We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

GrondstoffenPoort bijeenkomst 2021

donderdag 20 januari 2022

Onder leiding van Twan Huys werden in Grondstoffenpoort vier belangrijke thema's uitgespit die voor een circulaire economie nu urgent moeten worden opgepakt.

Delen

Grondstoffenpoort, de bijeenkomst waar politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoet om te praten over afval en grondstoffen, was op woensdag 27 oktober 2021 voor het eerst weer live in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Hoewel vooral een netwerkborrel, begint het altijd met een debat dat eigenlijk altijd over hetzelfde gaat – hoe versnellen we de transitie naar een circulaire economie – maar nooit hetzelfde is. Dit keer plaatste Prins Carlos de Bourbon de Parme de noodzaak van een circulaire economie in een wat groter perspectief. Hij wees op de grote sociale impact die het toekomstige verwachtte tekort aan grondstoffen zal hebben. “Denk aan de beschikbaarheid van voedsel. Minder draagkrachtigen zullen sneller naar goedkopere maar vaak ook minder gezonde voedingsproducten grijpen met op den duur ingrijpende gevolgen voor de gezondheid.” Hij wees ook op een verdere tweedeling in de samenleving, waarbij ook de middenklasse zich steeds verder beperkt ziet in het aanschaffen van producten terwijl de hogere inkomens dat veel minder zullen hebben.

Geen speculatie met de circulaire economie

Daarnaast wees hij op een ander groeiend gevaar: speculatie. Zowel op de grondstoffenmarkt als in de investeringen in duurzame initiatieven moet gewaakt worden dat financieringsproducten ontstaan die alleen gericht zijn op winstgeneratie en niet op duurzame lange termijn investeringen. Vandaar dat de financiële transitie voor de circulaire economie gelijke tred moet houden met de toename van de activiteiten. Akkoord als Klimaatakkoord Organisator Marieke van der Werf van public-affairsbureau Dr2 wees op de aandacht die energie op dit moment opslurpt ten koste van de circulaire economie en dat er daarom ook maar weinig geld in wordt geïnvesteerd door de Rijksoverheid. D66-Kamerlid Kiki Hagen ziet een parallel tussen circulaire economie en klimaat. “De circulaire economie staat aan het begin. Het is nog te veel onder de radar. Maar met klimaat hebben we gezien dat het snel kan gaan. Nu is er bijna 7 miljard euro voor beschikbaar. Een akkoord vergelijkbaar met het klimaatakkoord zou daar wel bij helpen”. Ook vindt ze dat een ontwikkeling als circulaire economie beter op zijn plaats is bij een ministerie van Economische Zaken en Klimaat dan bij Infrastructuur en Waterstaat. De zaal riep echter het ministerie van Vrom in herinnering waar indertijd de expertise in gecentraliseerd was. Die expertise is inmiddels geheel weggeorganiseerd.

Grondstoffenpolitiek

Wouter van Dieren, die in 1972 met de club van Rome al waarschuwde voor het aanstaande grondstoffen tekort, pleitte voor een grondstoffenpolitiek. Duitsland en Japan zijn daar actief mee bezig en volgens hem zeer succesvol ook. Hij waarschuwde voor al te hoge verwachtingen van het sluiten van kringlopen. Er is altijd verlies uit een kringloop en uiteindelijk zal dat verlies leiden tot uitputting. Minimalisering van de input is zijn oplossing. Prins Carlos de Bourbon de Parme vond ook een grondstoffenpolitiek noodzakelijk. Hij refereerde aan een bezoek aan China waar hij enorme hoeveelheden oude apparaten en andere producten uit de Westerse wereld in grote opslagplaatsen had gezien. De grondstoffenvoorraad van China. Dat leidde wel tot wat gemopper na afloop. China is met haar beleid intern, maar ook internationaal als bijvoorbeeld in Afrika, niet een lichtend voorbeeld voor Westerse landen. Maar ja, China heeft een grondstoffenpolitiek en Europa vooralsnog niet.

Belastingen

De enige echte grootschalige oplossing die de circulaire economie snel uit de startblokken zou schieten is de verschuiving van de belasting op arbeid naar grondstoffen. Op de korte termijn zal dat tot enorme verschuivingen leiden, vergelijkbaar of wellicht nog groter dan we nu in de transitie van fossiel naar hernieuwbare energie zien. Dat de grondstofprijzen nu hoog staan wil niet zeggen dat dat zo blijft, zo waarschuwde een vertegenwoordiger van TNO. Een belasting van grondstoffen is structureler en voor investeerders ook veel duidelijker, zo vond ook het panel. De zaal toonde toch koudwatervrees, vooral voor de exportpositie. Als je dat Europees aanpakt en de buitengrenzen van oneerlijke concurrentie beschermd is dat goed te doen, volgens Carlos de Bourbon de Parme. Hij verwees naar Finland die de overgang al in gang heeft gezet. “Bovendien zorg je voor veel meer arbeid, ook voor mensen die nu in het arbeidsproces geen plaats kunnen vinden.” En daarmee werd weer duidelijk dat de circulaire economie niet alleen over grondstoffen gaat.

Panelleden tijdens Grondstoffenpoort: Kiki Hagen, Jean-Paul van Soest, Prins Carlos de Bourbon de Parme, Marieke van der Werf en debatleider Twan Huys. Foto: AfvalOnline

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen?

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BRBS Recycling
50 jaar Milieubeleid

Op 14 oktober 2021 is het beeldboek ‘Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld’ gepresenteerd tijdens een jubileumcongres over 50 jaar milieubeleid.

BEwerken ONLINE
Het Recycling Forum vernieuwt

Taalpuristen onder u zullen wellicht zeggen: vernieuwt met een “t”; wanneer er nieuwe leden toetreden is het toch vernieuwd met een “d”? U heeft helemaal gelijk, maar ik bedoel in dit geval een vervoe...

BRBS Recycling
Klimaatbeleid kan niet zonder een circulaire economie

Waar de overheid zo’n 7 miljard euro investeert in klimaatbeleid, is er een relatief klein bedrag van ongeveer 40 miljoen euro de komende jaren vrijgegeven voor investeringen in een circulaire economi...

BRBS Recycling
Nauwe samenwerking sloop en recycling legt fundament onder Betonketen

VERAS en BRBS Recycling ondersteunen de circulaire ambities van het Betonakkoord en het Grondstoffenakkoord. Doelstelling is minder gebruik van primaire grondstoffen en waardebehoud van deze grondstof...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

BEwerken ONLINE
Drijvend bouwen en circulair boeren

10 jaar geleden startte Peter van Wingerden met het idee voor de bouw van een drijvende en circulaire boerderij. Peter was ontwerper van grote gebouwen op het water, zoals bijvoorbeeld de cruise termi...

BRBS Recycling
Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging

De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de ja...

Tiny House
Betongranulaat krijgt tweede leven op Nederlandse woningmarkt

De woningnood in Nederland is hoog en zal de komende jaren alleen maar verder stijgen. In 2021 wordt een tekort voorzien van zo'n 285.000 woningen. Starters hebben het in deze vooral lastig. De gemidd...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde

Tevreden met pensioen Onder de noemer ‘Alles van waarde’ zal ik vanaf nu op deze plek elk kwartaal een column schrijven. Een bankier over circulariteit en duurzaamheid, dat kan bij sommigen vragen opr...

Merijn Tinga en Frans Timmermans
Met vingerwijzen komen we niet vooruit

Met ingang van 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakte de knoop vervroegd door omdat he...

Hoofd van afval
Als je geschoren wordt……

Moet je stilzitten. En dit voorjaar werden we geschoren. Nagenoeg de gehele afval- en recyclingbranche werd welgezegd over dezelfde kam geschoren. En geen gewone kam, maar een kam die nogal wat tandje...

BEwerken ONLINE
Markt voor circulaire producten groeit

Circulair slopen, beter gezegd het demonteren van te amoveren objecten, wint steeds meer terrein. Voor de vrijkomende materialen is, met name onder particulieren, veel belangstelling. Maar inmiddels n...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BEwerken ONLINE
Samenwerking plastic fabriek

Nog altijd wordt 50% van weggegooid plastic afval verbrand. Om werk te maken van de circulaire economie ontwikkelt een innovatiepartnerschap, waarin de gemeente Almere, Cirwinn en Save Plastics partic...

BEwerken ONLINE
Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij... Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw” De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze ...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 ...

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het j...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de v...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen? lees meer

BEwerken ONLINE

Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als men kijkt naar de doelstellingen van 2050 waarbij gestreefd wordt naar een 100% circulaire economie.... lees meer