We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

De ultieme rol in de bouwketen

donderdag 30 juni 2022

“Afval is grondstof” is een kreet die geregeld binnen de afval- en recyclingbranche wordt geuit. Een ambitieus streven waar handen en voeten aan gegeven moeten worden. De huidige theorie en strategische visies dienen omgezet te worden naar de praktijk en duidelijke handvaten voor de recyclingbranche. Het Bouwwaardemodel  en haar gedachtegoed neemt hierin een belangrijke positie.

Delen

Cor Luijten, Miguel Kerkstra en Ronald Zandbergen van de gemeente Rotterdam zijn in 2019 met het Bouwwaardemodel naar buiten getreden. Het Bouwwaardemodel is een overkoepelend model dat moet leiden tot integraal systematisch denken en handelen. Het model gaat onder andere uit van de waarde van bouwmaterialen & bouwobjecten en geeft het begrip circulariteit mede vorm door de rollen/functies in de bouwketen. Het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen van het Betonakkoord, onder leiding van Jack van der Palen heeft het model verder door ontwikkeld. Het Bouwwaardemodel is ook gepositioneerd in het Bouwakkoord staal.

Wij spraken Cor Luijten, adviseur bij Gemeente Rotterdam over dit model, de implementatie en over de kansen en handelingsperspectieven voor de recyclingbranche. Zowel in de circulaire bouweconomie als bij het Bouwwaardemodel gaat het om het zo lang mogelijk in de keten houden van grondstoffen en materialen. Cor Luijten: “Mede naar aanleiding van het stortverbod in de jaren negentig hebben de Recyclers een mooie slag gemaakt. In 25 jaar zijn slopers en recyclers er in geslaagd om 95-98% van onze grondstoffen en materialen circulair toe te passen. Dat is een heel positieve ontwikkeling geweest, maar om te komen tot een circulaire bouweconomie en de ambities van de klimaatopgave komen er nu nieuwe vraagstukken.  Bijvoorbeeld: er is nu een ambitie om van oud beton nieuw beton te maken. Dit betekent dat verdere verschoning in het recyclingproces van belang is en dit is een nieuwe uitdaging voor de recyclers die hierop ingesteld moeten zijn als het gaat om recyclinginstallaties en sorteersystemen. Ook de opkomst van toepassingen van andere secundaire en biobased grondstoffen zal impact hebben op toekomstige recycling processen en installaties. Uiteindelijk komt het bij recyclers uit. Zij zijn het circulaire sluitstuk in de kringloop en daarmede ook weer een startpunt van de circulaire economie.”

Cor Luijten ziet dan ook een rol voor de leden van  BRBS Recycling als schakel in de bouwketen om te komen tot de landelijke ambities van de circulaire bouweconomie in 2030/2050. “De input van recyclers is essentieel bij het toepassen van het gedachtengoed achter het Bouwwaardemodel en de uiteindelijke haalbaarheid van een circulaire economie. Iedere schakel kan binnen zijn eigen rol/functie een eigen circulaire invulling geven echter dat geeft geen garantie voor het wel of niet kunnen aansluiten op de volgende schakel. Zo dient iedere schakel zich bewust te zijn van de impact van  ontwerp-, materialen- of productiekeuze, voor de opvolgende schakel tot en met de recycling. Door over je eigen grenzen heen te kijken bewerkstellingen we  een circulaire economie” aldus Cor.

Toekomst van recycling

De recyclingbranche is onderhevig aan allerlei ontwikkelingen. Zo zullen de branche, de installaties, systemen en de manier van werken er over 10 jaar anders uitzien. Het meedenken en meebewegen van de recyclingbranche is van belang om de juiste impact te krijgen op de huidige capaciteit bij het gebruik van eventueel nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld geopolymeren en biobased beton. Kunnen verschillende betonsoorten herkend en gesorteerd worden met de huidige installaties en hoe wordt de kwaliteit hiervan behouden en gegarandeerd in een 2e of 3e leven? We hebben vandaag niet de hele oplossing, maar kunnen wel op juiste plekken deze discussie voeren. Uiteindelijk zie je dat het Bouwwaardemodel kan helpen bij het positioneren en implementeren van nieuwe recyclebare materialen, het inzicht te geven in wat het betekent voor de recyclers. Zo kan men op het juiste moment de vraag stellen:  ”zijn we daar in de gehele keten wel gelukkig mee? Waar staan we per ketenpartner in het model? ” Hoe meer schakels ontbreken in een bepaald proces c.q. discussie hoe moeilijker het is om tot een passende keuze en oplossing te komen.

Waar andere modellen vooral nog gaan over hoe om te gaan met afval of het verminderen van afval, gaat het Bouwwaardemodel uit van het toekennen van waarde aan materialen en of grondstoffen. Iedere schakel, van bouwer, ontwerper en architect tot aan sloper en recycler zullen zich bewust moeten zijn van de impact van hun keuzes. Daarin kunnen zowel ontwerpers, leveranciers en bouwers rekening houden met de mogelijkheden van de sloop en recycling capaciteiten en technieken en kunnen recyclers en slopers zich gerichter gaan ontwikkelen en investeren in installaties die de toekomstige stroom van grondstoffen en materialen aan kan. Want alles wat ooit gebouwd is, komt uiteindelijk terug bij slopers en recyclers.

