We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Is ketendenken de toekomst van recyclen?

dinsdag 26 oktober 2021

Ketendenken suggereert dat we alleen moeten denken aan oplossingen binnen onze keten. Het streven naar een circulaire economie en de doelstellingen van 2030 en 2050 kan leiden tot een rigoureuze versnelling. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie begrijpt de roep om te versnellen, maar denkt  dat men er in de volle breedte nog niet klaar voor is. Wij interviewden Vincent Gruis, voorzitter van Transitieteam Circulaire Bouweconomie over zijn visie op het “denken”.

 ‘Natuurlijk is de insteek wel er zo snel mogelijk klaar voor te zijn. Ons doel is om in 2023 een advies uit te brengen aan de Rijksoverheid, voor de in gebruik te stellen normen. Dan moeten de voorwaarden geschapen zijn om de versnelling in te gaan. Nieuwe standaarden voor inkoopbeleid, nieuwe contractvormen en concepten moeten klaarliggen. Zodat de bouwbedrijven weten op welke manieren ze de circulaire economie normen kunnen doorvoeren in de bouw. Het Transitieteam spreekt hierbij van het basiskamp dat ingericht moet worden voordat je de berg beklimt.’– stelt Vincent Gruis.  

Ketendenken is niet nieuw. Circulaire economie borduurt voort op eerdere concepten, dit geldt ook voor ketendenken. Bij een circulaire economie gaat het evenwel om groter systeemdenken. Ketensamenwerking in de bouw is vaak projectmatig en ingericht op de ontwerp en bouwfase. Bij een circulaire economie zal men multicyclisch moeten denken door de ontwerp- en gebruiksfase en demontage mee te nemen.

Delen

Hoe zorgt men ervoor dat materialen op een zo hoog mogelijk niveau te hergebruiken zijn?

‘Hiervoor is verlenging van de keten nodig, want termijnen van 50 tot 100 jaar zijn enorm. Dit gaat gepaard met een heel hoge mate van onvoorspelbaarheid, wat niet alleen betrekking heeft op 1 keten.

Het conventionele ketendenken en een circulaire economie liggen dan ook verder uit elkaar dan we wellicht hopen. Men kan er bij de lange levensduren in de bouw niet van uit gaan dat de oorspronkelijke bouwers altijd de eindverantwoordelijkheid behouden voor de geleverde producten. Er moeten ook systemen worden ingericht om demontage en hergebruik te faciliteren zonder afhankelijk te zijn van de oorspronkelijke producent. De stap tussen ketendenken en een circulaire economie is dan ook het verbinden van verschillende ketens; ketendenken in kwadraat. En hier liggen dus ook kansen voor recycle- en demontagebedrijven.

We moeten deze stap niet overslaan en te snel willen gaan, we moeten ervoor zorgen dat er opschaalbare concepten zijn en de juiste normen zijn opgesteld die zowel ambitieus als haalbaar zijn. Dat is een van de voorwaarden waar het transitieteam aan werkt. 

Bedrijven zijn er aan toe om er naartoe te werken, maar ook op zoek naar duidelijkheid van de overheid. Ze vragen daarbij de overheid om normen te stellen aan wat van hen wordt verwacht. De overheid moet bijvoorbeeld een norm stellen aan de eis milieuprestatie gebouwen (MPG), die dwingt tot hoogwaardig hergebruik.

Koplopers

Binnen iedere markt zijn er altijd koplopers. Binnen de bouw zijn er verschillende koplopers die reeds aan het oefenen zijn. Deze hebben we nodig om als markt te kunnen uitvinden wat goed en minder goed werkt. Voor “het peloton” is het nodig om te weten waar de finishlijn ligt. Dit is namelijk een tour en geen etappe. We moeten weten waar we welke aanpassingen per fase moeten maken, zodat we stapsgewijs kunnen toewerken naar bouwactiviteiten zonder milieubelasting in 2050.

Inzetbaarheid voor de komende 50-100 jaar

Niet alleen nieuwbouw dient te voldoen aan deze nog vast te stellen normen, maar ook de verbouwing/ renovatie van bestaande gebouwen. Er gaat veel materiaal gepaard met het uitvoeren van een dergelijk project. Daarom is het noodzaak dat men vanaf nu ook  nadenkt over de inzetbaarheid voor de komende 50-100 jaar, alsook de recyclebaarheid nadien.

Een systeemverandering is ophanden, nieuwe ketens worden gecreëerd. Het transitieteam staat klaar om dit zo goed mogelijk te bevorderen.’ – aldus Vincent Gruis

Simpel houden

Het vertrouwen in de huidige en aankomende innovaties is groot. Vincent Gruis stelt echter wel als vereiste dat de norm simpel gehouden wordt. Vincent Gruis: ‘Een nieuw systeem dat opgehangen wordt aan wat er momenteel wordt gebruikt zou een oplossing kunnen zijn. Hierdoor zijn de gewenste innovaties haalbaar voor ieder. Voor opdrachtnemers staat er ten opzichte van hun opdrachtgevers wel een grotere uitdaging voor de deur. Zij zullen uiteindelijk moeten leveren en opschalen. Dat vergt veel innovatie van de organisaties. Bij grotere bedrijven is het vaak makkelijker om capaciteit vrij te maken om innovaties in gang te zetten, terwijl kleine bedrijven soms weer wendbaarder kunnen zijn.’

In 2023 is wat betreft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de tijd voor versnelling aangebroken. Dit is dan ook geen oproep om tot die tijd stil te zitten, maar juist aan alle betrokkenen om zich voor te bereiden om massaal de ‘col te beklimmen’. 

 • Recycling
Gerelateerde artikelen
Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

UPV systeem - samenwerking_WEB
Versnelling van de transitie door een verbeterde governance structuur voor UPV’s

12 april markeerde dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor de rest van 2023 heeft verbruikt. Het is moeilijk te geloven dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en materialen om te gaan. Omschakelen van kwantiteit (tonnen) naar kwaliteit (waarde) vergt ook van de se... lees meer

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer