We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Ministerie van IenW voorziet doorontwikkeling van UPV

donderdag 13 juni 2024

Vast heeft u de term ‘UPV’ al eens gehoord of heeft u er zelfs al mee te maken gehad. Als professional, inwoner of consument. En anders heeft u er waarschijnlijk toch mee te maken gehad… Bijvoorbeeld toen u een nieuwe televisie aanschafte, bij het weggooien van een lege yoghurtverpakking of toen u oude batterijen in de supermarkt inleverde.

Delen

UPV staat voor ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’. Het is een middel dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) inzet om producenten en leveranciers financieel en vaak ook organisatorisch verantwoordelijk te maken voor het afvalbeheer van producten die zij op de markt brengen. Hierdoor krijgen producenten een prikkel om de afvalstroom te verkleinen en hun producten zo te ontwerpen dat ze makkelijker te recyclen zijn. Dat is dan weer goed voor het milieu.

UPV’s

Inmiddels zijn er veel producten waarvoor er een UPV is. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, matrassen, batterijen en elektronica. De producenten van deze stromen werken dan veelal samen in een producentenorganisatie, een zogenaamde PRO. Deze organiseert namens de aangesloten producenten de inzameling en verwerking van het afval. Hiervoor betalen de producenten een financiële bijdrage. De producentenorganisatie zet samenwerkingsverbanden op met andere partijen in de keten, zoals inzamelaars en recyclingbedrijven, om de afvalinzameling en -verwerking te organiseren. Ook wordt er veel samengewerkt met gemeenten, die tegen een vergoeding hun inzamelstructuur (huis-aan-huis, brengvoorzieningen en/of milieustraten) ter beschikking stellen aan de producentenorganisatie.

UPV in de bouw

Voor producten in de bouw gaat UPV mogelijk ook spelen. Voor verschillende kunststofproductgroepen in de bouw onderzoekt IenW of een UPV-systeem een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van recycling en hergebruik. Voor ‘plastics in de bouw’ wordt momenteel een verkenning naar UPV uitgevoerd. De productgroepen leidingen en buizen, gevelelementen en kozijnen, isolatiematerialen, dakbedekking, lichtkoepel- en lichtstraatelementen, vloeren en wanden worden daarbij onder de loep genomen.

Er worden met betrokken partijen gesprekken gevoerd, om in beeld te krijgen wie de producenten zijn, hoe de markt in elkaar zit en hoe de inzameling en recycling op dit moment verloopt. Vervolgens wordt een analyse gedaan of een UPV van toegevoegde waarde is. Verwachting is dat IenW voor de zomer het eindrapport oplevert.

Doorontwikkeling

In oktober 2023 heeft staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd het instrument UPV verder te willen ontwikkelen. UPV wordt sinds de jaren ’90 toegepast en is inmiddels voor steeds meer productgroepen gaan gelden. De Tweede Kamer, het ministerie en stakeholders zijn het daarom eens dat het instrument daarom toe is aan groot onderhoud. Met deze aanstaande modernisering past de UPV weer optimaal in een circulaire economie en sluit het ook aan op de nieuwste EU-vereisten.

Meer circulariteit

Het instrument UPV wordt tot nu toe vooral ingezet om inzameling en recycling te organiseren. In het doorontwikkeltraject wordt onderzocht of het mogelijk en zinvol is om ook meer en betere circulaire doelstellingen (bijvoorbeeld hergebruik en reparatie) op te nemen in UPV-systemen. Ook kijkt het ministerie of het toepassen van tariefdifferentiatie meer kan worden verplicht, zodat meer circulaire producten een minder grote financiële bijdragen hoeven te leveren aan het afvalbeheer.

Rolverdeling producenten en gemeenten

Bij UPV komen bij de inzameling van afvalstromen de verantwoordelijkheden van producenten en gemeenten samen. In de praktijk ontstaat daarom soms onduidelijkheid over de vraag waar de verantwoordelijkheden van gemeenten en producenten beginnen en eindigen. Dit moet in het doorontwikkeltraject worden verhelderd. Daarnaast wordt ook onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om meer randvoorwaarden mee te geven aan producentenorganisaties, bijvoorbeeld over de totstandkoming van afspraken met gemeenten en andere ketenpartijen, of over het geven van meer transparantie over geldstromen. Naast deze twee grote thema’s wordt ook de juridische basis, de dagelijkse uitvoering en de handhaving van het instrument onder de loep genomen, zodat ook deze onderdelen waar nodig verbeterd kunnen worden.

Planning

De doorontwikkeling richt zich op bijna alle aspecten van UPV, daarom kost dit de nodige tijd. In 2024 en begin 2025 ligt de focus op het onderzoeken van knelpunten en mogelijke oplossingen. In 2025 volgt de ontwikkeling van een nieuw en verbeterd UPV-systeem. Daarna is de implementatiefase, waarbij de nieuwe UPV systematiek wordt doorgevoerd in de juridische kaders en de dagelijkse werkprocessen. Gedurende de looptijd van dit traject worden stakeholders uitgebreid betrokken via stakeholderbijeenkomsten en één-opéén- contacten. Voor de bouw- en sloopsector geldt bijvoorbeeld dat zij betrokken zijn via BRBS Recycling, die op dit traject is aangesloten.

Akkoord
Op 14 maart jl werd het akkoord ‘Circulaire Geveleconomie’ ondertekend. Dit is een initiatief van de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Ondersteund door het ministerie van IenW en Binnenlandse Zaken (BZK). Samen zetten ze acties in gang om circulaire gevels te ontwikkelen, gebruiken en het te gebruiken. Als onderdeel hiervan werken ze aan het inrichten van een collectief retoursysteem en verkennen ze een UPV.

 • Recycling
 • Focus 2
Gerelateerde artikelen
Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen

Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét netwerkmoment voor de afvalsector in Evenementenhal Gorinchem. Professionals op het gebied van recyc...

RecyclingGranulaat
Regionale voorjaaroverleggen BRBS Recycling weer goed bezocht

Op 12, 13 en 14 maart vonden de regionale voorjaar-overleggen van BRBS Recycling weer plaats op verschillende plekken in het land. Op de locaties van WEEE NL in Apeldoorn, Recycling Kombinatie REKO in...

Recypedia Hergebruik
Hergebruik

Hergebruik is een term die veel gebruikt wordt als het gaat om beheer van afvalstoffen. In het gewone taalgebruik is het een breed begrip, zie ook het woordenboek: Hergebruik is: 1) Hercirculatie 2) R...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval?

Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, recycling en nuttige toepassing. Onder nuttige toepassing wordt ook verstaan het zogeheten 'opvullen...

Logo BEwerken 25 jaar
25 jaar BEwerken #1

“Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanbieden. Ik ben er trots op u te mogen melden dat het hier gaat om hèt blad over de laatste ontwikkeli...

Wouter Koenderman
Veelheid aan zinnige en onzinnige argumenten

Op 1 april 2023 is het langverwachte statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd. In de aanloop naar het besluit bestookten voor- en tegenstanders het publiek met een veelheid aan zinnige en onz...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

Foto_Geveleconomie
Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne...

Renewi_web
Renewi opent nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Eindhoven Waste-to-productbedrijf Renewi opende eerder dit jaar een nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunst...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét ...

natural-pavilion
TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’ Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme w...

Foto_Obesitas
Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Obesitas

Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan

De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, producent van prefab vloersystemen. “We gebruiken onnodig veel materialen, grondstoffen en energie. Dit drukt zwaar op de betaalbaarheid van woningen. En vormt tegelijkertijd een gevaar voor ... lees meer

natural-pavilion

TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’

Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme woningbouwopgave voor elkaar, zonder de CO2- en stikstofnormen te overschrijden? Woningen van biobased-materialen, die op geïndustrialiseerde wijze worden geproduceerd, kunnen daar een belangrijke rol ... lees meer