We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Recyclingsymposium 2022: Grip op Grondstoffen harder nodig dan ooit

dinsdag 29 november 2022

Met bijna 180 bezoekers was het jaarlijkse Recyclingsymposium, dit jaar alweer voor de 10e keer, goed bezocht. Na 2 “coronajaren” werden de bezoekers weer als vanouds verwelkomd in de Next Level Congreszaal te Gorinchem.

Delen

BRBS Recycling voorzitter Ton van der Giessen opende deze 10e editie van het Recyclingsymposium met de uitspraak dat we als Nederland al veel doen maar dat we er nog lang niet zijn. Het antwoord op de vraag hoe we tot die volledig circulaire economie gaan komen is niet eenvoudig. Het vraagt in ieder geval om visie en daadkracht, zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. Op de vraag van Dagvoorzitter Marieke van der Werf “wie in de zaal is er in zijn dagelijkse praktijk bezig met ons nationale doel om het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030 te halveren?” waagden weinig aanwezigen hun hand op te steken. “Tijd om dat doel maar eens los te laten?”, vraagt ze aan Hagar Ligtvoet, op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder meer verantwoordelijk voor de transitie naar een circulaire economie. “Het doel blijft staan, maar het geeft weinig grip en sturing voor de circulaire economie”, geeft Ligtvoet toe. “We moeten dus wel naar specifiekere, meer gerichte doelen.” Hagar Ligtvoet zette als eerste spreker de toon met een presentatie over de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van beleid voor een circulaire economie. Ze lichtte een tipje van de sluier op van het onlangs uitgestelde Nationaal Programma Circulaire Economie en gaf een doorkijkje naar de ontwikkeling van het eerste Circulair Materialen Plan (CMP1).

Circulair bouwen en slopen

Er is een systeemverandering nodig in ketens om tot een circulaire economie te komen. In het NPCE wordt daar invulling aangegeven met specifieke doelen voor 2030 en met plannen om die doelen te realiseren. Die specifieke doelen wilden ze nog niet noemen, maar ze beloofde speciale aandacht voor de bouw, de sector waar veel van de aanwezigen van afhankelijk zijn voor hun boterham. Het Rijk maakt werkt van een circulaire infrastructuur, maar zal ook inzetten op het sluiten van ketens in de woningbouw en utiliteitsbouw. In een brief die volgende week al naar de Tweede Kamer gaat, zal minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ingaan op beleid voor circulair bouwen. Het is geen verrassing dat de bouwsector in het NPCE een belangrijke rol inneemt. Deze sector heeft een bepalende rol in het behalen van de totale recyclingresultaten in Nederland. We doen het al zeer goed wanneer je kijkt naar recycling, het kan echter nog beter en hoogwaardiger. Nog teveel materialen vinden een minder hoogwaardige bestemming of zijn op weg naar vernietiging. Een samenwerking tussen beleidsmakers en uitvoerders is hierbij van groot belang. De resultaten van een verkenning naar de ‘ideale’ sortering van bouw- en sloopafval, uitgevoerd door BRBS Recycling in samenwerking met Rijkswaterstaat, krijgen ook een vertaling in het beleid dat in het NPCE komt te staan. Misschien nog wel belangrijker is het dat er ook meer aandacht naar de voorkant van de bouwketen gaat. Het NPCE zal circulair ontwerp stimuleren en mogelijk de inzet van biobased materialen. Het uiteindelijke doel is om met betere sortering meer materialen behouden voor de keten en geen recyclebaar afval meer naar de verbrandingsovens te sturen.

Circulair Materialen Plan

Het nieuwe Circulair Materialenplan (CMP) zal in ieder geval geen ontwerpeisen bevatten. In het document staat centraal hoe materiaal zich door ketens beweegt. Daarbij is aandacht voor (afval)preventie, ontwerp en gebruik en dus niet langer alleen voor de afvalfase, zoals in het LAP (Landelijk Afvalbeheers Plan, dat door het CMP zal worden opgevolgd) het geval was. Voor betere ontwerpen zal het CMP wel handvatten bieden. Een van de uitgangspunten is verder dat koplopers meer geholpen zijn met het CMP dan nu het geval is bij het LAP. Andere partijen moeten zich gaan optrekken aan hen die voor de troepen uitlopen. De sectorplannen uit het Lap worden de ketenplannen van het CMP. Zo komt er onder andere een ketenplan voor beton.

Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart

Alexander van der Vooren, senior beleidsadviseur bij de Sociaal-Economische Raad, vatte de belangrijkste conclusies samen van het advies over de grondstoffentransitie dat de SER in september van dit jaar publiceerde. De klimaatdoelen zijn onhaalbaar zonder versnelling van de grondstoffentransitie. Het Rijk zal moeten gaan sturen op (internationale) ketens en er moet een kabinetsbrede inzet komen voor de circulaire economie (mét passende middelen), een concreet afrekenbaar doel en een samenhangend beleidspakket met name gericht op de voorkant van ketens. Concreet noemde Van der Vooren dat er nood is aan normeren (bijvoorbeeld de toepassing van recyclaat verplichten in nieuwe producten), gerichte subsidiering (wellicht een soort SDE-regeling voor secundaire materiaal) en beprijzing (liefst in de EU). Tot slot zou afval inzetten als grondstof veel eenvoudiger moeten zijn. BRBS Recycling-voorzitter Ton van der Giessen sprong na de presentatie het podium op om te benadrukken dat het verhaal van de SER hem uit het hart gegrepen was. Bindende maatregelen, dat is wat er nu nodig is.

Nieuwe rollen

Professor Alfons van Marrewijk, hoogleraar construction cultures (TU Delft), hield als derde spreker een pleidooi voor een andere manier van samenwerken in de bouwketen. De traditionele rolverdeling in deze keten zit een succesvolle implementatie van circulaire praktijken nu vaak flink in de weg, constateert hij. Slopers, gaf hij een voorbeeld, worden traditioneel pas laat en relatief kort bij projecten betrokken. Zijn advies aan de slopers: trekt de stoute schoenen aan en neem zelf meer initiatief, zoek ketenpartners op, experimenteer en leer! In de zaal gaven diverse slopers aan dat het nog niet altijd even makkelijk is om bij bouwbedrijven en architecten binnen te komen met een verhaal over circulair slopen. Lang niet iedereen zit hier op te wachten. In een paneldiscussie schetste Walter Gubbels, directeur van een familiebedrijf met sloopwerkzaamheden, dat het gros van de gebouwen die nu tegen de grond gaan, stamt uit de jaren '60, '70 en '80 en maar matig demontabel is. Hij waarschuwde dat slopers nog lang de lineaire economie aan het opruimen zullen zijn. Waar hergebruik mogelijk is, laat zijn bedrijf het niet na, maar de markt stelt nog te vaak onmogelijke eisen voor hergebruik.

Zonder wrijving geen glans, een schurende paneldiscussie

In de paneldiscussie tussen bouwers (Ballast Nedam), recyclers (Renewi) en slopers en oogsters (Gubbels bedrijven en New Horizon ) ontstonden spannende discussies op basis van een 5-tal stellingen die aan het publiek en het panel werden voorgelegd. Renewi-directeur Marc den Hartog stelde in de paneldiscussie nog maar eens aan de kaak dat circulair slopen geweldig is, maar dat er voor gesorteerde stromen wel een markt moet zijn. Dat virgin materiaal nog vaak goedkoper is, is een groot probleem. Erik Koremans, directeur van New Horizon Material Balance, zelfbenoemd ‘oogster van bouwmaterialen’, zag een eenvoudige oplossing: CObeprijzen. Als bouwers betalen voor de werkelijke prijs van materialen (inclusief de milieukosten) is zijn duurzame beton binnen no time uitverkocht, stelde hij. Judith Doorn, duurzaamheidspecialist bij Ballast Nedam, brak een lans voor meer hoogwaardige recycling van materiaal uit de bouw en meer hergebruik in de bouw. En ze deed een oproep: kom als afvalinzamelaar nooit naar ons toe met het aanbod om ons compleet te ontzorgen door op een bouwplaats één container neer te zetten voor al het afval. Bewust scheiden moet, net als thuis, gemeengoed worden.

Student Recycling Award

Het Recyclingsymposium werd afgesloten met een netwerklunch, maar niet voordat de Student Recycling Award was uitgereikt, een prijs voor de beste afstudeerdopdrachten met betrekking tot recycling of circulariteit van studenten op technische hogescholen en universiteiten. De prijs ging naar Thomas Hobé (Universiteit Utrecht) die nuttig onderzoek heeft verricht naar kwaliteitsborgingssystemen voor recycling van vijf afvalstromen waar uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor geldt. Uit het juryrapport: het zou zonde zijn als een dergelijke studie eindigt onder een berg stof in politieke lades.

 • Recycling
Gerelateerde artikelen
Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

UPV systeem - samenwerking_WEB
Versnelling van de transitie door een verbeterde governance structuur voor UPV’s

12 april markeerde dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor de rest van 2023 heeft verbruikt. Het is moeilijk te geloven dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Wilbert van Eijk gezicht_web

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv... lees meer

FOTO_WEB_TwistGroup

Denken, Doen en Doorpakken

Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen met oprichter Carmen Ruiz de directie van de Twist Group. Dit advies- en consultancybureau in de afval- en milieubranche bestaat uit professionals met brede kennis en langdurige ervaring in deze specif... lees meer