We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Tussenopslag voor teerhoudend asfalt baart overheden nog zorgen

woensdag 13 april 2022

Met de nieuwe regelgeving voor teerhoudend asfalt (TAG) van 16 oktober 2021 is een forse stap gezet naar volledig circulair en milieuverantwoord verwerken van TAG. 

Delen

Waar afgelopen jaren nog circa 20% van alle TAG werd geëxporteerd voor ongereinigde toepassing, is dit sinds de nieuwe regeling sterk afgenomen en wordt deze gevaarlijke afvalstof meer en meer conform overheidsbeleid thermisch gereinigd en zo ontdaan van de kankerverwekkende teer. De zo geproduceerde teervrije grondstoffen worden weer verwerkt in de bouw en GWW sector. Een mooi voorbeeld van non-toxische circulaire economie.

Toch zijn er nog wel wat zorgen. Een daarvan is de tussenopslag van TAG. Het spreekt voor zich dat bij werken waar relatief weinig TAG vrijkomt het loont om de vrijgekomen TAG eerst naar tussenopslag te brengen. Dit in plaats van deze direct vanaf de weg af te voeren naar een van de vier thermische reinigers die Nederland rijk is. Het transporteren van grotere volumes TAG in een keer is nu eenmaal goedkoper. Een gerucht dat TAG niet meer in tussenopslag zou mogen worden genomen is onjuist. TAG mag nog steeds worden opgeslagen daar waar een inrichting de juiste vergunningen heeft.

Voordat asfalt uit een weg wordt opgebroken of gefreesd wordt bepaald of betreffende TAG bevat. Regelmatig wordt bij tussenopslagen het aangeleverde TAG echter wederom aan een chemische analyse onderworpen. Dit mondt vaak uit in de constatering dat er toch sprake is van teervrij asfalt, zodat ongereinigd hergebruik mogelijk is. Er wordt dan gesteld dat de werkwijze en vaststelling van teerhoudend asfalt zoals beschreven in de CROW 210 niet nauwkeurig genoeg zou zijn. Deze stelling is onjuist. Asfalt in een wegconstructie dat eenmaal conform de procedures uit de CROW 210 is vastgesteld als teerhoudend mag nooit meer als teervrij verwerkt worden.

CROW publicatie 210 schrijft voor dat de in kaart gebrachte teerhoudende laag volgens een vooraf vastgesteld breek- en freesplan uit de wegconstructie wordt gehaald. Om er zeker van te zijn dat al het teerhoudende asfalt uit betreffende constructie wordt verwijderd wordt conform protocollen uit de CROW 210 voldoende ruim om de teerhoudende laag heen gefreesd/gebroken. Hierdoor wordt ook enig niet-teerhoudend asfalt meegefreesd of gebroken. Alle middels dit protocol uit de weg gefreesde en of gebroken asfalt wordt geclassificeerd als TAG.

De concentratie polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) van het uitgefreesde of gebroken materiaal zal lager zijn dan de concentratie PAK van de oorspronkelijke dunnere teerhoudende laag. Gezien de verdunning die heeft plaatsgevonden zou de dan vast te stellen PAK concentratie onder de grenswaarde van gevaarlijk afval voor PAK (75 mg/kg ) kunnen uitkomen en als niet-gevaarlijk asfalt ongereinigd toegepast kunnen worden. Hierdoor zullen de PAK zich verder in het milieu verspreiden. De wetgeving staat niet toe dat een gevaarlijke afvalstof wordt verdund tot onder de grenswaarde voor gevaarlijk afval en dan wordt verwerkt als niet-gevaarlijk afval. Nadat een teerhoudende laag uit een wegconstructie is gefreesd of gebroken wordt de totale partij daarom aangemerkt als TAG en is verder analyseren niet meer aan de orde. De totale partij TAG dient thermisch gereinigd te worden.

Opdrachtgevers die TAG uit hun wegconstructies laten verwijderen zoals gemeenten, provincies en waterschappen moeten zich er van vergewissen dat voor tussenopslagterreinen geldt: teer in = teer uit. Een eenmaal als TAG en dus gevaarlijk aangemerkte afvalstof kan nooit meer als een niet-gevaarlijke afvalstof worden verwerkt. Daarom dient voor tussenopslagterreinen de massabalans tussen het volume vanuit wegconstructies aangeboden TAG en het TAG dat is aangeboden aan thermische verwerkingsbedrijven kloppend te zijn.

Voor zowel de opdrachtgever, die het TAG laat verwijderen, als ook de Omgevingsdienst als toezichthoudende instantie is het van belang om de routing van het TAG en de massabalansen van met name het tussenopslagterrein goed te verifiëren. Eén van de hulpmiddelen die de sector hiervoor aanbiedt is het certificaat van thermische reiniging, dat wordt uitgegeven door thermische reinigers op basis van de oorspronkelijke gegevens van de locatie waar het TAG is vrijgekomen. Welke deze oorspronkelijk gegevens zijn, is vastgelegd in het door alle (vier) thermische reinigers ondertekende “Convenant Thermische Reiniging van Teerhoudend asfalt”. Hierin staat onder meer vermeld: “Op aanvraag verstrekken onderstaande thermische reinigers een verklaring van Thermische reiniging voor het door hen geaccepteerde teerhoudend materiaal aan de opdrachtgever en rechtstreeks aan de ontdoener van het desbetreffende project waar het materiaal uit een werk is vrijgekomen. In deze verklaring wordt tenminste vermeld: hoeveelheid van het aangeleverde teerhoudend materiaal; het afvalstroomnummer waarop het teerhoudende materiaal is binnengekomen; locatie of werk waar het materiaal is vrijgekomen; de primaire ontdoener van de betreffende locatie of werk, opdrachtgever en ontdoener.” Met dit certificaat wordt de opdrachtgever ontzorgd en krijgt hij de zekerheid dat zijn TAG ook daadwerkelijk bij de thermische reiniger is afgeleverd en verwerkt.

 • Beleid
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”

De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van el...

BRBS Recycling
Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?

Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen l...

BRBS Recycling
Focus op circulaire economie blijft achter op klimaatbeleid

15 december 2021 publiceerde Rutte IV het coalitieakkoord. In dit Coalitieakkoord staan de plannen voor de komende kabinetsperiode uitgeschreven. Daarbij gaat het onder andere over het tegengaan van k...

BEwerken ONLINE
Actualisatie Arbocatalogus

Het actueel houden van de arbocatalogus voor de afvalbranche is speerpunt van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. De afgelopen jaren heeft de organisatie zich sterk ontwikkeld.

BRBS Recycling
Tijdelijke teruggaaf accijns voorraad brandstof

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (die...

BEwerken ONLINE
Europese Commissie aangeraden om de kunststofindustrie als zeer vervuilende sector toe te voegen

Hitte, droogte, bosbranden. Extreme regenval, aardverschuivingen, overstromingen. De zomer van 2021 was er één van natuurrampen. Vandaag is het voor eenieder duidelijk dat het belangrijker is dan ooit...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde - Grondstof tot nadenken

Het gesprek over recycling begint vrijwel altijd bij een reststroom. Dan is het kalf vaak al verdronken. Pas als het recyclinggesprek ook bij de inkoopafdeling van een bedrijf gevoerd wordt, gaan we e...

BRBS Recycling
Vooruitkijken naar de toekomst

Op 15 december 2021 presenteerden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2021-2025 met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

BEwerken ONLINE
Europa Fit voor 55% minder broeikasgassen

Op 14 juli heeft de Europese Commissie een pakket aan voorstellen aangenomen voor klimaatbeleid waardoor in 2030 55% minder broeikasgassen zullen worden uitgestoten ten opzichte van 1990. Hiermee wil ...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde - Afkijken

Toen mijn grote broer en ik nog op de basisschool zaten, deden we mee aan een afvalinzameling. Met vuilniszak en grijper gingen we de wijk in. Groot was onze opwinding toen we lege bierflesjes vonden;...

BEwerken ONLINE
Save the date; Jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Agressie en geweld is een steeds belangrijker maatschappelijk thema. Ook de afvalbranche heeft ermee te maken. Het speelt zowel intern, denk bijvoorbeeld aan pesten en discriminatie, als extern, zoals...

TAG kaarten
Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gerei...

Jaarverslag2020
Jaarverslag 2020 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Vandaag publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar Jaarverslag 2020. In het jaarverslag laat de stichting zien wat ze doet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te...

Glazen globe
Founding Fathers van Grondstoffenpoort dienen voorstel voor realiseren Grondstoffenakkoord 2.0 in

De transitie naar een circulaire economie ligt ongetwijfeld als onderwerp op de onderhandelingstafel. Met dit schrijven pleiten de Founding Fathers van GrondstoffenPoort om instrumenten in te zetten d...

10_CO2 _2050 website
Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden

De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot v...

BEwerken ONLINE
Bedrijfsleven en overheden moeten samen in beweging komen om markt voor gerecyclede kunststof vlot te trekken

Het gebruik van gerecycled kunststof loopt snel terug - tijdelijk of zelfs structureel als maatregelen uitblijven. Die al langer bestaande trend wordt nog eens versterkt door de corona-crisis. Wat moe...

BEwerken ONLINE
Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’

Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om...

BEwerken ONLINE
Circulaire economie maakt geen deel uit van Miljoenennota

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag met de nodige slagen om de arm, ondanks de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer op 17 maart 2021, een betrekkelijk beleidsarme begroting. Het woord duurzaamhe...

BEwerken ONLINE
ZZS en acceptatiebeleid

Emissies van bepaalde bedrijven, die zeer zorgwekkende stoffen bevatten, zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Het RIVM houdt hiervan een lijst bij, die inmiddels meer dan 1800 zeer zorgwekkende stoffe...

BRBS Recycling
Nederlands teerhoudend asfalt moet gereinigd. Verscherpt toezicht op export

Per 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecreta...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij... Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw” De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze ...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 ...

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het j...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de v...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk. lees meer

BEwerken ONLINE

Veilige organofosfaat-vlamvertragers in de circulaire economie

Synthetische chemicaliën zijn inherent aan de moderne samenleving waarin we leven en dragen bij aan gezondheid, veiligheid en comfort. De productie en het gebruik van chemicaliën nemen in een steeds sneller tempo toe.1 Een belangrijke klasse van deze chemicaliën zijn organofosfaten, die veel worden ... lees meer