We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Vooruitkijken naar de toekomst

donderdag 16 december 2021

Op 15 december 2021 presenteerden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2021-2025 met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

Delen

Dit Coalitieakkoord biedt, zoals verwacht, enorm veel ruimte tot discussie. Iedere partij, maatschappelijke organisatie, vertegenwoordigend orgaan of burger vindt er wel iets van, of juist niet.

Als brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn op het gebied van inzamelen, sorteren, breken en recyclen van afval tot hernieuwde grondstoffen ziet BRBS Recycling voldoende aanknopingspunten om ook binnen dit akkoord onze rol als voortrekker van de Circulaire Economie te blijven uitvoeren.

Welvaart en duurzaamheid gecombineerd

Het streven naar een welvarend land en het bieden van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers is van groot belang voor het bereiken van een Circulaire Economie. Het begrip “economie” staat immers voor de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving en richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol. En schaarste is er wanneer we het hebben over de enorme honger naar de grondstoffen die nodig zijn om aan de vraag naar nieuwe producten te voldoen.

Met deze schaarste, in relatie tot de enorme opgaven die in het akkoord worden genoemd op het gebied van klimaat, volkshuisvesting en infrastructuur, zal een groot beroep gedaan moeten worden op de afval- en recyclingbranche. Een branche die, zeker daar waar het de levering van secundaire grondstoffen voor de bouwsector en infrastructuur betreft, een enorme bijdrage kan leveren aan het behalen van de ambities van dit nieuwe kabinet.

Het aanstellen van een Minister van Wonen, een Minister van Klimaat en een Minister van Stikstof die zich volledig kunnen concentreren op deze verschillende maar toch ook weer samenhangende onderwerpen is voor BRBS Recycling dan ook een welkome ontwikkeling.

Kritische noot

Wanneer de overheid de doelen wil bereiken zullen ze wel beter moeten gaan luisteren naar wat het bedrijfsleven te melden heeft. Op dit moment zien wij nog te veel maatregelen die conflicteren met de Rijksbrede doelstellingen op het gebied van de Circulaire Economie maar zeker ook met de doelstellingen in dit Coalitieakkoord. Het versnellen van de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar kan alleen wanneer het leveren van secundaire (uit recycling afkomstige) grondstoffen zoals beton en kunststof wordt gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

Daarnaast kan het voorgenomen klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard alleen dan effectief zijn wanneer dit gekoppeld wordt aan het genoemde ambitieuze klimaatdoel voor de Circulaire Economie. Klimaat en Circulaire Economie gaan hand-in-hand, zonder secundaire bouwgrondstoffen blijven we roofbouw plegen op onze planeet en leidt dit tot alleen maar meer CO2-uitstoot.

 • Beleid
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Belangrijke update voor essentiële bedrijfsprocessen

Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

Mulder.Arnold
Alles van Waarde - Grondstof tot nadenken

Het gesprek over recycling begint vrijwel altijd bij een reststroom. Dan is het kalf vaak al verdronken. Pas als het recyclinggesprek ook bij de inkoopafdeling van een bedrijf gevoerd wordt, gaan we e...

BEwerken ONLINE
Europa Fit voor 55% minder broeikasgassen

Op 14 juli heeft de Europese Commissie een pakket aan voorstellen aangenomen voor klimaatbeleid waardoor in 2030 55% minder broeikasgassen zullen worden uitgestoten ten opzichte van 1990. Hiermee wil ...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde - Afkijken

Toen mijn grote broer en ik nog op de basisschool zaten, deden we mee aan een afvalinzameling. Met vuilniszak en grijper gingen we de wijk in. Groot was onze opwinding toen we lege bierflesjes vonden;...

BEwerken ONLINE
Save the date; Jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Agressie en geweld is een steeds belangrijker maatschappelijk thema. Ook de afvalbranche heeft ermee te maken. Het speelt zowel intern, denk bijvoorbeeld aan pesten en discriminatie, als extern, zoals...

TAG kaarten
Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gerei...

BEwerken ONLINE
Veiligheid als DNA De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te ...
BRBS Recycling
Belangrijke update voor essentiële bedrijfsprocessen Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
BRBS Recycling
Streven naar een pro actieve veilige omgeving Eerder wijdden we in BEwerken al een artikel aan de theorie achter het SCL-certificaat, voorheen de ...
BEwerken ONLINE
GrondstoffenPoort bijeenkomst 2021 Onder leiding van Twan Huys werden in Grondstoffenpoort vier belangrijke thema's uitgespit die voor ...
BEwerken ONLINE
Alles is oplosbaar Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd va...

Sponsored content

Partner content

BRBS Recycling

Streven naar een pro actieve veilige omgeving

Eerder wijdden we in BEwerken al een artikel aan de theorie achter het SCL-certificaat, voorheen de veiligheidsladder. Maar wat brengt het SCL-certificaat voor bijvoorbeeld een puinbreker als KWS Julianahaven? lees meer

BEwerken ONLINE

Alles is oplosbaar

Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd van 3 maanden is de eerste batch granulaat geproduceerd. 1 November 2021 was het zichtbare resultaat bij PolyStyreneLoop te bewonderen. lees meer