We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Afval is grondstof

vrijdag 27 mei 2022

Afval bestaat al sinds mensenheugenis. Ook het gestructureerd inzamelen van dat afval gebeurt al vanaf het eind van de 18e eeuw. Dat had destijds vooral een sanitaire achtergrond. Het afval dat op straat belandde, veroorzaakte namelijk ongedierte en daarmee gepaard gaande ziektes. In die tijd werden de eerste afvalverbrandingsinstallaties gebouwd.

Delen

De ontwikkelingen rond het verzamelen en recyclen van verschillende materialen hebben een enorme vlucht genomen en men vraagt zich nu zelfs serieus af of een wereld zonder afval mogelijk is. Dat lijkt een utopie, maar er heerst wel een droombeeld van een circulaire economie en dit vormt inmiddels een bron van inspiratie voor bedrijven en milieubeschermers. Ook wetgeving dwingt ons tot een effectievere sortering en recycling.

We spreken in dit hoofdartikel met Otto Friebel, directeur van de vereniging BRBS Recycling en Ronald Balvers, directeur GP Groot recycling en Rens Groeneveld, Manager Recycling bij GP Groot Recycling. We laten de grote uitdagingen voor de toekomst in deze branche de revue passeren. Welke transities hebben de laatste jaren plaatsgevonden en wat kunnen we nog verwachten? En wat betekent dat voor de mensen die in de branche werkzaam zijn?

De Vereniging BRBS Recycling is een autoriteit op het gebied van Recycling en Circulaire Economie. De vereniging werd 42 jaar geleden opgericht en de leden zijn voornamelijk recyclingbedrijven die (inmiddels) secundaire grondstoffen produceren. De vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit en continuïteit van de producten te faciliteren en te ondersteunen in de vorm van kennis, opleiding, normering, monitoring en voorlichting.

Wanneer ik Otto Friebel vraag wat de grootste ontwikkeling met betrekking tot sortering en recycling is geweest van de afgelopen jaren noemt hij het stortverbod voor bouw- en sloopafval rond 1995. Otto Friebel: “Vanaf dat moment zie je dat er meer sortering heeft plaatsgevonden en dat het percentage recycling van bouw- en sloopafval richting 90 procent is gegaan. Daardoor komt er minder op stortplaatsen terecht en wordt er meer hergebruikt. De begrippen recycling en duurzaamheid zijn al een aantal jaar trending, maar nu merk je vooral dat het produceren van grondstoffen veel aandacht krijgt. De leden van BBRS Recycling worden steeds meer gezien als grondstofleveranciers en dat betekent dat de kwaliteit nog verder omhoog moet zodat de producten niet van nieuw te onderscheiden zijn. Onze leden zitten met name in het bouw- en sloopafval en het puin. Veel bedrijven zijn bezig met recyclinggranulaten, zowel beton- als menggranulaten, die geschikt zijn voor toepassing in beton. Dat vraagt om certificering en normeringen en er zijn bij de bedrijven ook veel mensen in dienst die op laboratoria werken om te kunnen bepalen of iets wel of niet geschikt is om in te brengen in het betonwerk. Rol voor machinisten Bij het op een juiste manier scheiden van afval, ligt een belangrijke rol voor de machinist. “Buiten het feit dat ik zo’n machinist zeer behendig vind wanneer hij met zo’n grote machine kleine spullen van de grond pikt, moeten ze ook steeds meer kennis hebben van het materiaal waarmee ze werken. Daar zullen de machinisten in bijgeschoold moeten Otto Friebel worden. Je moet de waarde kennen van het materieel waarmee je werkt. Dat wordt steeds moeilijker herkenbaar en vraagt nog meer vakmanschap. Je merkt dat de onderwerpen circulaire economie, klimaatverandering en transities op dit moment veel aandacht krijgen in met name HBO-opleidingen, maar het sorteer- en sloopwerk moet ook uitgevoerd worden. Er moet dus op alle niveaus kennis worden overgedragen. En verder zal het überhaupt een uitdaging blijven, en dat is niet nieuw, jonge machinisten te interesseren en op te leiden voor de branche. Jongens komen vaak binnen als bijrijder of handsorteerder en maken soms de overstap naar de heftruck of de kraan, dat een ander soort vaardigheden vraagt. Recente aandachtspunten Een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen, zijn de afvalbranden op bedrijfsterreinen bij onze leden”, vervolgt Otto Friebel. “Vanaf 2017-2018 is het aantal afvalbranden exponentieel gestegen. Wanneer je naar de oorzaak zoekt, zie je dat je door de verregaande elektrificering steeds meer te maken krijgt met de opslag van energie. Er komen steeds meer batterijen in huishoudelijk en bedrijfsafval. Dat zijn niet meer de oude AA of AAA penlights, maar juist de kleine lithium batterijen. Door beschadigingen of wrijving kunnen deze batterijen ontbranden waardoor een berg afval snel vlam kan vatten. Dat is een risico voor de sector. Daarom is er een taskforce afvalbranche opgericht. Door de bewustwording en aandacht voor dit onderwerp zie je dat het aantal afvalbranden gelukkig weer afneemt naar het niveau van 2017, toen we rond de 65 branden per jaar zaten. Dat zijn er nog te veel, maar we zaten de laatste jaren op het aantal van rond de 180. Ook zijn we druk bezig met de gevolgen van de nieuwe omgevingswet, die binnenkort wordt ingevoerd. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties op het gebied van vergunningverlening voor het breken van aangeleverd puin. Uitdagingen voor de toekomst De uitdagingen voor de machinisten zitten met name in de elektrificering van de machines; de omslag van diesel naar elektrische bronnen vragen om energie-efficiency. Je moet goed nadenken over de inzet van je machine. En voor de sector zelf zien we nu, en in de toekomst, steeds meer nieuwe producten op de markt vanuit een gerecycled stuk materiaal. Denk bijvoorbeeld aan stoeptegels, metselwerkstenen en kalkzandsteen. We gaan steeds meer kijken of we van producten eerst weer een grondstof kunnen maken en daarna weer een nieuw product. Zo werken we met elkaar stap voor stap richting BRBS Recycling 100% recycling.”

GP Groot Recycling

De machinist bepaalt mede de kwaliteit van ons product. Een van de leden van BRBS Recycling is Sortiva, een dochteronderneming van GP Groot, een bekende speler in de afvalinzameling- en verwerkingsmarkt. Een no nonsens bedrijf, dat – ondanks het feit dat er inmiddels meer dan duizend mensen en dienstverbanden zijn– nog steeds voelt als een sociaal familiebedrijf. Met veel enthousiasme spreken directeur recycling Ronald Balvers en manager recycling Rens Groeneveld over hun bedrijf en de uitdagingen waar zij met elkaar voor staan Ronald Balvers: “De ontwikkeling in de recycling is hard gegaan; 40 jaar geleden werden de verschillende afvalstromen nog grotendeels gestort en/of verbrand. We zitten nu volop in een transitie van afvalverwerker naar grondstoffenproducent. De grootste uitdaging zit bij de mengstromen, waar alles door elkaar zit. Bouw- en sloopafval, grofvuil en bedrijfsafval. Dat moet uit elkaar gehaald worden voor weer bruikbare stromen, zoals hout, puin, metalen en kunststoffen. Wanneer je dan nog verder inzoomt naar de stroom puin bestaat dat uit veel verschillende onderdelen, zoals keramiek, kalkzandsteen, beton, bakstenen en dergelijke. Wij maken daar menggranulaten van voor onder de wegen. Wij proberen onze grondstoffen steeds hoogwaardiger in te zetten, dus om beton weer naar beton terug te brengen en kalkzandsteen naar kalkzandsteen. Op jaarbasis komt er zo’n 1,5 miljoen ton afval binnen op onze locaties. Het streven is er om zoveel mogelijk terug te brengen tot grondstoffen zodat er nieuwe producten in de keten komen. Het echt circulair maken, daar word ik wel enthousiast van. De overheid stuurt erop dat er vanaf 2030 vijftig procent van het materiaal moet worden hergebruikt en vanaf 2050 mogen we niets meer uit de aarde ontginnen en zullen we volledig circulair moeten opereren. Daar zetten we dus volop op in.” Rol van de machinist Rens Groeneveld vertelt over de rol van de machinist: “We gaan steeds meer demonteren in plaats van slopen. Onze machinisten spelen daarbij een belangrijke rol. De afvalstromen die binnenkomen worden eerst bekeken door onze acceptanten, die vervolgens overleg hebben met de machinisten, die een en ander moeten gaan verwerken. Zij moeten zich daarbij afvragen of het materiaal zo gesorteerd kan worden, dat het hoogwaardiger ingezet kan worden. De machinist bepaalt mede de kwaliteit van ons product. Neem als voorbeeld een lading hout. De machinist heeft dan als taak er zoveel mogelijk zogenoemd A-hout uit te sorteren want dat kun je hoogwaardig toepassen. De werkzaamheden voor de machinist worden hierdoor steeds verfijnder. We merken dat ze het leuk vinden om hierover mee te denken. Vanzelfsprekend moet je hier echt ingroeien. We kijken dan ook bij nieuwe medewerkers welke werkzaamheden het best bij iemand passen. We hebben een aantal standaard processen, waar machinisten kunnen starten en van daaruit kunnen ze doorgroeien binnen het bedrijf. Nieuwe medewerkers krijgen de kans het bedrijf te leren kennen door met verschillende processen kennis te maken. We hebben bijvoorbeeld een houtverwerkingsinstallatie waar een machinist, wanneer hij daarvoor interesse heeft, ook weleens als operator kan worden ingezet.” Materieel Ronald neemt het stokje weer over: “We voeren een meermerkenbeleid bij de aanschaf van machines. Tegelijkertijd weten we vaak wel welke voorkeur er is bij de machinist qua merk en inrichting van de cabine. Daar proberen we zoveel rekening mee te houden. We hebben inmiddels ook twee volledig geëlektrificeerde kranen gestationeerd staan en we hebben recent een semi-mobiele kraan gekocht. We proberen de uitstoot te verminderen en ons machinepark zo jong mogelijk te houden. Maar ook voor de diesel aangedreven machines geldt dat we letten op het brandstofverbruik, bijvoorbeeld door de cursus Het Nieuwe Draaien.” We kunnen concluderen dat er veel uitdagingen zijn voor de bedrijven en haar medewerkers in deze branche. De transitie van afvalverwerker naar grondstoffenproducent is ingezet: zo voorkomen we de uitputting van grondstoffen en dringen we het energiegebruik terug.

 • Circulaire Economie
 • Leden belicht
Gerelateerde artikelen
Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog ee...

BEwerken ONLINE
Gubbels B.V. breidt uit met een circulaire bouwhub

Gubbels BV verzamelt tweedehands bouwmaterialen door ze te demonteren uit oude panden. Zij doen dit sinds de start met sloopactiviteiten in 1980. In de daaropvolgende jaren werd de hoofdlocatie in Hel...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en he...

BEwerken ONLINE
Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en ma...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers

Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white lab...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep

BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.

Circulaire economie NPCE
Maatregel tot verplicht retour nemen van recyclaat binnen een circulaire UPV

Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen dan ook o...

7R Model
Circulair is echt een uitdaging

Marijn Bijleveld is senior onderzoeker en themaleider Grondstofketens bij onderzoeksbureau CE Delft. In die hoedanigheid werkt ze onder meer aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en product...

Foto Recyclingsymposium Seijbel
Circulaire Transitie: Inzichten uit het 11e Recyclingsymposium

Wist u dat de bouw en sloop verantwoordelijk zijn voor de helft van het afval in Nederland, waarvan het grootste deel terugkeert als hernieuwbare grondstof? Met deze vraag opende dagvoorzitter Harry D...

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

Earth Overshoot Day 2_WEB
Earth Overshoot Day: hoe gaan we om met onze hulpbronnen?

De exploitatie van de aarde neemt elk jaar toe en er worden meer hulpbronnen verbruikt dan de planeet kan bieden. Earth Overshoot Day benadrukt dit probleem door nauwkeurig de datum te definiëren waar...

Rec.Symp 2022_WEB
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Het thema van de 11e editie van het Recyclingsymposium is bekend. Onder de titel “Oud is het Nieuwe Nieuw!” zal uitgebreid aandacht besteed worden aan losmaken, hergebruiken, recycling en circulair bo...

Foto Weeting WEB
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
In de toekomst wonen wij in een abonnement

De recyclingsector zet zich dagelijks in voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling, echter vinden nog te veel materialen en grondstoffen een minder hoogwaardige bestemming of worden alsnog vernietig...

BRBS Recycling
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer