We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Als je geschoren wordt……

maandag 7 juni 2021

Moet je stilzitten. En dit voorjaar werden we geschoren. Nagenoeg de gehele afval- en recyclingbranche werd welgezegd over dezelfde kam geschoren. En geen gewone kam, maar een kam die nogal wat tandjes miste. Juist daardoor ontstond een beeld dat noch representatief voor de gehele afval- en recyclingbranche was noch de uiteindelijke kern van de afvalproblematiek in Nederland raakte.

Delen

In 1912 werd in Rotterdam aan de Brielselaan de eerste Afvalverbrandingsinstallatie van Nederland geopend. Een verbrandingsoven die voor die tijd (dus bijna 110 jaar geleden) een oplossing bood voor het afvalaanbod van die tijd. In die tijd bestond het begrip “consumptiemaatschappij” nog niet en werd alleen weggegooid wat echt niet meer (her-)gebruikt kon worden. Zelfs tot ver in de 60-er jaren van de vorige eeuw was er van overvloed nog geen sprake en was welvaart nog zeker niet voor iedereen bereikbaar. Kleding werd opgedragen en doorgegeven aan broertjes of zusjes, tot het op de draad versleten was, en melkflessen werden (zonder statiegeld) terug geleverd aan de melkboer voor een volgende vulling.

Totdat er in de 70-er jaren een kentering ontstond. De welvaart steeg en de wegwerpmaatschappij deed zijn intrede. Het werd hip om plastic bekertjes te gebruiken, en koekjes kocht je niet meer in een papieren zakje bij de bakker maar in meervoudige verpakkingen bij een toenmalig nieuw concept, de  supermarkt. Mede ondersteund door het rapport “De grenzen aan de groei” introduceerde toenmalig CDA politicus Ad Lansink de later naar hem genoemde Ladder van Lansink, de basis voor het huidige afvalbeleid in Nederland en grote delen van Europa. Verbranden en storten van afval was in die tijd nog een gemeentelijke of provinciale aangelegenheid, terwijl recyclen (papier, metaal, textiel) doorgaans door ondernemers werd uitgevoerd.

Recycling leek de oplossing door de gevolgen van het consumentisme in balans te brengen. Dit, in combinatie met de uitbreiding van verbrandingscapaciteit, leidde echter tot overcapaciteit van afvalverbrandingsinstallaties in Nederland en afval verbranden als ketenoplossing bleek later menigmaal goedkoper dan recyclen. De invoering van een importheffing voor brandbaar afval uit het buitenland hielp hierin ook niet mee. Dat gemeenten dus in hun beleid via communicatie en voorlichting moeten sturen op verhoging van kwaliteit van recyclestromen in plaats van reductie van kwantiteit van reststromen is evident. Het gegeven dat er batterijen bij avi-bodemassen gevonden worden geeft al aan dat het aan de bron al gewoon vreselijk fout gaat. Een batterij hoort ingeleverd te worden bij een innamepunt van Stibat, en niet in het restafval. Het wordt tijd dat gemeenten hun inwoners daar op wijzen en ook op handhaven. Niet alleen omdat het wettelijk niet is toegestaan om Gevaarlijk Afval bij het restafval te deponeren, maar ook omdat de hoeveelheid batterijen de komende jaren met een factor veertien vermenigvuldigt en dit de belangrijkste bron van afvalbranden is. Diezelfde afvalbranden die door de centrale overheid, gemeenten en provincies als onwenselijk worden benoemd en waarvan de oorzaak wordt gezocht bij het recyclingbedrijf in plaats van bij de consument.

Dat er in de keten van ontwerp tot ontdoen nog een hoop werk te doen is staat buiten kijf, dat de afval- en recyclingsector ongefundeerd in verband gebracht werd met de onderwereld raakte echter kant nog wal.

In de commerciële sector staat financieel gewin en groei centraal, of dit nu gaat om de bancaire sector, de chemische industrie, de energiesector of de afval- en recyclingbranche. Het bijzondere is echter dat het maken van winst in nagenoeg alle sectoren als vanzelfsprekend wordt ervaren, alleen wanneer het afval betreft er vraagtekens worden geplaatst bij het verdienmodel van de verschillende ondernemers. Is dat omdat productiebedrijven iets maken wat de maatschappij wil hebben en de recyclingindustrie iets doet waar de maatschappij juist van af wil? Of staat het verdienmodel ter discussie. Een industrie met een duaal verdienmodel die geld krijgt om afval in te nemen en daarvan 80% omzet in vernieuwde grondstoffen en daarna weer verkoopt. Het lijkt er op dat de verbazing over deze “truc” zo groot is dat men denkt “dit kan niet waar zijn, dus er zal wel iets niet in de haak zijn”.

Als dit het geval is dan hebben wij als afval- en recyclingbranche oprecht iets uit te leggen. Niet met mooie marketingbeloften en gelikte groene promotiefilmpjes, maar transparant, eerlijk, objectief en afgezet tegen de hele keten.

 

Mark Kuijken

Vice-voorzitter BRBS Recycling

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen?

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
GrondstoffenPoort bijeenkomst 2021

Onder leiding van Twan Huys werden in Grondstoffenpoort vier belangrijke thema's uitgespit die voor een circulaire economie nu urgent moeten worden opgepakt.

BRBS Recycling
50 jaar Milieubeleid

Op 14 oktober 2021 is het beeldboek ‘Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld’ gepresenteerd tijdens een jubileumcongres over 50 jaar milieubeleid.

BEwerken ONLINE
Het Recycling Forum vernieuwt

Taalpuristen onder u zullen wellicht zeggen: vernieuwt met een “t”; wanneer er nieuwe leden toetreden is het toch vernieuwd met een “d”? U heeft helemaal gelijk, maar ik bedoel in dit geval een vervoe...

BRBS Recycling
Klimaatbeleid kan niet zonder een circulaire economie

Waar de overheid zo’n 7 miljard euro investeert in klimaatbeleid, is er een relatief klein bedrag van ongeveer 40 miljoen euro de komende jaren vrijgegeven voor investeringen in een circulaire economi...

BRBS Recycling
Nauwe samenwerking sloop en recycling legt fundament onder Betonketen

VERAS en BRBS Recycling ondersteunen de circulaire ambities van het Betonakkoord en het Grondstoffenakkoord. Doelstelling is minder gebruik van primaire grondstoffen en waardebehoud van deze grondstof...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

BEwerken ONLINE
Drijvend bouwen en circulair boeren

10 jaar geleden startte Peter van Wingerden met het idee voor de bouw van een drijvende en circulaire boerderij. Peter was ontwerper van grote gebouwen op het water, zoals bijvoorbeeld de cruise termi...

BRBS Recycling
Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging

De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de ja...

Tiny House
Betongranulaat krijgt tweede leven op Nederlandse woningmarkt

De woningnood in Nederland is hoog en zal de komende jaren alleen maar verder stijgen. In 2021 wordt een tekort voorzien van zo'n 285.000 woningen. Starters hebben het in deze vooral lastig. De gemidd...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde

Tevreden met pensioen Onder de noemer ‘Alles van waarde’ zal ik vanaf nu op deze plek elk kwartaal een column schrijven. Een bankier over circulariteit en duurzaamheid, dat kan bij sommigen vragen opr...

Merijn Tinga en Frans Timmermans
Met vingerwijzen komen we niet vooruit

Met ingang van 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakte de knoop vervroegd door omdat he...

BEwerken ONLINE
Markt voor circulaire producten groeit

Circulair slopen, beter gezegd het demonteren van te amoveren objecten, wint steeds meer terrein. Voor de vrijkomende materialen is, met name onder particulieren, veel belangstelling. Maar inmiddels n...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BEwerken ONLINE
Samenwerking plastic fabriek

Nog altijd wordt 50% van weggegooid plastic afval verbrand. Om werk te maken van de circulaire economie ontwikkelt een innovatiepartnerschap, waarin de gemeente Almere, Cirwinn en Save Plastics partic...

BEwerken ONLINE
Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij... Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw” De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze ...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 ...

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het j...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de v...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk. lees meer

BEwerken ONLINE

Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen? lees meer