We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

dinsdag 29 augustus 2023

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een werkbezoek bij Recycling Kombinatie REKO in Rotterdam. Het bezoek was tevens mogelijk gemaakt door Marieke van der Werf, voorzitter van het Recycling Forum van BRBS Recycling.

Delen

Diederik Samsom werd op de hoogte gebracht van het Nederlandse beleid voor TAG. Tijdens dit gesprek werd besproken hoe de Europese Commissie dit voorbeeld van “non-toxic recycling” verder kan ondersteunen voor ook andere afvalstoffen en hoe ook andere Europese lidstaten hun voordeel kunnen doen met de slimme door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde regelgeving. Hierdoor wordt hoogwaardige recycling voor TAG verder aangejaagd middels de zogenoemde semi-permeabele grenzen. Diederik Samsom toonde begrip voor de inzet van de sector om de CLP-verordening en EVOA beter op elkaar aangesloten te krijgen als ondersteuning van de schone circulaire economie.

Zoals bekend is de Nederlandse sector van thermische reinigers Europees koploper op het gebied van circulaire “non-toxic” verwerking van TAG. Met het thermisch reinigen van TAG worden de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en alle andere (potentieel giftige) organische componenten in het asfalt volledig verbrand, waarbij minerale grondstoffen zoals grind, zand en vulstof resteren en als schone bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en betonindustrie worden ingezet. Zo worden jaarlijks meer dan 2,5 miljoen ton bouwgrondstoffen milieuverantwoord hergebruikt en zijn er minder primaire grondstoffen nodig. Interessant daarbij is dat in de loop van het afgelopen jaar alle thermische reinigingsinstallaties de bij de verbranding van het teer vrijkomende warmte benutten voor het eigen bedrijfs proces en de productie van elektriciteit en of warmte voor derden.

Europese wetgeving aanpassen

Onduidelijke formulering van de norm in de EVOA voor de concentratie benzo[a] pyreen (BaP) waarboven asfalt als “teerhoudend” is aan te merken, leidt tot de situatie dat asfalt met meer dan 1000 mg/ kg ds teer volgens de CLP-verordening en de Kaderrichtlijn afvalstoffen gevaarlijk afval is, maar toch als groene-lijststof vrijelijk in Europa verhandeld kan worden. Een zeer onwenselijke situatie. Gevaarlijk afval komt daarmee hernieuwd in omloop, met alle negatieve arbeids- en milieuhygiënische gevolgen van dien. Deze discrepantie in de EU-regelgeving werd Diederik Samsom toegelicht. De wens van de sector van thermische recyclingbedrijven is dat de EVOA en CLP-verordening volledig met elkaar in lijn gebracht worden en dat de in de EVOA genoemde grenswaarde van 50 mg/kg ds BaP betrokken wordt op de teercomponent in asfalt en niet op asfalt als geheel. Diederik Samsom begreep deze zienswijze en onderstreepte de inzet van de Europese Commissie om te zorgen voor duidelijke regelgeving, waarbij hij aangaf deze voorgestelde zienswijze intern bij de Europese Commissie te zullen aankaarten en hierover in contact te treden met de DG Milieu van Europa de heer Virginijus Sinkevicius. Daarbij wilde hij graag hierover met de sector in contact blijven.

Tijdens zijn rondleiding op het terrein van de thermische reiniger was Diederik Samsom duidelijk onder de indruk wat tot slot mooi tot uiting kwam in zijn uitlating: “Goed bezig jongens.”.

Semipermeabele grenzen

In het gesprek kwam het belang aan de orde van zogenoemde semipermeabele – ofwel halfdoorlatende – Europese grenzen voor een specifieke afvalstof. Middels slimme regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dit in oktober 2021 voor TAG gerealiseerd. Grenzen open richting landen met slimme en innovatieve recyclingprocessen, i.c. het thermisch reinigen van TAG, en dicht richting landen waar betreffende afvalstof nog laagwaardig wordt toegepast, i.c. de teercomponent niet wordt verwijderd. Processen die weliswaar duurder zijn, maar noodzakelijk om te voldoen aan de in Europa aangenomen doelstelling van “non-toxic recycling”. Bedrijven kunnen alleen investeren in dit soort technieken als ze verzekerd zijn van voldoende volume en afzet.

Zonder de garantie van semipermeabele grenzen verdwijnen deze gevaarlijke afvalstoffen in laagwaardiger toepassingen over de grens, waar ze vervolgens nog steeds een risico vormen voor mens en milieu. Het Nederlandse beleid voor TAG is daarmee een goed voorbeeld voor andere afvalstoffen, waarvoor in Nederland of andere Europese lidstaten slimme en innovatieve recycling tot schone grondstoffen mogelijk is. Om niet afhankelijk te zijn van een nationale regeling zoals Nederland voor TAG heeft getroffen, zou bij voorkeur in Europees verband onder de EVOA een kennisgevingsplicht voor dit soort situaties geregeld moeten zijn, ter ondersteuning van de niet-toxische circulaire economie.

 • Recycling
 • Wetgeving
 • Leden belicht
Gerelateerde artikelen
Foto MSB
Milieu Service Brabant staat voor flexibiliteit en professionaliteit

Wie met Mark Kuijken en Henk Wagenaars over de inzameling en recycling van afvalstromen praat, merkt meteen dat het hier gaat om twee bevlogen collega’s. Zij hebben hun hart verpand aan de afvalverwer...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

BEwerken ONLINE
Nederlands tintje bij de FIR

De FIR is in de jaren ’90 ontstaan doordat vooral Duitssprekende landen het belang inzagen van een Europese vereniging die de belangen van recyclers van bouw- en sloopafval vertegenwoordigt. Om die re...

BRBS Recycling
Recycling Maatschappij Doetinchem, in 2022 operationeel

Twee “R” Recycling Groep breidt uit naar de Achterhoek. In oktober 2021 zijn de koopcontracten definitief getekend en in januari 2022 is de grond officieel overgedragen.

BEwerken ONLINE
Twee “R” Recycling Groep stimuleert circulariteit dankzij matchingsplatform DuSpot

Al sinds 1980 spant de onderneming zich in om beton en metselwerk dat vrijkomt uit sloop te recyclen tot hoogwaardige materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt in infraprojecten, utiliteitsbouw en...

BEwerken ONLINE
Afgedankte koelkast wordt speelgoed

Coolrec, een dochteronderneming van Renewi, gespecialiseerd in het recyclen van koel- en vriesapparatuur, is sinds 2022 een samenwerking aangegaan met PLAYMOBIL. Zij waren al enige tijd op zoek naar e...

BEwerken ONLINE
Van de Beeten BV neemt Cementbouw Recycling Oosterhout over

Het Veghelse grond-, weg,- en waterbouwbedrijf Van de Beeten BV heeft per 1 juni jongstleden Cementbouw Recycling uit Oosterhout 100% overgenomen. Laatstgenoemde gaat vanaf dan verder onder de naam Va...

BEwerken ONLINE
Van den Noort in beweging

Het sinds 1944 opgerichte Van den Noort uit Dongen kwam onlangs met het nieuws over het in gebruik nemen van een nieuwe sorteerinstallatie. Van den Noort verdubbelt daarmee het potentieel te verwerken...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BRBS Recycling
Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept belang matrasrecycling met opening vierde matrasrecyclingfabriek

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven heeft vandaag de nieuwe matrasrecycling fabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend waarbij ze het belang van duurzame m...

BRBS Recycling
PMC en Renewi maken schoonmaken en storten van gecontamineerd staal overbodig

Purified Metal Company (PMC) heeft een industriële methode ontwikkeld om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild zoals chroom-6...

BRBS Recycling
BEwerken krijgt een digitaal broertje

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikke...

BPS Luchtfoto
Leden belicht: Janssen Group Maastricht – BPS Recycling en Bouwstoffen

De derde generatie Janssen heeft inmiddels 7 jaar geleden zijn intrede gedaan in het familiebedrijf. In totaal werken er 130 mensen bij Janssen Group. BPS Recycling en Bouwstoffen is sinds 2000 opgeri...

BEwerken ONLINE
Meer behoefte aan gewassen betongranulaat

Twee “R” Recycling Groep heeft onlangs geïnvesteerd in vier nieuwe wassers van de Ierse fabrikant CSS, omdat de vorige wasinstallaties te weinig capaciteit hadden en net wat minder geavanceerd waren. ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

BEwerken ONLINE
Van Werven viert 75-jarig bestaan met jubileumjaar

Van Werven infra & recycling bestond in december 2020 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld. Van Werven ma...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog ee...

BEwerken ONLINE
Gubbels B.V. breidt uit met een circulaire bouwhub

Gubbels BV verzamelt tweedehands bouwmaterialen door ze te demonteren uit oude panden. Zij doen dit sinds de start met sloopactiviteiten in 1980. In de daaropvolgende jaren werd de hoofdlocatie in Hel...

BRBS Recycling
Afval is grondstof

Afval bestaat al sinds mensenheugenis. Ook het gestructureerd inzamelen van dat afval gebeurt al vanaf het eind van de 18e eeuw. Dat had destijds vooral een sanitaire achtergrond. Het afval dat op str...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Seijbel-Photography-5968

Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en hernieuwde grondstoffen. Ik denk dat een zeer geslaagd nieuw element van vakbeurs Recycling is.” lees meer

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer