We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Mensen en mindset veranderen is de grootste uitdaging

woensdag 22 november 2023

In onze huidige samenleving, waarin duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is het van groot belang om kritisch te kijken naar alle aspecten van onze infrastructuur en bouwmaterialen. Gerben Bijker, directeur van Roof2Road, deelt in een interview met BEwerken de uitdagingen van de beschikbare circulaire innovaties van de bitumenindustrie.

Delen

Bijker: “Bitumen is een belangrijke, maar ietwat onbekende grondstof die bij aanleg van wegen, dijken en daken op grote schaal wordt toegepast in de wereld. Met de circulaire doelstellingen van 2030 in het achterhoofd is Roof2Road zo’n 10 jaar geleden gestart met het produceren en laten certificeren van circulair bitumen. Het bedrijf startte vanuit een circulaire pilot van Provincie Friesland en maakt sindsdien ook circulaire bitumen voor de productie van dakbedekking voor BMI Icopal en Soprema, genaamd Roof2Roof.

Keuren op het dak

Voor bitumen gebruiken we onder andere gebruikte dakbedekking, al is dit een klein percentage, snijafval van nieuwe daken en overgebleven rollen bitumen. Om de kwaliteit van de gebruikte dakbedekking te waarborgen, keuren en bemonsteren wij zelf op het dak. Selectieve urban mining noemen wij dat. We kunnen wel stellen dat het een schone grondstof is. Het is goed mogelijk de teerhoudende dakbanen erbuiten te houden en dat kunnen we alleen bepalen op het dak zelf.

Verwerkingsproces

Het bitumen wordt op het dak selectief gesloopt en succesvol gescheiden van materialen zoals isolatiematerialen, hout en andere stoffen. In de fabriek wordt het nabewerkt, geschreddered en gezeefd. Het uiteindelijk verkregen bitumenproduct kan oneindig kunnen worden gerecycled en voldoet aan alle eisen en kwaliteitsnormen. Het is toegelaten en gecertificeerd door het Asfaltloket, van CROW en RWS. Een kostbare, maar noodzakelijke stap om het benodigde vertrouwen in dit product te verkrijgen. Inmiddels zijn er meer dan 13 asfaltmengsels.

Imagoproblemen

Ondanks de potentie van deze grondstof zijn er genoeg uitdagingen. Bitumen heeft namelijk te kampen met een imagoprobleem. Velen beschouwen het als afval en zien het niet als een waardevolle grondstofbron voor hergebruik. Jammer, want bitumen dreigt op korte termijn een schaarse grondstof te worden. Gerben Bijker benadrukt dat de grootste barrière voor verandering de mentale verschuiving die nodig is in de afzetmarkt en bij ambtenaren. Ondanks dat het product voldoet aan alle eisen en gecertificeerd is, wordt deze innovatie nog niet optimaal omarmd. “Mensen en mindset veranderen is onze grootste uitdaging.”

Sturing vanuit overheid

De overheid speelt een dubbele rol omdat deze zowel als opdrachtgever optreedt bij de aanbesteding van wegen en het opstellen van bestekken als de regelgevende partij is die op korte termijn circulaire doelen wil realiseren. Vreemd genoeg blijkt dit soms tegengesteld te werken. Een van de cruciale aspecten om de circulaire economie van bitumen te bevorderen, is de wens voor door de overheid voorgeschreven richtlijnen over het opnemen van duurzame en circulaire grondstoffen in bestekken. Dit blijkt echter maar moeizaam van de grond te komen, waardoor de gewenste sturing er niet is.

Gerben Bijker: “de grootste weerstand krijgen we vanuit de vraagkant, deze lijken er nog niet aan toe te zijn. Het is een nogal conservatieve wereld. De overheid streeft naar een circulaire economie en onze industrie is al zover. Het zijn lokale opdrachtgevers, vaak ook overheden, die de stap nog niet nemen. Om te komen tot implementatie, hiervoor hebben we de overheid echt nodig. Zo lijken de jongere generaties de urgentie van circulariteit beter te begrijpen en omarmen innovatieve veranderingen eerder. Het blijft echter een uitdaging om de gevestigde normen en processen te doorbreken.”

Duurzame toekomst

Roof2Road heeft een duurzame toekomst voor bitumen voor ogen. Ze hebben geïnvesteerd in nieuwe grondstofketens en partnerschappen met wegenbouwbedrijven. Er is een nieuwe fabriek gerealiseerd in Amsterdam en de productiecapaciteit is daarmee opgeschaald. Er is voldoende dakbitumen beschikbaar om grote hoeveelheden asfalt duurzaam te produceren, alsmede duurzame dakbedekking. Het materiaal past ook in nieuwe ontwikkelingen in asfaltproductie zoals minder warm te produceren. En waarom zou je lignine (biobased) gebruiken als dit materiaal er al is? Uitdagingen genoeg, maar het is het duidelijk dat Roof2Road vastberaden is om de circulaire kringloop te sluiten.

 • Recycling
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
FIR vergadering Parijs

De jaarlijkse bijeenkomst van de FIR vond deze keer plaats in Parijs bij het Franse lid SEDDRe. De opkomst was wederom hoog. Tijdens presentaties is ingegaan op omvang van de recycling die in FIR is v...

Eau Lounge
Algemene Ledenvergadering in het teken van afscheid en stikstof

De Algemene Ledenvergadering van BRBS Recycling staat normaal gesproken in het teken van financiële zaken, rapportages vanuit de verschillende werkgroepen en vooral onderling bijpraten. Dit jaar waren...

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht

Voor veel mensen is Ton van der Giessen, naast CEO van Van Werven, hét gezicht van BRBS Recycling. Eind 2011 trad hij toe tot het bestuur van BRBS Recycling en anderhalf jaar later, op 24 april 2013, ...

Foto Ton_WEB
Afscheid

Elf jaar lang mocht ik voorzitter zijn van deze interessante brancheorganisatie. Door mijn pensionering bij Van Werven vervalt volgens het reglement in de statuten van onze vereniging ook deze bestuur...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

st.open2023-esther_WEB
Stimuleringsregeling voor elektrisch afval ook voor bouw-, recycling- en sloopbranche

Wat doe je met afgedankte elektrische en elektronische apparaten en lampen uit bouw- of sloopprojecten? En wat valt er nu precies onder dit afval? Vaak kijken bedrijven naar het materiaal: bij een arm...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

Geopolymeerbeton
Recycling van geopolymeerbeton

Na jaren van praten over klimaatmaatregelen en over het Betonakkoord komt een groot deel van de betonwereld in actie voor de verduurzaming. Nieuwe grondstoffen voor beton en innovatieve betonsoorten v...

BRBS Recycling
Recycling glas en steenwol

Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces beh...

BEwerken ONLINE
Textielrecycling in Nederland

De textielbranche is een veelomvattende industrie die invloed heeft op vele andere branches. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de bedrijfskledingindustrie. Bijna 3 jaar geleden in april 2020 presenteerde ...

BEwerken ONLINE
LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd

Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BRBS Recycling
Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische ind...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

Auping
Ministerie van IenW voorziet doorontwikkeling van UPV Vast heeft u de term ‘UPV’ al eens gehoord of heeft u er zelfs al mee te maken gehad. Als profession...

Biobased01
Biobased woningen in Mierlo zeer gewild Een primeur. In het Brabantse Mierlo wordt hard gewerkt aan de bouw van zestien zogeheten biobased w...

Recypedia Hergebruik
Hergebruik Hergebruik is een term die veel gebruikt wordt als het gaat om beheer van afvalstoffen. In het gewon...

Foto_Schofel_Web
Betekenis van de MKI als meetlat en stimulans Op het recyclingsymposium op 21 november 2023 mocht Edwin van der Wel, als lid van het transitieteam...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Recypedia Hergebruik

Hergebruik

Hergebruik is een term die veel gebruikt wordt als het gaat om beheer van afvalstoffen. In het gewone taalgebruik is het een breed begrip, zie ook het woordenboek: Hergebruik is: 1) Hercirculatie 2) Recirculatie 3) Recycling; Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen... lees meer

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer