We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

CISUFLO: Verbetering circulariteit binnen Europese vloerensector

donderdag 25 april 2024

Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts vijf procent gerecycled. Hoewel er initiatieven zijn op het gebied van terugwinning en hergebruik van materiaal, is downcycling nog de gangbare praktijk. In het kader van het CISUFLO-project werkt TNO aan nieuwe technologieën en producten om de terugwinning van materialen te verbeteren en de vloerensector in Europa richting een circulaire economie te krijgen.

Delen

Het Cisuflo-project wil de milieugevolgen van de Europese vloerensector minimaliseren, door middel van een systematisch kader voor circulaire, duurzame vloerbedekking. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel technische haalbaarheid als sociaaleconomische factoren. TNO ondersteunt deze inspanningen door eventuele circulaire bedrijfsmodellen voor de vloerensector te onderzoeken, alsmede door het analyseren van de ecologische levenscyclus (LCA), de sociaal-economische en technische impact en de circulariteit van de in het kader van het project geteste nieuwe technologieën en producten.

Circulaire bedrijfsmodellen

TNO loopt voorop bij de ontwikkeling van circulaire bedrijfsmodellen en levert aan de CISUFLO-partners en andere bedrijven de inzichten die nodig zijn om de omslag te maken. Deze modellen bieden inzicht in en laten zien hoe producteigenschappen kunnen worden aangewend voor productservicesystemen (PSS). Een circulaire oplossing is bijvoorbeeld flooring-as-a-service, waarbij meerwaarde kan worden gecreëerd door installatie, onderhoud en demontage aan klanten aan te bieden. Door regelmatig onderhoud en goede beschikbaarheid van onderdelen gaat een vloer langer mee. Bij verwijdering van de vloer kan de leverancier ervoor zorgen dat deze verantwoord wordt afgevoerd en indien mogelijk wordt hergebruikt in het productieproces. Niet alle situaties zijn gelijk, reden waarom TNO voor deze aanpak laat zien hoe die in de praktijk kan worden gerealiseerd en hoe met een combinatie van producten en diensten aan de behoefte van de consument kan worden voldaan. Dit is vooral van belang voor PSS-leveranciers, -fabrikanten en -organisaties binnen het consortium.

Effecten- en circulariteitsanalyse

TNO voert een ecologische levenscyclusanalyse (LCA) uit, bestaande uit een technisch-economische analyse, een beoordeling van de maatschappelijke effecten en een circulariteitsanalyse. Doel is het helpen ontwikkelen van nieuwe waardenketens voor laminaat-, vinyl- en textielvloerbedekking. Dit gebeurt door input te leveren voor het optimaliseren van de recyclingroutes en -technologieën (ontwerp, materiaal, fabricage) en informatie te verstrekken aan beleidsmakers. Resulterend in nieuwe strategieën om verbeteringen door te voeren binnen de vloerensector. Hoewel een levenscyclusanalyse (LCA) en een technisch-economische analyse (TEA) doorgaans worden uitgevoerd op volwassen producten en technologieën, heeft TNO ervaring met het toepassen van deze geavanceerde methoden op technologieën die nog in ontwikkeling zijn. Zij doet dit door gebruik te maken van normen en methodologieën, zoals EN 150804+A2 en productmaatschappelijke gegevens. Daarnaast wordt het concept van de ‘economische leercurve’ aangevuld met een ‘ecologische leercurve’, om zo de LCA- milieuprestaties te voorspellen van de invoering op industriële schaal van sorteer- en fysieke scheidingstechnologieën met toenemende cumulatieve productie.

