We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Betongranulaat krijgt tweede leven op Nederlandse woningmarkt

dinsdag 29 juni 2021

De woningnood in Nederland is hoog en zal de komende jaren alleen maar verder stijgen. In 2021 wordt een tekort voorzien van zo'n 285.000 woningen. Starters hebben het in deze vooral lastig. De gemiddelde huizenprijs in Nederland ligt op € 486.000, voor starterswoningen wordt gemiddeld € 224.000 gevraagd, waarvan 20% van het bedrag door de starter uit eigen middelen gefinancierd moet worden. Initiatieven die dit omvangrijke probleem in zijn geheel kunnen oplossen lijken vooralsnog niet direct voorhanden en op korte termijn zullen dus geen resultaten te boeken zijn. Toch lijkt een initiatief, ontwikkeld door De Mobiele Fabriek, uitkomst te gaan bieden.

Delen

De Mobiele Fabriek

Gerard Steijn, oprichter van De Mobiele Fabriek zet  zich in om de zelfredzaamheid van mensen in door een natuurramp of oorlog getroffen gebied te vergroten en daarbij een dak boven hun hoofd te kunnen bieden. “We leveren zelf geen huizen af, maar zorgen ervoor dat de werkeloze bevolking met het bewerkte puin huizen bouwt. Wij leiden deze mensen op tot ‘recycleman/vrouw.‘ Op locaties wordt betonpuin verwerkt tot aardbevingsbestendige, duurzame woningen."

Bouwafvalstromen als grondstof

Nederland, een land waar zich geen zware natuurrampen voordoen en geen oorlog woedt. Een land waar op het gebied van circulaire economie wel nog grote stappen gemaakt kunnen worden. Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp en het beter isoleren van huizen is binnen de nieuwbouw bijna een standaard geworden. Circulair bouwen gaat echter veel verder, grondstoffen moeten bijvoorbeeld een leven achter de rug hebben en zo  bewerkt zijn, dat  deze weer volledig  herbruikbaar zijn.

De Mobiele Fabriek richt zich nu in Nederland op de markt van kleine woningen en heeft haar kennis over het totale verwerkingsproces van betonpuin en de bouw van nagenoeg CO2-vrije kleinbouw woningen aan Plug & Play Housing overgedragen. In ruil daarvoor ontvangt De Mobiele Fabriek een percentage van de toekomstige omzet van Plug & Play Housing voor de financiering van de opleiding van de werkeloze bevolking in Haïti tot Recycle Man/Vrouw, onder het motto: Jij een huis – Zij een huis. Een constructief plan voor Nederland, want de kleine woningen kunnen vanaf  36m2  opgetrokken worden uit betonpuin en zijn eenvoudig te construeren, uit te breiden en te verplaatsen. Er kan nagenoeg CO2-vrij worden gebouwd.

Gerard Steijn: “Wij zijn van mening dat dit de manier is  in Nederland betaalbaar te kunnen wonen én volledig circulair te kunnen bouwen. De bouw vergemakkelijken we door lego-achtige bouwelementen te gebruiken die gemaakt zijn van betonpuin. Zo kunnen allerlei verschillende objecten worden gebouwd, uitgebreid of worden verplaatst. Gezien de eenvoud van het totale proces is het mogelijk  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een diversiteit van bouwgerelateerde activiteiten in te zetten”. Plug & Play Housing is in Nederland een startup in de woningbouw, dat niet zomaar woningen bouwt en verkoopt. De woningen worden geheel op basis van de beginselen van de Betekenis Economie met een gezonde balans in financiële-, ecologische- en maatschappelijke waarden in de markt gezet.

De transformatie van puin

Het transformatieproces is een samenhang tussen een innovatieve, laagwaardige productietechniek met een groot bedieningsgemak en de lego-achtige bouwelementen. Daardoor kan iedereen deelnemen aan het arbeidsproces. Door het hergebruik van bouwpuin en ander herbruikbaar materiaal uit bouwafvalstromen, wordt CO2-uitstoot grotendeels bespaard.

Aan de basis van het transformatieproces staat de sloop- en recyclingsector, waarvan de daarin actieve bedrijven betonpuin verwerken tot bronmateriaal. Door middel van upcycling- en selectieprocessen wordt uit overige bouwafvalstromen een verscheidenheid aan aanvullende bronmaterialen voor het circulaire proces hergebruikt.

Wordt dit binnenkort werkelijkheid?

Voor Gerard Steijn is het zeker dé toekomst waar vandaag al aan kan worden begonnen. “Het plan wordt door de huidige woningmarkt, die nog gericht is op het gebruik van primaire grondstoffen, nog niet met open armen ontvangen. Pas als ook de woningbouw zich openstelt voor het gebruik van secundaire grondstoffen en alternatieven voor het traditionele beton, zal duurzaam bouwen optimaal ingezet kunnen worden”, aldus Gerard Steijn.

De volgende stap van Plug & Play Housing is het bouwen van een modelwoning. Hiervoor zijn verschillende partijen uit o.a. de recyclingbranche al aangeschoven. Helaas is het door de komst van Covid-19 op een ietwat lager pitje komen te staan. Dit vuur wil hij weer aanwakkeren. Partners zijn nodig om dit plan, te verwezenlijken. “Als we uit de afvalstromen nieuwe bronmaterialen maken, wordt de recyclingsector hofleverancier van de volledig circulaire, CO2-vrije en betaalbare bouw”.

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen?

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
GrondstoffenPoort bijeenkomst 2021

Onder leiding van Twan Huys werden in Grondstoffenpoort vier belangrijke thema's uitgespit die voor een circulaire economie nu urgent moeten worden opgepakt.

BRBS Recycling
50 jaar Milieubeleid

Op 14 oktober 2021 is het beeldboek ‘Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld’ gepresenteerd tijdens een jubileumcongres over 50 jaar milieubeleid.

BEwerken ONLINE
Het Recycling Forum vernieuwt

Taalpuristen onder u zullen wellicht zeggen: vernieuwt met een “t”; wanneer er nieuwe leden toetreden is het toch vernieuwd met een “d”? U heeft helemaal gelijk, maar ik bedoel in dit geval een vervoe...

BRBS Recycling
Klimaatbeleid kan niet zonder een circulaire economie

Waar de overheid zo’n 7 miljard euro investeert in klimaatbeleid, is er een relatief klein bedrag van ongeveer 40 miljoen euro de komende jaren vrijgegeven voor investeringen in een circulaire economi...

BRBS Recycling
Nauwe samenwerking sloop en recycling legt fundament onder Betonketen

VERAS en BRBS Recycling ondersteunen de circulaire ambities van het Betonakkoord en het Grondstoffenakkoord. Doelstelling is minder gebruik van primaire grondstoffen en waardebehoud van deze grondstof...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

BEwerken ONLINE
Drijvend bouwen en circulair boeren

10 jaar geleden startte Peter van Wingerden met het idee voor de bouw van een drijvende en circulaire boerderij. Peter was ontwerper van grote gebouwen op het water, zoals bijvoorbeeld de cruise termi...

BRBS Recycling
Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging

De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de ja...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde

Tevreden met pensioen Onder de noemer ‘Alles van waarde’ zal ik vanaf nu op deze plek elk kwartaal een column schrijven. Een bankier over circulariteit en duurzaamheid, dat kan bij sommigen vragen opr...

Merijn Tinga en Frans Timmermans
Met vingerwijzen komen we niet vooruit

Met ingang van 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakte de knoop vervroegd door omdat he...

Hoofd van afval
Als je geschoren wordt……

Moet je stilzitten. En dit voorjaar werden we geschoren. Nagenoeg de gehele afval- en recyclingbranche werd welgezegd over dezelfde kam geschoren. En geen gewone kam, maar een kam die nogal wat tandje...

BEwerken ONLINE
Markt voor circulaire producten groeit

Circulair slopen, beter gezegd het demonteren van te amoveren objecten, wint steeds meer terrein. Voor de vrijkomende materialen is, met name onder particulieren, veel belangstelling. Maar inmiddels n...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BEwerken ONLINE
Samenwerking plastic fabriek

Nog altijd wordt 50% van weggegooid plastic afval verbrand. Om werk te maken van de circulaire economie ontwikkelt een innovatiepartnerschap, waarin de gemeente Almere, Cirwinn en Save Plastics partic...

BEwerken ONLINE
Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij... Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw” De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze ...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 ...

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het j...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de v...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als men kijkt naar de doelstellingen van 2050 waarbij gestreefd wordt naar een 100% circulaire economie.... lees meer

BEwerken ONLINE

Veiligheid als DNA

De mens is het grootste kapitaal wat een bedrijf kan bezitten. Installaties zijn te repareren en te vervangen, maar een goede werknemer die het bedrijf van binnen en buiten kent, zijn of haar werkzaamheden goed uitvoert, is onmisbaar, aldus André van der Grift, Commercieel Directeur Tagpoint. lees meer