We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

donderdag 14 maart 2024

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de vraag wat er overblijft aan fysieke ruimte voor afval- en recyclingbedrijven. Geert Warringa, senior onderzoeker en adviseur circulaire economie bij onderzoeksbureau CE Delft, heeft onderzoek gedaan naar de ruimtelijke impact van een circulaire economie.

Delen

De overheid heeft ambitieuze doelen op het gebied van de circulaire economie: vijftig procent minder primaire materialen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Het ontbreken van geschikte ruimte kan hierin een knelpunt worden, aldus Warringa. “Denk aan recyclingbedrijven die traditioneel aan de randen van stad liggen en steeds verder door nieuwe woonwijken worden omsloten. Hierdoor wordt hun milieuruimte (zoals de mogelijkheid tot overlast en risico’s, red.) of uitbreiding ingeperkt.” Recyclingbedrijven vragen vaak veel milieuruimte, dus ook een bepaalde afstand tot bijvoorbeeld woonwijken. “Door oprukkende woningbouw worden de geschikte locaties, waar je deze activiteiten kunt ondernemen, steeds schaarser. En wat je ook ziet, is dat op locaties waar het zou kunnen, daar dan kantoorgebouwen zijn gevestigd. Of in ieder geval functies die ook elders hadden kunnen plaatsvinden. Daardoor wordt de ruimte voor recyclingbedrijven schaarser.” Dit is kan een probleem gaan worden, zegt Warringa. “Omdat er ontwikkelingen zijn zoals uitvoerende producentenverantwoordelijkheid van luiers of textiel of een norm voor het verplicht aandeel recyclaat en biobased plastics. Die vragen juist om meer recyclingactiviteiten. Dus als het nu al knellend begint te worden, is het wel zaak om richting de toekomst ervoor te zorgen dat er voldoende geschikte locaties zijn. Als is het duidelijk dat het lastig is om – rekening houdend met allerlei milieueisen – een terrein goed te ontwikkelen.”

Boodschap

Warringa heeft dan ook een duidelijke boodschap richting de ruimtelijke beleidsbepalers en de politiek: “We zijn een klein landje en willen meer woningen en meer duurzame energie, maar tegelijkertijd ook natuur en ruimte voor landbouw. Dat is al een moeilijke kwestie. Maar er moet ook nog ruimte zijn voor recyclingactiviteiten.” Een pasklaar antwoord heeft Warringa niet, maar het zou volgens hem wel een heel goede keuze zijn om locaties die zeer geschikt zijn voor recyclingwerkzaamheden – denk aan terreinen met een hoge milieuruimte en die goed ontsloten zijn via water, weg en spoor – ook daadwerkelijk te ‘reserveren’ voor deze activiteiten.

Oplossing

Het wordt een hele uitdaging, erkent Warringa. Want je krijgt ongetwijfeld te maken met protesten van omwonenden en milieuactivisten. Recyclingbedrijven kunnen immers zorgen voor geluids- en/of stankoverlast en het gevaar voor een uitslaande brand is ook aanwezig. Warringa: “Hierdoor is er een risico dat gemeenten de voorkeur geven aan andere activiteiten dan recycling. Voor dat probleem zal toch een oplossing moeten worden gevonden, want deze zelfde gemeenten – én hun inwoners – willen wel van hun afval en oude spullen af.” En dit is een verantwoordelijkheid van alle overheden. “Ik denk niet dat je dit alleen aan gemeenten moet overlaten”, aldus Warringa. “Je hebt ook nog een provinciale overheid en een rijksoverheid. Die willen natuurlijk ook dat de circulaire doelen worden behaald. Dus overheden moeten gezamenlijk ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost. We zitten immers niet meer te wachten op de vuilnisbelten van vroeger. Vandaar de opdracht aan de overheid om de ruimte om recyclingbedrijven te vestigen te vinden én anders te creëren.”

Agenda

Overheden dienen ‘ruimte’ dus op hun agenda te zetten en de belangen van verschillende functies en doelen tegen elkaar af te wegen. Warringa: “Met name als ze vertraging van het grondstoffenbeleid en van de transitie naar een circulaire economie willen voorkomen. Vanuit mijn achtergrond als econoom en milieukundige maak ik inzichtelijk welke beleidsinstrumenten effectief zijn om deze doelen te realiseren (inclusief ruimtelijke randvoorwaarden), welke milieuwinst kan worden geboekt en de effecten hiervan op de economie.” Het gaat om verschillende strategieën op de zogeheten R-ladder, zoals afzien van consumptie, levensduur van producten verlengen, meer hergebruik en tweedehandshandel, inzet van hernieuwbare grondstoffen en meer recycling. Voorbeelden van concrete beleidsmaatregelen zijn een verplicht aandeel gerecycled materiaal in producten, een belasting op materialen en statiegeld op producten om hergebruik te bevorderen en zwerfafval te voorkomen.” Geert Warringa, onderzoeksbureau CE Delft: ‘Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren

 • Recycling
 • Focus 4
Gerelateerde artikelen
Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

UPV systeem - samenwerking_WEB
Versnelling van de transitie door een verbeterde governance structuur voor UPV’s

12 april markeerde dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor de rest van 2023 heeft verbruikt. Het is moeilijk te geloven dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

Kunst van afval_WEB
Afval is kunst

Afval bestaat niet in de afvalen recyclingsbranche, we spreken over grondstoffen. Zo denken kunstenaars ook over “afval”. Ze toveren oude afgedankte materialen om in enorme sculpturen, statements en k...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Wilbert van Eijk gezicht_web

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv... lees meer

Foto_Mark_Kuijken

Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik eenieder een gezond en succesvol 2024 toe. lees meer