Het vervolg

De vraag voor de recyclingbranche is: welke stappen kan en dient de branche te  maken om de kwaliteit van de secundaire grondstoffen op een nog hoger niveau te krijgen, zowel nu als in de toekomst? Dit betekent dat de branche zich deze vraag zowel aan het einde als aan het begin van de bouwketen kan stellen voor een langere levensduurverlengende circulaire kringloop.  Dit is van toegevoegde waarde om in de toekomst betere circulaire toepassingen te kunnen waarborgen. Hierdoor besparen we het gebruik van primaire grondstoffen en het milieu.

 • Innovaties
Gerelateerde artikelen
Foto winnaar Thomas Hobé
Thomas Hobé wint Student Recycling Award 2022!

Thomas Hobé, student aan de Universiteit van Utrecht is verkozen tot winnaar van de Student Recycling Award 2022!

BEwerken ONLINE
10e editie Recyclingsymposium

Met een thema als: Grip op grondstoffen, zal de 10e editie van het Recyclingsymposium aandacht besteden aan hergebruik, recycling en een circulaire economie, want zonder hergebruik en recycling bestaa...

BEwerken ONLINE
Student Recycling Award 2022

Op 16 november 2022 wordt de Student Recycling Award uitgereikt. De inschrijving voor deelname is tot 1 oktober geopend. Initiatiefnemers BRBS Recycling en SGS Intron roepen studenten op om hun bevind...

Brand&Oort mobiele breker
Potentieel van allebrekers.nl is groot

Allebrekers.nl is een door BRBS Recycling onderhouden systeem voor puinbrekers, dat in opdracht van BRBS Recycling door webdeveloper Frans Michels in 2008 is opgezet. Dit voortkomend uit het besluit d...

BEwerken ONLINE
Veiligheid als DNA

De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te vervangen, maar een goede werknemer die het bedrijf van binnen en buiten kent, zijn of haar werkzaam...

BEwerken ONLINE
Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie

Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds s...

BEwerken ONLINE
Hannah Flerlage wint Student Recycling Award 2021

Hannah Flerlage, Student aan de Universiteit van Amsterdam is verkozen tot de winnaar van de Student Recycling Award 2021. Met haar onderzoek over organofosforverbindingen welke vaak gebruikt worden a...

Hoofd van afval
Student Recycling Award 2021

https://www.recyclingsymposium.nl/Voor studenten van universiteiten en hogescholen is de Recycling Award, met ingang van het jaar 2020 de Student Recycling Award genoemd, wellicht de langstlopende pri...

BRBS Recycling
Vakbeurs Recycling en het Recyclingsymposium hebben zin in november 2021

Met veel vertrouwen en ontzettend veel zin, kijken de organisatoren van vakbeurs Recycling (Easyfairs) en het Recyclingsymposium uit naar november. Eindelijk kunnen de uitgestelde plannen tot uitvoeri...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen leidt tot duurzame stad met verhaal

Geen nieuwbouw, maar circulaire bouw, moet het uitgangspunt worden in steden. Door circulair bouwen als nieuwe norm te hanteren, kunnen we ons klimaat verbeteren, unieke stedelijke omgevingen creëren ...

BEwerken ONLINE
Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde...

BEwerken ONLINE
BetonInnovatieLoket moet kansrijke oplossingen versnellen

Tijdens InfraTech 2021 heeft CROW het BetonInnovatieLoket gelanceerd, waar betoninnovaties in een vroegtijdig stadium beoordeeld en gevalideerd kunnen worden. Het idee is dat een onafhankelijk oordeel...

BEwerken ONLINE
Met circulair ontwerpen valt veel te winnen

Energie verbruikende of energie gerelateerde producten, zeg maar alles waar een stekker aan zit, dienen te voldoen aan de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG. In navolging van deze richtlijn besl...

BEwerken ONLINE
Wereldprimeur: eerste graafmachine op waterstof

Na een jaar lang testen is het prototype van graafmachine 220X Hydrogen goed bevonden. Het is regelrechte wereldprimeur waarmee JCB onder andere Hyundai voorbijstreeft. Dat kondigde medio 2020 nog aan...

BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese af...

BRBS Recycling
42,5-jarig Jubileum BRBS Recycling 16 september 2022 Door de opkomst van Covid-19 is het jubileumfeest van BRBS Recycling twee keer uitgesteld. Maar van ...

BEwerken ONLINE
Grondstoffenplein, samenkomst van ketenpartners Op de vakbeurs Recycling staan jaarlijks ook de brancheverenigingen BRBS Recycling, Veras en Envaqua...

Recycling Symposium
Recyclingsymposium 2022: Grip op Grondstoffen harder nodig dan ooit Met bijna 180 bezoekers was het jaarlijkse Recyclingsymposium, dit jaar alweer voor de 10e keer, goe...

Foto winnaar Thomas Hobé
Thomas Hobé wint Student Recycling Award 2022! Thomas Hobé, student aan de Universiteit van Utrecht is verkozen tot winnaar van de Student Recyclin...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BRBS Recycling

Checklist voor het begeleiden van zieke werknemers

Elke werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: een langdurig zieke werknemer. Wettelijk ben je zoals bekend nog twee jaar verplicht de werknemer te begeleiden bij de re-integratie én het loon door te betalen. Onderzoek laat zien dat lang niet alle werkgevers dat beseffen. Daarom is er nu een h... lees meer

BRBS Recycling

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald word... lees meer