We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Beton Reinvented: een enorme kans om de betonketen te verduurzamen

dinsdag 20 juni 2023

Een grote groep partijen uit de betonsector en -keten heeft zich het afgelopen half jaar ingespannen om een Nationaal Groeifonds aanvraag ‘Beton Reinvented’ in te dienen. Eind juni 2023 wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. Ook voor de recyclingbranche biedt dit programma interessante innovatiekansen.

Delen

Ambitie

Beton is vanwege zijn unieke eigenschappen onmisbaar in de bouw, maar de sector staat wel voor grote uitdagingen. De hoge (fossiele)energie intensiteit van het productieproces van cement - een belangrijk bestanddeel van beton -, leidt wereldwijd tot 7% van de CO2-uitstoot. Om die uitstoot terug te dringen zijn innovaties nodig. Bovendien is beton nog nauwelijks circulair: hergebruik van betonelementen wordt nauwelijks toegepast en recycling van zand-, grind- en cementstromen die teruggebracht worden in nieuwbouw gebeurt maar op beperkte schaal. Daarom staat de betonsector voor een tweede -circulaireuitdaging: veel spaarzamer omgaan met grondstoffen. Dit verlaagt de milieu-impact in de keten en leidt tot kostenbesparing. De ambitie van het consortium ‘Beton Reinvented’ is om binnen 10 jaar in de bouw alleen nog volledig circulair en klimaatneutraal beton te gebruiken in plaats van het huidige beton. Om die ambitie waar te maken zullen de samenstelling en toepassing van het materiaal beton, de ontwerpprocessen, de wijze van samenwerking in de betonketen en de afstemming van vraag en aanbod deels heruitgevonden moeten worden. Vandaar de naam ‘Beton Reinvented’. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de indiener van het voorstel en daarmee eindverantwoordelijk.

Samenwerking in de betonketen

De transitie naar een circulaire en klimaatneutrale betonketen kan niemand – geen bedrijf, overheid, opdrachtgever of andere organisatie – alleen realiseren. Een bedrijf of opdrachtgever kan een pilot uitvoeren, maar zonder samenwerking met diverse partijen komt opschaling niet van de grond. Het programma ‘Beton Reinvented’ is erop gericht om tot verduurzaming van de gehele betonketen te komen met alle partijen die daarvoor nodig zijn: opdrachtgevers, leveranciers van grondstoffen, betonmortel en prefab, bindmiddelen en wapening, Rijksoverheid, bouwbedrijven, sloop- en recyclingbedrijven, ingenieursbureaus en kennisinstellingen. Dit vergt een gecoördineerde aanpak, die zich niet alleen richt op technologische innovatie, maar ook op verandering van de manier waarop de betonketen nu functioneert en business genereert. Het gaat om een systeeminnovatie waarin alle partijen zich moeten aanpassen. Daarom hebben we ons voorstel ‘Beton Reinvented’ gestructureerd rond het wegnemen van knelpunten, stimuleren van innovaties, digitalisering en het bevorderen van nieuwe samenwerkingsvormen in de keten.

Milieu impact

De impact die we verwachten te bereiken met het programma ‘Beton Reinvented’ hebben we zo veel mogelijk ingeschat op basis van concrete kwantitatieve data. Bijvoorbeeld, de milieu impact is gebaseerd op de ingediende voorstellen en de verwachtingen ten aanzien van de milieu impact die de indieners denken te bereiken. Daarmee komen we uit op 65% CO2 reductie t.o.v. 1990 en 100% circulair. We verwachten dat er nog meer CO2 arme/ klimaatneutrale en circulaire voorstellen ingediend zullen worden als het programma van start kan gaan. De voorronde leverde al verrassende input op. Bedrijven die tot voor kort terughoudend waren om te investeren in vernieuwing en nieuwkomers op de markt, zien nu hun kans om wat ze achter de schermen overwogen, in uitvoering te brengen met financiële ondersteuning en in een gecoördineerd transitieproces.

Economische impact

De economische impact die het programma kan genereren, hebben we op vergelijkbare wijze als de milieu impact conservatief ingeschat. We hebben de bedrijven zelf gevraagd naar de economische impact van hun innovaties in binnen- en buitenland. En op basis daarvan hebben we - onderbouwd met data uit de literatuur - het verdienvermogen kwantitatief ingeschat. Het ontwikkelen van een markt voor CO2 arme alternatieve bindmiddelen alleen al levert naar verwachting jaarlijks een extra jaarlijkse omzet van 340 miljoen op. ICT gedreven keteninitiatieven (waaronder 3D printing) hebben naar schatting een marktwaarde van 1,2 miljard in 2031 en de exportkansen in de EU kunnen zeker leiden tot een extra jaarlijkse omzet van 55 miljoen euro. Over economische impact van de circulaire ambities konden we beperkte kwantitatieve data vinden, maar ook deze impact zal aanzienlijk zijn. En een nieuwe stroom aan innovaties – ook op recycling gebied - die op gang kan komen naast de in het programma genoemde innovaties, zal de economische impact alleen maar vergroten.

Betonrecycling gaat veranderen

Het programma ‘Beton Reinvented’ sluit aan bij het werk dat de aangesloten partijen al in het kader van het Betonakkoord hebben gedaan. Wat betreft betonrecycling hadden de partijen al gesteld dat circulair slopen op korte termijn uitgangspunt moet worden. De onderhandelingen daarover tussen de Stuurgroep van het Betonakkoord en de Rijksoverheid zijn gaande. Ditzelfde geldt voor de steeds striktere aanbestedingseisen die het Betonakkoord voorstaat. Om de bouw circulair te maken, moeten opdrachtgevers in hun aanvraag eisen gaan stellen ten aanzien van zoveel mogelijk hergebruik van circulair gesloopt beton en als dat niet mogelijk is moet alles gerecycled worden. Recyclen is dan niet meer betongranulaat als fundering onder de weg gebruiken maar de gescheiden fracties zand, grind en cement weer toepassen in nieuwbouw. In het kader van het Betonakkoord worden deze steeds scherpere aanbestedingseisen tot 2030 momenteel voorbereid en voor de zomer breed bekend gemaakt. Het verzoek aan de Rijksoverheid ligt op tafel om deze aanbestedingseisen generiek toepasbaar te maken voor alle opdrachtgevers. Zo creëer je een gelijk speelveld en bied je de markt zekerheid waaraan zij de komende 10 jaar moet gaan voldoen. Deze ontwikkeling heeft grote consequenties voor de betonrecycling wereld. Dus mijn advies is: bereid u alleen voor op deze veranderingen. Anders bent u niet wendbaar als dit beleid wordt ingevoerd.

Hergebruik krijgt prioriteit

Hergebruik van betonelementen gebeurt nu nog beperkt, maar het programma ‘Beton Reinvented’ wil hierin versnelling brengen. Het doel is om bestaande objecten na hun eerste levensfase te hergebruiken op een zo hoog mogelijk niveau van circulariteit. Daarvoor moet de keten van slopen, opslaan, kwaliteitscontrole en samenbrengen van vraag en aanbod volledig werken. Voor nieuw te bouwen objecten komt daar demontabel bouwen nog bij. Aan de hand van de reeds opgedane ervaringen in pilots willen we inzetten op opschaling van hergebruik. Daar komt veel bij kijken. Bijvoorbeeld, om de kwaliteit van het te gebruiken elementen te bewaken ontbreken nog standaarden en normen. Dit vraagt om een uniforme beoordelingsmethodiek. Deze ontwikkeling is onderdeel van het programma ‘Beton Reinvented’. Ten tweede kunnen betonnen elementen niet direct op transport naar de nieuwe toepassing, zonder een actueel overzicht van vraag en aanbod. Rijkswaterstaat wil het initiatief nemen tot oprichting van een digitaal platform van goed aan elkaar gekoppelde databases voor herbruikbare betonelementen en gerecyclede grondstoffen in de GWW en deze verbinden met de veelal private initiatieven in de B&U. Het platform wil Rijkswaterstaat via interfaces koppelen aan de databases van verschillende asset eigenaren (bijvoorbeeld: provincies, gemeenten, ProRail, waterschappen, etc.). Door interfaces te gebruiken, kan iedere asset eigenaar in zijn eigen systeem blijven werken. Het in de praktijk samenbrengen van vraag en aanbod in zo’n digitaal platform vormt onderdeel van het programma ‘Beton Reinvented’.

Aangevraagd budget

Het programma ‘Beton Reinvented’ is dus een innovatieprogramma dat erop gericht is om de gehele betonketen te transformeren. Om deze vernieuwing te kunnen realiseren is er subsidie aangevraagd, die de private investeringen in nieuwe innovaties helpt verlichten en die het mogelijk maakt om de knelpunten op te lossen waardoor systeemverandering mogelijk wordt. Wanneer het voorstel doorgaat, kunnen bedrijven begin volgend jaar inschrijven op subsidie calls.

 • Innovaties
Gerelateerde artikelen
Foto Beurs Seijbel Photography-0500
Geslaagde Vakbeurs Recycling met veel belangstelling voor Grondstoffenplein

De Vakbeurs Recycling, die op 21, 22 en 23 november plaatsvond in de Evenementenhal Gorinchem, was er weer eentje om in te lijsten. Niet alleen kwalitatief scoorde deze dertiende editie een dikke vold...

Recyclingsymposium 2022
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Met het thema: Oud is het Nieuwe Nieuw!, zal de 11e editie van het Recyclingsymposium aandacht besteden aan optimaal hergebruik in de circulaire bouweconomie.

CentraalOverleg_WEB
Centraal overleg in het teken van duurzaamheid voor materieel en materiaal

Op 14 juni jongstleden kwamen zo’n 50 BRBS Recycling leden bijeen voor het Centraal Overleg 2023. Evenals voorgaande jaren bestaat het Centraal Overleg uit het delen van kennis en informatie binnen en...

Recypedia BTT_WEB
Best Beschikbare Techniek

BBT staat voor Best Beschikbare Techniek, of in het Engels: BAT (Best Available Techniques). BBT worden op Europees niveau ontwikkeld op basis van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Deze richtli...

Heidelberg2023 05 12 PBl_100 tph mobile plant for selective separation_WE
Sluiten betonkringloop biedt kansen voor verdere CO2-reductie

Vanwege zijn veelzijdigheid, betrouwbaarheid en alom beschikbare grondstoffen is beton wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Er is steeds meer aandacht voor de grote milieu impact van het bin...

BRBS Recycling
Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint

De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan op...

Foto Mark Kuijken
Wie heeft mijn kaas gepikt?

Aan de titel van dit managementboekje moest ik denken toen het Afvalfonds en Nedvang vorig jaar aankondigden gratis plastic verpakkingsafval, glas en drankkartons bij bedrijven op te gaan halen. “Wie ...

BRBS Recycling
Duurzame woningbouw snel gerealiseerd met modulaire houtbouw

In Heerhugowaard realiseert woningcorporatie Woonwaard in slechts enkele maanden tijd 59 appartementen van hout. Een nieuwe film laat zien hoe houtbouwmodules worden geprefabriceerd in de Houtbouwfabr...

BEwerken ONLINE
Geen discussie over kwaliteit

Herman van der Heiden en zijn vrouw Sonja werken sinds jaar en dag hard en met veel passie in hun bedrijf. Met een blik op de toekomst en met een twinkeling in de ogen naar het verleden runt Van der H...

BRBS Recycling
Groen beton bestaat. Mebin maakt het al jaren!

Het Betonakkoord is helder: in 2030 moet 30 procent van de primaire grondstoffen voor beton zijn vervangen door gerecycled materiaal. Kan dat? Absoluut. De innovatiecarrousel van Mebin draait op volle...

CBR Antoing -Heidelberg
Heidelberg Materials wil unieke hybride koolstofafvanginstallatie bouwen in haar Belgische cementfabriek in Antoing

Heidelberg Materials heeft de intentie de Antoing-fabriek van haar Belgische dochteronderneming CBR te voorzien van een innovatieve hybride koolstofafvanginstallatie. Antoing is een ultramoderne cemen...

BEwerken ONLINE
Natuurlijke woningisolatie van Nederlandse bodem

Woningisolatie van vezelhennep is één van de antwoorden op de vele maatschappelijke uitdagingen die er zijn. GreenInclusive ontwikkelde hiervoor een natuurlijke waardeketen in Noord-Nederland; van agr...

Foto winnaar Thomas Hobé
Thomas Hobé wint Student Recycling Award 2022!

Thomas Hobé, student aan de Universiteit van Utrecht is verkozen tot winnaar van de Student Recycling Award 2022!

BEwerken ONLINE
10e editie Recyclingsymposium

Met een thema als: Grip op grondstoffen, zal de 10e editie van het Recyclingsymposium aandacht besteden aan hergebruik, recycling en een circulaire economie, want zonder hergebruik en recycling bestaa...

BEwerken ONLINE
Student Recycling Award 2022

Op 16 november 2022 wordt de Student Recycling Award uitgereikt. De inschrijving voor deelname is tot 1 oktober geopend. Initiatiefnemers BRBS Recycling en SGS Intron roepen studenten op om hun bevind...

BEwerken ONLINE
De ultieme rol in de bouwketen

“Afval is grondstof” is een kreet die geregeld binnen de afval- en recyclingbranche wordt geuit. Een ambitieus streven waar handen en voeten aan gegeven moeten worden. De huidige theorie en strategisc...

Brand&Oort mobiele breker
Potentieel van allebrekers.nl is groot

Allebrekers.nl is een door BRBS Recycling onderhouden systeem voor puinbrekers, dat in opdracht van BRBS Recycling door webdeveloper Frans Michels in 2008 is opgezet. Dit voortkomend uit het besluit d...

BEwerken ONLINE
Veiligheid als DNA

De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te vervangen, maar een goede werknemer die het bedrijf van binnen en buiten kent, zijn of haar werkzaam...

BEwerken ONLINE
Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie

Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds s...

BEwerken ONLINE
Hannah Flerlage wint Student Recycling Award 2021

Hannah Flerlage, Student aan de Universiteit van Amsterdam is verkozen tot de winnaar van de Student Recycling Award 2021. Met haar onderzoek over organofosforverbindingen welke vaak gebruikt worden a...

Hoofd van afval
Student Recycling Award 2021

https://www.recyclingsymposium.nl/Voor studenten van universiteiten en hogescholen is de Recycling Award, met ingang van het jaar 2020 de Student Recycling Award genoemd, wellicht de langstlopende pri...

BRBS Recycling
Vakbeurs Recycling en het Recyclingsymposium hebben zin in november 2021

Met veel vertrouwen en ontzettend veel zin, kijken de organisatoren van vakbeurs Recycling (Easyfairs) en het Recyclingsymposium uit naar november. Eindelijk kunnen de uitgestelde plannen tot uitvoeri...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen leidt tot duurzame stad met verhaal

Geen nieuwbouw, maar circulaire bouw, moet het uitgangspunt worden in steden. Door circulair bouwen als nieuwe norm te hanteren, kunnen we ons klimaat verbeteren, unieke stedelijke omgevingen creëren ...

BEwerken ONLINE
Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde...

BEwerken ONLINE
BetonInnovatieLoket moet kansrijke oplossingen versnellen

Tijdens InfraTech 2021 heeft CROW het BetonInnovatieLoket gelanceerd, waar betoninnovaties in een vroegtijdig stadium beoordeeld en gevalideerd kunnen worden. Het idee is dat een onafhankelijk oordeel...

BEwerken ONLINE
Met circulair ontwerpen valt veel te winnen

Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besl...

BEwerken ONLINE
Wereldprimeur: eerste graafmachine op waterstof

Na een jaar lang testen is het prototype van graafmachine 220X Hydrogen goed bevonden. Het is regelrechte wereldprimeur waarmee JCB onder andere Hyundai voorbijstreeft. Dat kondigde medio 2020 nog aan...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collect...

TomBerendsen_bij_Van_Werven
CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven Europese samenwerking is van groot belang, zeker ook voor de recycling- en secundaire grondstoffense...

Knelpunt_web
Knelpunten Regeling Bodemkwaliteit toegelicht In het vorige nummer van BEwerken was te lezen dat met de introductie van de Omgevingswet een nieuwe...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor...

Foto Vivianne
Er is nog veel werk aan de winkel Sinds januari 2022 is mevrouw Vivianne Heijnen onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaa...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto Beurs Seijbel Photography-0500

Geslaagde Vakbeurs Recycling met veel belangstelling voor Grondstoffenplein

De Vakbeurs Recycling, die op 21, 22 en 23 november plaatsvond in de Evenementenhal Gorinchem, was er weer eentje om in te lijsten. Niet alleen kwalitatief scoorde deze dertiende editie een dikke voldoende, maar ook qua aantal deelnemers en bezoekers was het een geslaagde beurs. lees meer

Knelpunt_web

Knelpunten Regeling Bodemkwaliteit toegelicht

In het vorige nummer van BEwerken was te lezen dat met de introductie van de Omgevingswet een nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 meekomt die aandacht behoeft in de sector. De genoemde zorgpunten is in een aantal constructieve gesprekken met het Ministerie van IenW, ILT, Bodem+ en schemabeheerders d... lees meer