We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

25 jaar BEwerken #1

dinsdag 14 mei 2024

“Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanbieden. Ik ben er trots op u te mogen melden dat het hier gaat om hèt blad over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfs-, bouw- en sloopafval”.

Dit waren de eerste woorden die toenmalig voorzitter van “de BRBS”, Joek Omtzigt, schreef in het voorwoord van nummer 0, jaargang 1 van BEwerken in het jaar 1999.

Delen

Hij vervolgt: “‘BEwerken’ is de mogelijkheid voor insiders en outsiders om op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in de branche van bedrijs-, bouwen sloopafval. Zowel nationaal als internationaal is de afvalproblematiek volop in beweging. Wij presenteren feiten, maar zullen daarnaast zeker niet nalaten enige kritische noten te kraken.”

Voor mij persoonlijk is het doorlezen van deze eerste uitgave van BEwerken een feest van herkenning. In 1998 maakte ik de overstap van het Amerikaanse afvalbedrijf BFI naar het Nederlandse Van Gansewinkel. De inhoud van de artikelen van toen en de onderwerpen die ten tijde van het verschijnen van de eerste uitgave van BEwerken actueel waren, deden mij beseffen dat ik enerzijds al heel lang in deze mooie branche werkbaar ben, maar dat het tegelijkertijd lijkt alsof dit nog maar enkele jaren terug is.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een korte indruk te geven van de inhoud van de eerste BEwerken.

Hoe pakt de BRL 2506 versie 1999 in de praktijk uit?

De invoering van het Bouwstoffenbesluit en wijzigingen in de RAW-bepalingen hebben een aanpassing van de BRL 2506 (KOMO-attest-met-productcertificaat) tot gevolg gehad. Wat zijn nu de belangrijkste verschillen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ BRL en zijn er sinds de invoering van de versie 1999 nog knelpunten aan het licht gekomen? Die vragen legde de redactie voor aan Lex Maas, naast de secretaris van de Begeleidingscommissie BLR 2506, algemeen directeur van BDA-INTRON.

Puingranulaat en het Bouwstoffenbesluit

In menig bestek in de wegenbouw wordt Korrelmix® puingranulaat voorgeschreven als funderingsmateriaal. Dit veelvuldig toegepaste bouwmateriaal is volledig vervaardigd uit puin afkomstig van bouw- en sloopafval. In de Nederlandse bodem zijn er van nature weinig steenachtige grondstoffen te vinden. Puingranulaat heeft zich in de afgelopen 20 jaar bewezen als technisch hoogwaardig funderingsmateriaal. Producenten van Korrelmix® kunnen nauwelijks aan de vraag voldoen. Bovendien is gebleken dat puingranulaat uitstekend kan dienen als vervanging van het steeds schaarser wordende grind voor de productie van betonmortel en betonwaren. Aldus Jan Schuttenbeld, directeur van de Twentse Recycling Maatschappij B.V. uit Hengelo.

Aangescherpte MAC-waarden nopen tot stofbestrijding

Stof is niet alleen hinderlijk, er schuilt ook een potentieel gevaar in. Zo kan langdurige blootstelling aan kwartsstof silicose, een zich langzaam ontwikkelende beroepsziekte, tot gevolg hebben. Momenteel hanteert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een MAC-waarde van 0,15 mgr/m³ , maar met ingang van volgend jaar mag de concentratie kwartsstof nog slechts 0,075 mgr/m³ bedragen. De tijd dringt dan ook om maatregelen te treffen die stof op het werk verminderen. Bedrijfsleider Wilfred de Jong van Recycle Centrum Soest B.V. verhaalt hierover in deze eerste editie van het kwartaalblad BEwerken.

Toetsing Afvalbeheersplan aan aanpalende beleidsterreinen

Het wetsontwerp waarin de wijziging van de Wet milieubeheer is verwoord schrijft de minister van VROM voor om tenminste eenmaal in de vier jaar een Landelijk AfvalbeheersPlan (LAP) vast te stellen. Zo’n LAP omvat onder andere een beleidskader en een uitwerking van de hoofdlijnen uit het beleidskader met betrekking tot de categorieën van afvalstoffen en verwijderingswijzen in sectorplannen.

Het is bijzonder om te kunnen lezen hoe actueel al deze onderwerpen 25 jaar na dato eigenlijk nog zijn. Het nodigt dan ook uit om door te blijven lezen en deze onderwerpen in het perspectief van 2024 te plaatsten. Gelukkig zijn alle exemplaren van het kwartaalblad bewaard gebleven. Nog niet alles is gedigitaliseerd en opgeslagen in het digitale archief op onze website doch vanaf het jaar 2009 zijn alle nummers terug te vinden op www.brbs.nl. Door de jaren heen is de oplage gegroeid naar 1.750. De mogelijkheden die de moderne media ons bieden zijn de artikelen nu ook te lezen op onze website en op de digitale uitgaven van het blad, BEwerken.online.

Als branchevereniging zijn wij er natuurlijk trots op dat we deze mijlpaal hebben mogen bereiken. In alle edities van dit jaar zullen we terugblikken op een periode van 25 jaar BEwerken. Mocht u als (trouwe) lezer van BEwerken ook eens terug willen bladeren in oude uitgaven of heeft u bijzondere herinneringen aan een bepaald artikel en wilt u dit graag nog een keer gepubliceerd zien? Laat ons dit weten en we gaan ons best voor u doen.

Ik sluit graag af met de wens dat we er nog minimaal 25 jaar bij doen, de laatste uitgave van dit jaar, in de maand december, zal nummer 100 dragen. Het spreekt voor zich dat dit extra gevierd gaat worden.

Otto Friebel
Directeur BRBS Recycling

 • Recycling
 • Otto Friebel
 • Focus 2
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval?

Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, recycling en nuttige toepassing. Onder nuttige toepassing wordt ook verstaan het zogeheten 'opvullen...

Wouter Koenderman
Veelheid aan zinnige en onzinnige argumenten

Op 1 april 2023 is het langverwachte statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd. In de aanloop naar het besluit bestookten voor- en tegenstanders het publiek met een veelheid aan zinnige en onz...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

FOTO_web
Nieuwe Duitse eisen voor gebruik secundaire bouwmaterialen Duitsland produceert jaarlijks ongeveer 260 miljoen ton minerale afvalstoffen. Het gebruik van deze ...

Logo BEwerken 25 jaar
25 jaar BEwerken #1 “Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanb...

IJsselhallen_Zwolle_WEB
Maximaal hergebruik in nieuwe stadsbuurt De gemeente Zwolle laat een groot deel van de IJsselhallen aan de Rieteweg slopen. Met dit werk maak...

Vloeren
CISUFLO: Verbetering circulariteit binnen Europese vloerensector Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts vijf procent gerecycled. Hoewel er ini...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Logo BEwerken 25 jaar

25 jaar BEwerken #1

“Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanbieden. Ik ben er trots op u te mogen melden dat het hier gaat om hèt blad over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfs-, bouw- en sloopafval”. Dit waren de eerste woorden die toenmalig vo... lees meer

Wilbert van Eijk gezicht_web

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv... lees meer