We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

dinsdag 5 maart 2024

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub, Chemport Europe, TNO, TKI Chemie en Circulariteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Infinity Recycling presenteerde Van Eijk, directeur Holland Circular Hotspot, de publicatie ‘Chemische Recyclen in circulair perspectief’, die de cruciale rol van chemische recycling accentueert bij het stimuleren van de transitie naar een circulaire en koolstofneutrale chemische industrie.

Delen

BEwerken sprak met Freek van Eijk over het belang en de ontwikkeling van chemische recycling.

Van Eijk: “Het momentum voor Chemische Recycling is sterk gestegen, aangedreven door zorgen over afvalbeheer, klimaatverandering, en het streven naar een circulaire economie. Momenteel belandt slechts twaalf procent van de plastics in een recyclingloop, waardoor er nog veel werk te doen is op het gebied van afvalmanagement. De wens van Europa en Nederland om in 20250 klimaatneutraal te zijn heeft de petrochemische industrie gestimuleerd om de overstap naar alternatieve mogelijkheden zoals biomassa, CO2-afvang, en afval met koolstofmoleculen (zoals afvalplastics) zeer serieus te nemen en ook eerste stappen te zetten.”

Van Eijk benadrukt dat de drive voor deze verandering binnen de petrochemie voortkomt uit de noodzaak om niet alleen om te schakelen op hernieuwbare energie en groene waterstof maar ook om een alternatieve feedstock te vinden die niet uit fossiel grondstoffen bestaat. De basis van deze industrieën ligt in de C- en H-moleculen, en biomassa (inclusief organisch afvak) en afvalplastics zijn zeer geschikte kandidaten als koolstofbron.

Bij een business as usual scenario zal de hoeveelheid plastic in 2050 verdrievoudigen (OECD). De transitie naar een gesloten keten voor plastic is cruciaal. Het uiteindelijke doel is om geen fossiele input meer te hebben voor plasticproductie tegen 2050/2060. Waar komt het input materiaal dan vandaan? Nexans/Technip voorspelt dat in die tijd op 1 % na al het plasticafval gevaloriseerd wordt (35% mechanische recycling, 45% chemische recycling en 19% energie valorisatie). Het CBBD-expert team schat in dat in die tijd de input voor de globale plastic productie bestaat uit een combinatie van carbon capture and utilization (CO2), biomassa, mechanische en chemische recycling.

Een snelle conclusie: chemisch recyclen gaat in volume groter worden dan mechanisch recyclen en zal om grote investeringen vragen.

Chemisch recyclen is momenteel een buzzword. Feitelijk omvat het meerdere technologieën zoals dissolution (eigenlijk fysische recycling), depolimerisatie, pyrolyse en vergassing. Het wordt gezien als een noodzakelijke aanvulling op mechanisch recyclen, dat beperkingen heeft in toepasbaarheid en op het verkijgen en behouden van een hoge kwaliteit. Chemisch recyclen kan niet zonder mechanisch recyclen, het is complementair.

Even generaliseren: mechanisch recyclen scoort milieutechnisch beter dan chemisch recyclen, maar dat laatste is milieutechnisch weer beter dan verbranden. De voetafdruk van chemisch recycling is dus slechter dan mechanische recycling maar heeft als voordeel dat het kwaliteiten kan maken die “als nieuw” zijn en bijvoorbeeld in voedseltoepassingen gebruikt kunnen worden.

Chemische recycling wordt gezien als een onderdeel van de Nederlandse strategie, maar internationale afstemming is essentieel omdat zowel de feed stock markt als de afzetmarkt over grenzen heen gaat, vertelt Van Eijk. Je moet dus afspraken maken over import en exportregels, een einde afvalstatus, wat als recycling meetelt en wat niet, maar een afstemming maken over de accounting regels.

Zelfstandige markt voor chemische recycling

De wetgever in Europa zet in op een verplichting voor recycled content in plastic producten. De industrie dient klimaatneutraal te zijn in 2050. We zien dan ook vele nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen gevestigde namen uit de chemie en retail en start-ups. Een start-up in chemisch recycling is vaak 6-8 jaar bezig om tot een commerciële fase te komen Om aan de regelgeving te voldoen moet je nu investeren. Het overzicht van chemische recycling op pagina 24 het rapport ‘Chemisch recyclen in circulair perspectief’ illustreert de investeringen in deze sector, met o.a. bedrijven als Sabic-Plastic Energy, Shell-Blue Alp,Niaga Covestro-Cure of Indorama-Ioniqa die samen de businessmodellen uitwerken en opschalen.

Nederland heeft de ambitie om 10% van de plasticproductie in Nederland uit chemische recycling te laten ontstaan in 2030.

Het is heel belangrijk om te bewaken is dat we chemisch recyclen niet gaan inzetten als excuus en laagwaardige en kortlevende plastic producten blijven maken (zoals fast fashion). We moeten inzetten op een echte circulaire economie waarbij bijvoorbeeld reduce, redesign, reuse en refurbishment te prevaleren zijn boven recycling.

Werelden die bij elkaar komen

De chemische- en afvalindustrie zijn twee compleet verschillende werelden die dichter bij elkaar moeten komen qua bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van vergunningen en regelgeving. Om een hoogwaardige keten te kunnen sluiten is er internationale afstemming nodig over bijvoorbeeld de einde afvalstatus, kwaliteitsnormen, carbon accounting en internationale en nationale wet- en regelgeving.

Al met al staat Nederland aan de vooravond van chemisch recyclen. Nederland is een living lab en kan door ketensamenwerking alsmede publiek-private samenwerking leiderschap tonen als het gaat om technologische en regelgevingsinnovatie. Nederlandse best practices hebben vervolgens een wereld te winnen want chemisch recyclen gaat schalen. Het is een tijd waarin de afvalsector en de chemische industrie samenkomen om een duurzamere toekomst te creëren. Met de steun van overheden, bedrijven en internationale samenwerkingen, lijkt de weg naar chemisch recyclen veelbelovend en onvermijdelijk… maar laten we het wel circulair doen!

Vind hier het Rapport Chemical Recycling in circular perspective

 • Recycling
 • Uitgelicht
Gerelateerde artikelen
Vloeren
CISUFLO: Verbetering circulariteit binnen Europese vloerensector

Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts vijf procent gerecycled. Hoewel er initiatieven zijn op het gebied van terugwinning en hergebruik van materiaal, is downcycling nog de gan...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen

Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét netwerkmoment voor de afvalsector in Evenementenhal Gorinchem. Professionals op het gebied van recyc...

RecyclingGranulaat
Regionale voorjaaroverleggen BRBS Recycling weer goed bezocht

Op 12, 13 en 14 maart vonden de regionale voorjaar-overleggen van BRBS Recycling weer plaats op verschillende plekken in het land. Op de locaties van WEEE NL in Apeldoorn, Recycling Kombinatie REKO in...

Auping
Ministerie van IenW voorziet doorontwikkeling van UPV

Vast heeft u de term ‘UPV’ al eens gehoord of heeft u er zelfs al mee te maken gehad. Als professional, inwoner of consument. En anders heeft u er waarschijnlijk toch mee te maken gehad… Bijvoorbeeld ...

Recypedia Hergebruik
Hergebruik

Hergebruik is een term die veel gebruikt wordt als het gaat om beheer van afvalstoffen. In het gewone taalgebruik is het een breed begrip, zie ook het woordenboek: Hergebruik is: 1) Hercirculatie 2) R...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval?

Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, recycling en nuttige toepassing. Onder nuttige toepassing wordt ook verstaan het zogeheten 'opvullen...

Logo BEwerken 25 jaar
25 jaar BEwerken #1

“Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanbieden. Ik ben er trots op u te mogen melden dat het hier gaat om hèt blad over de laatste ontwikkeli...

Wouter Koenderman
Veelheid aan zinnige en onzinnige argumenten

Op 1 april 2023 is het langverwachte statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd. In de aanloop naar het besluit bestookten voor- en tegenstanders het publiek met een veelheid aan zinnige en onz...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Foto_Geveleconomie
Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne...

Renewi_web
Renewi opent nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Eindhoven Waste-to-productbedrijf Renewi opende eerder dit jaar een nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunst...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét ...

natural-pavilion
TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’ Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme w...

Foto_Obesitas
Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer