We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Zekerheid omtrent recycled content

maandag 22 november 2021

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn essentieel in een circulaire economie. In de bouwsector recycled men al een groot deel van de materialen. De hoogwaardige inzet van gerecyclede materialen in nieuwe bouwproducten blijft echter beperkt. Hoewel er van verplichtingen momenteel nog geen sprake is, zal de markt steeds kritischer kijken naar inzet van zogenaamd recycled content om kringlopen ook daadwerkelijk te sluiten. Reden voor SGS INTRON Certificatie om een Verklaring Recycled Content af te geven.

Delen

Eisen aan recycled content

In Nederland werken we bij voorkeur met prestatie-eisen en niet met samenstellingseisen. Dat biedt meer ruimte voor innovatie, ook voor inzet van secundaire grondstoffen. In de praktijk betekent dit echter niet dat de inzet van gerecycled materiaal daarmee ook wordt gestimuleerd. Verplichtingen blijken soms nodig. Zo verplicht de Europese Single-Use Plastic Richtlijn bijvoorbeeld dat plastic PET-flessen in de EU vanaf 2025 voor minstens 25% en in 2030 voor 30% uit gerecycled plastic moeten bestaan.

Italië kent als een van de weinige landen ook eisen aan recycled content van bouwproducten, zie tabel. Het land geeft daarmee een eigen invulling aan de Europese Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation, CPR) en wel de fundamentele eis (BWR) nr.7 ‘Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen’. Hierbij zou ook het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het bouwwerk moeten worden gewaarborgd. Deze fundamentele eis is Europees nog niet uitgewerkt en daarom nog niet geëffectueerd, waardoor er nog geen geharmoniseerde eisen in de Europese landen bestaan. In de komende jaren wordt wel een uitwerking verwacht. Onder meer omdat het New Circular Economy Action Plan uit 2020 onder de Europese Green Deal als mogelijke maatregel noemt om eisen te stellen aan recycled content voor bepaalde producten onder de Verordening bouwproducten.

Tabel. Voorbeeld van eisen in Italiaanse bouwregelgeving (uit: CAM Edilizia / MINIMALE MILIEUCRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN ONTWERPDIENSTEN EN WERKEN VOOR HET NIEUWE CONSTRUCTIE, RENOVATIE EN ONDERHOUD VAN OPENBARE GEBOUWEN, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n.259, 6-11-2017) 

Product

Eis percentage recycled content

Prefab betonelementen

5 %

(Bak)stenen

5 - 7,5 %

Staal

70 %

Kunststof

30 %

Scheidingswanden / verlaagde plafonds

5 %

Cellulose isolatie

80 %

Glaswol isolatie

60 %

Steenwol isolatie

15 %

EPS isolatie

10 – 60%

XPS isolatie

5 – 45 %

PUR/PIR isolatie

1 – 10%


ISO 14021 leidend in interpretatie

Recycled content klinkt charmant door eenvoud, maar is het momenteel in de praktijk niet. In een aantal gevallen is het simpel. Bij gebruik van bijvoorbeeld betongranulaat bestaat weinig twijfel: dit is gerecycled materiaal en via recepturen of materiaalbalansen kan snel en eenvoudig het recycled contentpercentage worden bepaald. Er zijn echter addertjes onder het gras. ISO 14021 Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) is de leidende norm voor interpretaties. De norm maakt onderscheid naar recycled content uit zogenoemd ‘post-consumer’ (gebruikt) en ‘pre-consumer’ (niet gebruikt) afval. Pre-consumer gerecycled materiaal telt mee als recycled content zolang het om afval gaat en geen (bij)product betreft. Denk hierbij aan de discussie over gebruik van hoogovenslak in cement. De Europese afvalstoffenwetgeving is bepalend of iets afval of product is. Productieafval dat intern bij een fabrikant wordt gerecycled telt volgens ISO 14021 niet mee als recycled content, maar wel weer als het elders wordt opgewerkt. En hoe telt het percentage in mengsels? De interpretatie van materiaal als ‘recycled content’ is daarmee niet zo eenduidig als de term doet vermoeden.

Verifiëren van recycled content claims

Om circulariteit te meten maakt men al gebruik van de parameter recycled content. Bij de uitvoering van de verplichte Milieuprestatie Gebouw (MPG)-berekening voor gebouwen en meting van de Milieukostenindicator (MKI) in de GWW, wordt de ‘inzet secundaire grondstoffen’ gerapporteerd door middel van levenscyclusanalyses (LCA). Deze parameter wordt gebruikt in diverse circulariteitsindeces en is van belang voor het meten van circulariteit. Het nationale Platform CB’23 werkt aan de opzet hiervan. Het toenemende belang rechtvaardigt dan ook een externe verificatie.

SGS verifieert in Italië al vele jaren recycled content claims van producenten volgens ISO 14021. SGS INTRON Certificatie heeft nu een soortgelijk protocol opgesteld. Het protocol verifieert of er daadwerkelijk sprake is van gerecycled materiaal en of de berekening van het percentage op juiste wijze gebeurt op basis van inkoop en het productieproces. Momenteel worden nog geen ‘chain of custody’-controles uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld wel gebeurt bij FSC-hout of wordt voorbereid in de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’. In de toekomst kan verificatie ook onderdeel gaan uitmaken van reeds bestaande (KOMO-)certificering.

Verandering noodzakelijk om plaats in circulaire bouweconomie te claimen

Bij SGS INTRON zijn we ervan overtuigd dat recycled content en het aantonen ervan, de komende jaren steeds belangrijker wordt. Zonder deze aandacht wordt te weinig gerecycled materiaal hoogwaardig toegepast. Er zijn nog veel bouwmaterialen die weliswaar recyclebaar zijn, maar zich niet wagen aan inzet van recycled content. We willen graag helpen dat te veranderen. Nadere afspraken over en verificatie van het meten ervan, ondersteunen daarbij om recycled content de juiste waarde te geven in een circulaire bouweconomie.

 • Recycling
Gerelateerde artikelen
Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

UPV systeem - samenwerking_WEB
Versnelling van de transitie door een verbeterde governance structuur voor UPV’s

12 april markeerde dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor de rest van 2023 heeft verbruikt. Het is moeilijk te geloven dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer

Wilbert van Eijk gezicht_web

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv... lees meer