Circulariteitsanalyse

Voor de circulariteitsanalyse bestudeert en belicht TNO de mogelijkheden, toepasbaarheid en beperkingen van twee specifieke CE-indicatoren: de Material Circularity Index (MCI) en de Circular Economy Performance Indicator (CPI). In het recente verleden zijn diverse indicatoren voor de circulaire economie voorgesteld. Maar de mogelijkheden, toepasbaarheid en beperkingen van deze CE-indicatoren zijn nog niet geheel duidelijk; daarom vindt CISUFLO het belangrijk dat hier meer kennis over komt. De maatschappelijke levenscyclusanalyse is een interdisciplinaire wetenschap in ontwikkeling, waarbij methodologieën en databases nog in de kinderschoenen staan. Er is slechts in beperkte mate wetenschappelijke literatuur voorhanden over maatschappelijke LCA's voor de diverse sectoren en waardeketens. Het CISUFLO-project genereert nieuwe kennis over de toepasbaarheid van bestaande maatschappelijke LCA-methodologieën voor de vloerensector, met name op gebieden met een potentieel grote maatschappelijke impact binnen de recyclingwaardeketen.

Bron: TNO

 • Circulaire Economie
 • Recyclen
 • Focus 4
Gerelateerde artikelen
FOTO_web
Nieuwe Duitse eisen voor gebruik secundaire bouwmaterialen

Duitsland produceert jaarlijks ongeveer 260 miljoen ton minerale afvalstoffen. Het gebruik van deze materialen heeft zich door de jaren heen bewezen in de bouw. De vraag of secundaire bouwstoffen mili...

IJsselhallen_Zwolle_WEB
Maximaal hergebruik in nieuwe stadsbuurt

De gemeente Zwolle laat een groot deel van de IJsselhallen aan de Rieteweg slopen. Met dit werk maakt Zwolle tussen het Centraal Station, de snelweg A28 en de binnenstad ruimte voor de bouw van de Nie...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en he...

BEwerken ONLINE
Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en ma...

BEwerken ONLINE
Markt voor circulaire producten groeit

Circulair slopen, beter gezegd het demonteren van te amoveren objecten, wint steeds meer terrein. Voor de vrijkomende materialen is, met name onder particulieren, veel belangstelling. Maar inmiddels n...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BEwerken ONLINE
Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers

Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white lab...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep

BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.

Circulaire economie NPCE
Maatregel tot verplicht retour nemen van recyclaat binnen een circulaire UPV

Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen dan ook o...

7R Model
Circulair is echt een uitdaging

Marijn Bijleveld is senior onderzoeker en themaleider Grondstofketens bij onderzoeksbureau CE Delft. In die hoedanigheid werkt ze onder meer aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en product...

Foto Recyclingsymposium Seijbel
Circulaire Transitie: Inzichten uit het 11e Recyclingsymposium

Wist u dat de bouw en sloop verantwoordelijk zijn voor de helft van het afval in Nederland, waarvan het grootste deel terugkeert als hernieuwbare grondstof? Met deze vraag opende dagvoorzitter Harry D...

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog ee...

Earth Overshoot Day 2_WEB
Earth Overshoot Day: hoe gaan we om met onze hulpbronnen?

De exploitatie van de aarde neemt elk jaar toe en er worden meer hulpbronnen verbruikt dan de planeet kan bieden. Earth Overshoot Day benadrukt dit probleem door nauwkeurig de datum te definiëren waar...

Rec.Symp 2022_WEB
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Het thema van de 11e editie van het Recyclingsymposium is bekend. Onder de titel “Oud is het Nieuwe Nieuw!” zal uitgebreid aandacht besteed worden aan losmaken, hergebruiken, recycling en circulair bo...

Foto Weeting WEB
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

FOTO_web
Nieuwe Duitse eisen voor gebruik secundaire bouwmaterialen Duitsland produceert jaarlijks ongeveer 260 miljoen ton minerale afvalstoffen. Het gebruik van deze ...

Logo BEwerken 25 jaar
25 jaar BEwerken #1 “Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanb...

IJsselhallen_Zwolle_WEB
Maximaal hergebruik in nieuwe stadsbuurt De gemeente Zwolle laat een groot deel van de IJsselhallen aan de Rieteweg slopen. Met dit werk maak...

Vloeren
CISUFLO: Verbetering circulariteit binnen Europese vloerensector Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts vijf procent gerecycled. Hoewel er ini...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Wilbert van Eijk gezicht_web

Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de auteur, Wilbert van Eijk, Advocaat bij van Iersel Luchtman Advocaten, stil bij de Europese einde-afv... lees meer

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer