We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

GrondstoffenPoort bijeenkomst 2021

donderdag 20 januari 2022

Onder leiding van Twan Huys werden in Grondstoffenpoort vier belangrijke thema's uitgespit die voor een circulaire economie nu urgent moeten worden opgepakt.

Delen

Grondstoffenpoort, de bijeenkomst waar politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoet om te praten over afval en grondstoffen, was op woensdag 27 oktober 2021 voor het eerst weer live in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Hoewel vooral een netwerkborrel, begint het altijd met een debat dat eigenlijk altijd over hetzelfde gaat – hoe versnellen we de transitie naar een circulaire economie – maar nooit hetzelfde is. Dit keer plaatste Prins Carlos de Bourbon de Parme de noodzaak van een circulaire economie in een wat groter perspectief. Hij wees op de grote sociale impact die het toekomstige verwachtte tekort aan grondstoffen zal hebben. “Denk aan de beschikbaarheid van voedsel. Minder draagkrachtigen zullen sneller naar goedkopere maar vaak ook minder gezonde voedingsproducten grijpen met op den duur ingrijpende gevolgen voor de gezondheid.” Hij wees ook op een verdere tweedeling in de samenleving, waarbij ook de middenklasse zich steeds verder beperkt ziet in het aanschaffen van producten terwijl de hogere inkomens dat veel minder zullen hebben.

Geen speculatie met de circulaire economie

Daarnaast wees hij op een ander groeiend gevaar: speculatie. Zowel op de grondstoffenmarkt als in de investeringen in duurzame initiatieven moet gewaakt worden dat financieringsproducten ontstaan die alleen gericht zijn op winstgeneratie en niet op duurzame lange termijn investeringen. Vandaar dat de financiële transitie voor de circulaire economie gelijke tred moet houden met de toename van de activiteiten. Akkoord als Klimaatakkoord Organisator Marieke van der Werf van public-affairsbureau Dr2 wees op de aandacht die energie op dit moment opslurpt ten koste van de circulaire economie en dat er daarom ook maar weinig geld in wordt geïnvesteerd door de Rijksoverheid. D66-Kamerlid Kiki Hagen ziet een parallel tussen circulaire economie en klimaat. “De circulaire economie staat aan het begin. Het is nog te veel onder de radar. Maar met klimaat hebben we gezien dat het snel kan gaan. Nu is er bijna 7 miljard euro voor beschikbaar. Een akkoord vergelijkbaar met het klimaatakkoord zou daar wel bij helpen”. Ook vindt ze dat een ontwikkeling als circulaire economie beter op zijn plaats is bij een ministerie van Economische Zaken en Klimaat dan bij Infrastructuur en Waterstaat. De zaal riep echter het ministerie van Vrom in herinnering waar indertijd de expertise in gecentraliseerd was. Die expertise is inmiddels geheel weggeorganiseerd.

Grondstoffenpolitiek

Wouter van Dieren, die in 1972 met de club van Rome al waarschuwde voor het aanstaande grondstoffen tekort, pleitte voor een grondstoffenpolitiek. Duitsland en Japan zijn daar actief mee bezig en volgens hem zeer succesvol ook. Hij waarschuwde voor al te hoge verwachtingen van het sluiten van kringlopen. Er is altijd verlies uit een kringloop en uiteindelijk zal dat verlies leiden tot uitputting. Minimalisering van de input is zijn oplossing. Prins Carlos de Bourbon de Parme vond ook een grondstoffenpolitiek noodzakelijk. Hij refereerde aan een bezoek aan China waar hij enorme hoeveelheden oude apparaten en andere producten uit de Westerse wereld in grote opslagplaatsen had gezien. De grondstoffenvoorraad van China. Dat leidde wel tot wat gemopper na afloop. China is met haar beleid intern, maar ook internationaal als bijvoorbeeld in Afrika, niet een lichtend voorbeeld voor Westerse landen. Maar ja, China heeft een grondstoffenpolitiek en Europa vooralsnog niet.

Belastingen

De enige echte grootschalige oplossing die de circulaire economie snel uit de startblokken zou schieten is de verschuiving van de belasting op arbeid naar grondstoffen. Op de korte termijn zal dat tot enorme verschuivingen leiden, vergelijkbaar of wellicht nog groter dan we nu in de transitie van fossiel naar hernieuwbare energie zien. Dat de grondstofprijzen nu hoog staan wil niet zeggen dat dat zo blijft, zo waarschuwde een vertegenwoordiger van TNO. Een belasting van grondstoffen is structureler en voor investeerders ook veel duidelijker, zo vond ook het panel. De zaal toonde toch koudwatervrees, vooral voor de exportpositie. Als je dat Europees aanpakt en de buitengrenzen van oneerlijke concurrentie beschermd is dat goed te doen, volgens Carlos de Bourbon de Parme. Hij verwees naar Finland die de overgang al in gang heeft gezet. “Bovendien zorg je voor veel meer arbeid, ook voor mensen die nu in het arbeidsproces geen plaats kunnen vinden.” En daarmee werd weer duidelijk dat de circulaire economie niet alleen over grondstoffen gaat.

Panelleden tijdens Grondstoffenpoort: Kiki Hagen, Jean-Paul van Soest, Prins Carlos de Bourbon de Parme, Marieke van der Werf en debatleider Twan Huys. Foto: AfvalOnline

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en he...

BEwerken ONLINE
Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en ma...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers

Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white lab...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep

BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.

Circulaire economie NPCE
Maatregel tot verplicht retour nemen van recyclaat binnen een circulaire UPV

Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen dan ook o...

7R Model
Circulair is echt een uitdaging

Marijn Bijleveld is senior onderzoeker en themaleider Grondstofketens bij onderzoeksbureau CE Delft. In die hoedanigheid werkt ze onder meer aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en product...

Foto Recyclingsymposium Seijbel
Circulaire Transitie: Inzichten uit het 11e Recyclingsymposium

Wist u dat de bouw en sloop verantwoordelijk zijn voor de helft van het afval in Nederland, waarvan het grootste deel terugkeert als hernieuwbare grondstof? Met deze vraag opende dagvoorzitter Harry D...

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog ee...

Earth Overshoot Day 2_WEB
Earth Overshoot Day: hoe gaan we om met onze hulpbronnen?

De exploitatie van de aarde neemt elk jaar toe en er worden meer hulpbronnen verbruikt dan de planeet kan bieden. Earth Overshoot Day benadrukt dit probleem door nauwkeurig de datum te definiëren waar...

Rec.Symp 2022_WEB
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Het thema van de 11e editie van het Recyclingsymposium is bekend. Onder de titel “Oud is het Nieuwe Nieuw!” zal uitgebreid aandacht besteed worden aan losmaken, hergebruiken, recycling en circulair bo...

Foto Weeting WEB
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
In de toekomst wonen wij in een abonnement

De recyclingsector zet zich dagelijks in voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling, echter vinden nog te veel materialen en grondstoffen een minder hoogwaardige bestemming of worden alsnog vernietig...

BRBS Recycling
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

BEwerken ONLINE
Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden

Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstof...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer

Seijbel-Photography-5968

Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en hernieuwde grondstoffen. Ik denk dat een zeer geslaagd nieuw element van vakbeurs Recycling is.” lees meer