpercentage worden bepaald. Er zijn echter addertjes onder het gras. ISO 14021 Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) is de leidende norm voor interpretaties. De norm maakt onderscheid naar recycled content uit zogenoemd ‘post-consumer’ (gebruikt) en ‘pre-consumer’ (niet gebruikt) afval. Pre-consumer gerecycled materiaal telt mee als recycled content zolang het om afval gaat en geen (bij)product betreft. Denk hierbij aan de discussie over gebruik van hoogovenslak in cement. De Europese afvalstoffenwetgeving is bepalend of iets afval of product is. Productieafval dat intern bij een fabrikant wordt gerecycled telt volgens ISO 14021 niet mee als recycled content, maar wel weer als het elders wordt opgewerkt. En hoe telt het percentage in mengsels? De interpretatie van materiaal als ‘recycled content’ is daarmee niet zo eenduidig als de term doet vermoeden.

Verifiëren van recycled content claims

Om circulariteit te meten maakt men al gebruik van de parameter recycled content. Bij de uitvoering van de verplichte Milieuprestatie Gebouw (MPG)-berekening voor gebouwen en meting van de Milieukostenindicator (MKI) in de GWW, wordt de ‘inzet secundaire grondstoffen’ gerapporteerd door middel van levenscyclusanalyses (LCA). Deze parameter wordt gebruikt in diverse circulariteitsindeces en is van belang voor het meten van circulariteit. Het nationale Platform CB’23 werkt aan de opzet hiervan. Het toenemende belang rechtvaardigt dan ook een externe verificatie.

SGS verifieert in Italië al vele jaren recycled content claims van producenten volgens ISO 14021. SGS INTRON Certificatie heeft nu een soortgelijk protocol opgesteld. Het protocol verifieert of er daadwerkelijk sprake is van gerecycled materiaal en of de berekening van het percentage op juiste wijze gebeurt op basis van inkoop en het productieproces. Momenteel worden nog geen ‘chain of custody’-controles uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld wel gebeurt bij FSC-hout of wordt voorbereid in de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’. In de toekomst kan verificatie ook onderdeel gaan uitmaken van reeds bestaande (KOMO-)certificering.

Verandering noodzakelijk om plaats in circulaire bouweconomie te claimen

Bij SGS INTRON zijn we ervan overtuigd dat recycled content en het aantonen ervan, de komende jaren steeds belangrijker wordt. Zonder deze aandacht wordt te weinig gerecycled materiaal hoogwaardig toegepast. Er zijn nog veel bouwmaterialen die weliswaar recyclebaar zijn, maar zich niet wagen aan inzet van recycled content. We willen graag helpen dat te veranderen. Nadere afspraken over en verificatie van het meten ervan, ondersteunen daarbij om recycled content de juiste waarde te geven in een circulaire bouweconomie.

 • Recyclen
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BEwerken ONLINE
Europa moet nog flink aan de slag

Binnenkort start een openbare raadpleging (public consultation) betreffende de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De KRA stamt uit 2008 en is in 2018 gereviseerd. Het is nu een mooi moment om eens sti...

BRBS Recycling
Earth Overshoot Day, een dag waarop we alles verbruikt hebben

Earth Overshoot Day, de dag waarop we meer verbruiken dan de wereld kan leveren, valt ieder jaar eerder. Dit jaar viel deze op 12 april jl.. Hiermee behoort Nederland tot de vijftien eerste van de 195...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt

Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de vastgestelde circulaire economie doelstellingen van 2050. Het toewerken naar een 100% circulaire econ...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BRBS Recycling
Metaalrecycling leidt tot reductie CO2 emissies

CE Delft publiceerde onlangs een rapport over het onderzoek naar besparing van CO2 emissies bij metaalrecycling. CE Delft stelt dat metaalrecycling leidt tot een besparing van CO2 emissies ten opzicht...

BEwerken ONLINE
Meten met 2 maten; circulaire toepassing van kunstgras

Er zijn in Nederland meerdere marktpartijen actief in het recyclen van versleten kunstgrasmatten. Deze matten zijn afkomstig van de zo’n 3000 sportvelden verspreid in Nederland. Dat recycling van kuns...

BRBS Recycling
Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische ind...

BEwerken ONLINE
Alles is oplosbaar

Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd van 3 maanden is de eerste batch granulaat geproduceerd. 1 November 2021 was het zichtbare resultaat b...

BEwerken ONLINE
Nieuwe wetgeving batterij inzameling aanstaande

De elektrificering van onze maatschappij gaat onder invloed van het klimaat en de circulaire economie steeds sneller. Batterijen en accu’s hebben daarin een grote rol. Ze zitten niet alleen meer in on...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Is ketendenken de toekomst van recyclen?

Ketendenken suggereert dat we alleen moeten denken aan oplossingen binnen onze keten. Het streven naar een circulaire economie en de doelstellingen van 2030 en 2050 kan leiden tot een rigoureuze versn...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

Bospad
Staatsbosbeheer in de ban van secundaire grondstoffen

André Luinstra, werkzaam als adviseur in team kwaliteit en duurzaamheid sprak tijdens het Centraal Overleg, georganiseerd door BRBS Recycling, over het gebruik van gerecycled bouwafval voor bospaden.

BRBS Recycling
Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept belang matrasrecycling met opening vierde matrasrecyclingfabriek

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven heeft vandaag de nieuwe matrasrecycling fabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend waarbij ze het belang van duurzame m...

BRBS Recycling
PMC en Renewi maken schoonmaken en storten van gecontamineerd staal overbodig

Purified Metal Company (PMC) heeft een industriële methode ontwikkeld om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild zoals chroom-6...

BEwerken ONLINE
De helden van de winter zijn de motor van de maatschappij

Je kunt het je haast niet voorstellen met de huidige temperatuur, maar op 7 februari lag Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Een bekend plaatje bij zo’n winters tafereel zijn de strooiwagens...

Schaakstukken
Recyclingbranche lijdt onder oneerlijke concurrentie

We betalen als eindgebruiker te weinig voor onze materialen. Goed nieuws zou je zeggen, maar eigenlijk is dat niet het geval. Ecologische en sociale effecten van het productieproces worden maar ten de...

BRBS Recycling
BEwerken krijgt een digitaal broertje

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikke...

BPS Luchtfoto
Leden belicht: Janssen Group Maastricht – BPS Recycling en Bouwstoffen

De derde generatie Janssen heeft inmiddels 7 jaar geleden zijn intrede gedaan in het familiebedrijf. In totaal werken er 130 mensen bij Janssen Group. BPS Recycling en Bouwstoffen is sinds 2000 opgeri...

BEwerken ONLINE
Meer behoefte aan gewassen betongranulaat

Twee “R” Recycling Groep heeft onlangs geïnvesteerd in vier nieuwe wassers van de Ierse fabrikant CSS, omdat de vorige wasinstallaties te weinig capaciteit hadden en net wat minder geavanceerd waren. ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

BEwerken ONLINE
Van Werven viert 75-jarig bestaan met jubileumjaar

Van Werven infra & recycling bestond in december 2020 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld. Van Werven ma...

BEwerken ONLINE
Slopers voelen noodzaak circulariteit

Het slopen van woningen en gebouwen is de laatste jaren compleet veranderd. Werden betonnen en gemetselde wanden of vloeren vroeger vermalen en hergebruikt als fundatie onder wegen, nu worden casco’s ...

BEwerken ONLINE
Inschrijving geopend voor Student Recycling Award 2022 De Student Recycling Award is een prijs voor studenten die een studie afronden op gebied van recycli...

BEwerken ONLINE
Grondstoffen en energie uit teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt moet op grond van de Nederlandse wetgeving thermisch gereinigd worden. Daarmee wo...

BEwerken ONLINE
Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw act...

BEwerken ONLINE
Jan Bessembinders, VNO-NCW: ‘Digital Product Passport kan circulariteit vergroten, mits goed uitgevoerd’ Op 30 maart lanceerde de Europese Commissie nieuwe wetgeving om producten duurzamer, beter recycleba...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?

De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten bereiken. Minder energie verbruiken, duurzame opgewekte energie gebruiken, maar ook: zo snel mogeli... lees meer

BEwerken ONLINE

Inschrijving geopend voor Student Recycling Award 2022

De Student Recycling Award is een prijs voor studenten die een studie afronden op gebied van recycling en circulariteit. In de breedste zin van het woord. Ieder jaar wordt deze tijdens het Recycling Symposium uitgereikt. Dit symposium trekt jaarlijks meer dan 150 deelnemers en is dé plaats om jouw v... lees meer