We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

NN blikt terug op recyclingpilot: ‘Ik ben geschrokken van de klantkant’

dinsdag 20 december 2022

Nationale-Nederlanden startte eind januari een pilot onder 65 recyclingbedrijven om te onderzoeken hoe deze sector wél verzekerd kan worden. Joeri Jedeloo, verantwoordelijk voor product management & expertise, geeft in een terugblik aan dat het project nog arbeidsintensiever bleek dan verwacht, maar dat het ook smaakt naar meer. In de toekomst wil NN dan ook kijken hoe ze andere duurzame ontwikkelingen zoals light electric vehicles (elektrische bezorgvoertuigen) kan verzekeren.

Delen

“Als we deze ondernemingen zo belangrijk vinden voor het milieu, moeten we ze ook de mogelijkheid bieden zich te verzekeren”, vertelde NN-CEO David Knibbe eerder aan AM. Als voorbeeld noemde hij de recyclingpilot en vertelde hij dat het over het algemeen lastig is voor bedrijven die zich bezighouden met demontage, sloop en recycling om een verzekering af te sluiten. Dat geldt zeker voor bedrijven op afgelegen locaties.

Risico vaak lastig in te schatten

Voor verzekeraars is het doorgaans lastig om risico’s in te schatten en het komt voor dat ondernemingen alleen in aanmerking komen voor een verzekering als ze ingrijpende en kostbare maatregelen nemen om schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Bedrijven met een hoog risicoprofiel kunnen soms zelfs helemaal geen verzekering afsluiten. “De processen die deze bedrijven uitvoeren zijn best risicovol, zo is er een reële kans op brand en kunnen er giftige gassen vrijkomen. Maar als we de stap willen zetten naar een duurzame samenleving, is recycling essentieel”, aldus Knibbe destijds. Dakbedekking die zich bevindt op een buitenterrein is verzekerbaar.

Polisvoorwaarden in vreemde talen

Wat is er uiteindelijk uit de pilot gekomen? Zijn de voorwaarden bekend wanneer er wel dekking geboden kan worden bijvoorbeeld? Jedeloo geeft aan dat het hem allereerst opviel hoe moeilijk verzekerbaar de branche is. “Ik ben hierbij vooral van de klantkant geschrokken. Een klant vertelde dat als er iets zou gebeuren, hij zijn pensioen kwijt zou zijn omdat hij niet verzekerd is. Andere eigenaren van recyclingbedrijven gaven aan dat ze hun polisvoorwaarden eigenlijk niet snappen omdat ze bij een buitenlandse verzekeraar zitten en de voorwaarden niet in het Nederlands beschikbaar zijn. Ook betaalden velen behoorlijk hoge premies.”

Eigenaren van recyclingbedrijven gaven aan dat ze hun polisvoorwaarden eigenlijk niet snappen omdat ze bij een buitenlandse verzekeraar zitten en de voorwaarden niet in het Nederlands beschikbaar zijn.

Verder werd volgens de pilotleider opnieuw bevestigd dat bepaalde zaken té risicovol zijn om te verzekeren. Denk hierbij aan ongesorteerd huisafval of sloopafval dat inpandig wordt verwerkt. Deze vormen van afval brengen zware risico’s met zich mee. Zo is er tijdens een inspectie wasbenzine gevonden tussen het bouwafval en batterijen tussen huishoudafval.

Een belangrijk leerpunt voor hem is dat het erg belangrijk is dat NN deze proef doet. We hebben in totaal tachtig aanvragen gehad over de gehele linie. Uiteindelijk is ongeveer de helft van de aanvragen positief beoordeeld, een kwart is op basis van de bedrijfsvoering afgewezen en het resterende kwart moet nog geïnspecteerd worden.” Al deze inspecties zijn volgens Jedeloo erg arbeidsintensief. “Een team van acceptanten, productspecialisten en technische risicospecialisten moet vaak controleren of bijvoorbeeld preventie wel is uitgevoerd. Het gehele verzekeringstraject duurt dan ook lang. Zo zijn er regelmatig extra preventie-eisen gesteld zoals het plaatsen van scheidingsmuren of het verplaatsen van de recyclingactiviteit naar een andere locatie.” Maar het resultaat is er: er zijn al meerdere polissen tot stand gebracht en er wordt nog bij een aantal bedrijven gekeken wat er mogelijk is. “Er zijn een paar zeer terechte uitsluitingen, maar het is zonde dat mooie ondernemingen soms de dupe zijn van het feit dat de branche er slecht opstaat.”

Geen verschuiving in beleid

Bij de start van het project werkte NN met een verzekeringsmatrix. Hieruit bleek dat NN geen vuilverbranding verzekert, maar focust op het inzamelen, opslaan en sorteren en bewerken en kijken wat daar mogelijk is. “Zaken die we destijds noemden die we niet zouden doen, gaan we ook niet doen. Onze initiële inschatting over wat verzekerbaar zou moeten zijn, is dan ook overeind gebleven. Op één uitzondering na. Zo zijn we bij een bedrijf geweest dat papierpulp recyclet. Hiervan dachten we: dat doen we niet, maar het stond uiteindelijk volledig afgezonderd in stalen containers, er was een mooi verzorgd bedrijfspand en de onderneming had heel goede preventie-eisen. Uiteindelijk hebben we hiervoor wel een offerte op maat uitgebracht.”

Premies worden geaccepteerd

Jedeloo vertelt dat veel eigenaren van recyclingbedrijven blij zijn met het initiatief van NN. “De voorwaarden en premies zijn in het Nederlands, dat helpt enorm. Ook stellen we alleen preventie-eisen die relevant zijn en bieden we een eerlijke premie die past bij het risico en de hoeveelheid werk die erin zit. We hebben geen onderhandelingen over premie gehad, dus ze worden in de markt goed geaccepteerd.”

Pilotbeleid doorgezet naar regulier beleid

Hoe gaat het nu verder? “We gaan het pilotbeleid doorzetten naar regulier beleid. Daarnaast willen we uiteindelijk niet alleen brandverzekeringen, maar ook andere producen aanbieden aan de branche uit ons zakelijke schadeproductenaanbod. Denk hierbij aan zakelijke aansprakelijkheid, inventaris en milieuaansprakelijkheid.”

Onderzoek verzekeren light electric vehicles

Uiteindelijk is het verzekerbaar maken van deze branche volgens Jedeloo onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van NN om moeilijk verzekerbare zaken die bijdragen aan een beter milieu te helpen verzekeren. “We zijn daarom op dit moment aan het onderzoeken hoe we light electric vehicles kunnen verzekeren. Ook hebben we een acceptatiegroep opgericht voor bijzondere duurzame risico’s om zo onze klanten te helpen met verdere verduurzamingen.”

Over de pilot

Intermediairs konden vanaf eind januari recyclingbedrijven aandragen voor de recyclingpilot. NN stelde als voorwaarde aan de intermediairs dat ze kennis van zaken moeten hebben binnen de industrie en bekend zijn met dit soort risico’s en soort bedrijven. Een verzekerde som van 4 miljoen euro was binnen de proef de grens. Uiteindelijk zijn er 80 aanvragen gedaan, waarvan er 65 in behandeling zijn genomen.

 • Recycling
Gerelateerde artikelen
Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik e...

Foto_fysieke_ruimte
Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de...

Chemische_Recycling_WEB
Chemische recycling, onomkeerbare weg naar een duurzame realiteit ?

De Nederlandse afvalsector staat op het punt van een revolutionaire verandering met de opkomst van chemisch recyclen. Namens de ondersteunende partners Circulaire Biobased Delta, Chemelot Circular Hub...

Foto_Taskforce
Jaaroverzicht 2023 Taskforce Batterijbranden

Batterijbranden vormen een maatschappelijk probleem, waarbij de inzet van alle partijen in de keten noodzakelijk is. De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichti...

Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Roof2Road dakrol en weg_WEB
Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen...

Foto voetbalveld
Van voetbalveld naar picknicktafel

Wat in 2020 begon als een innovatief en gedurfd idee om een probleem in de markt op te lossen, is drie jaar later uitgegroeid tot een stabiel, robuust en succesvol proces. De recyclingfabriek van GBN ...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

UPV systeem - samenwerking_WEB
Versnelling van de transitie door een verbeterde governance structuur voor UPV’s

12 april markeerde dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor de rest van 2023 heeft verbruikt. Het is moeilijk te geloven dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Wilbert van Eijk gezicht_web

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv... lees meer

Foto_Recypedia_AERIUS

AERIUS

AERIUS is het nationale instrumentarium voor berekening van stikstofdepositie. Het RIVM, vergunningverleners en overheden gebruiken AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. lees meer