We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Klimaatbeleid kan niet zonder een circulaire economie

dinsdag 7 december 2021

Waar de overheid zo’n 7 miljard euro investeert in klimaatbeleid, is er een relatief klein bedrag van ongeveer 40 miljoen euro de komende jaren vrijgegeven voor investeringen in een circulaire economie. Dit bedrag is uitgesmeerd over 2021, 2022, 2023 en 2024 waarbij voor de laatste 2 jaren slechts 5 miljoen euro per jaar is gereserveerd en de eerste tranche van 15 miljoen euro in 2021 al bijna verbruikt is.

Delen

Dat de verantwoordelijkheid bij de afval- en recyclingbranche ligt voor het versnellen van de circulaire economie transitie blijkt uit deze cijfers.

“Klimaatbeleid kan niet zonder een circulaire economie maar een circulaire economie kan wel zonder klimaatbeleid”, aldus Marieke van der Werf, voorzitter van het Recycling Forum en oprichter van Grondstoffenpoort. Hiermee benadrukt zij het pijnpunt bij de doelstelling ‘een 100% circulaire economie in 2050.’

De branche vraagt om dwang en drang vanuit de overheid, dat blijkt bij een poll onder de 160 aanwezigen in de zaal tijden het Recycling Symposium, georganiseerd door Veras, Envaqua en BRBS Recycling.  De productiekracht en motivatie is er zolang er vanuit de overheid meegewerkt wordt aan een ketensamenwerking lijkt de conclusie te zijn.

De branche is in staat om de transitie naar een circulaire economie te versnellen zodra alle schakels één kant op bewegen. Overheid, semi overheidinstanties, leveranciers, consumenten en afvalverwerkers zullen aan dezelfde keten moeten werken.

Zo geeft Maikel Kishna van het PBL in zijn lezing over de ICER, aan dat er gekeken moet worden naar de trends in grondstoffenverbruik. “Deze gaan niet de goede kant op, zo is landgebruik toegenomen, en zijn de leveringsrisico’s gestegen en zijn we meer gaan storten. Het aantal CE bedrijven neemt toe, maar ten opzichte van de gehele toename in bedrijven, is deze stijging minder groot. Nederland is een voorloper op het gebied van recycling, maar stel dat we 100% zouden recyclen kunnen we nog steeds het gebruik van primaire grondstoffen niet uitbannen.” stelt Kishna. Zijn advies: zoveel mogelijk recyclen, verlengen van de product levensduur en het verminderen van consumptie.

Medio 2022  worden prioritaire productketens bekend, productketens waarin veel grondstof stromen samenkomen. Van der Werf: “als we zeggen dat we minder primaire grondstoffen moeten gebruiken, dan moeten we ook kijken naar de input van deze grondstoffen. Er is veel werk aan de winkel. Door toenemende grondstoffentekorten zal er steeds meer sprake zijn van geopolitieke stress. Welk land of werelddeel heeft welke grondstoffen en gaat daar het slimste mee om. De focus ligt nu vooral op het klimaat, maar we moeten ook in gedachten houden dat we grondstoffen nodig hebben, batterijen zijn hier een goed voorbeeld van. Waar we miljarden steken in de energietransitie, is het bij grondstoffen op = op.”

Een intensivering van overheidsbeleid is noodzaak, als het gaat om het versnellen van de transitie. Bijvoorbeeld een stimulerend beleid zoals in het klimaatakkoord met afspraken die bindend zijn. Het betekent voor nu vooral dat de recyclingbranche het zelf zal moeten doen. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief van Stichting Insert die een landelijke marktplaats heeft opgericht voor materialen voortgekomen uit de sloop.

Verschillende sloopbedrijven hebben de krachten gebundeld en juni 2021 coöperatie Insert opgericht. Doel: producten uit sloop/bouw een beter leven te geven. Zo zoeken zij als zogenoemde oogsters de samenwerkingen op met specialisten. In een soortelijke samenstelling hebben zij dan ook recyclede plafondplaten geproduceerd. “Wij zijn specialist in het slopen, maar niet in het maken van verschillende eindproducten, daarom zoeken wij dan ook actief naar productspecialisten voor het maken van een toekomstig secundair product als alternatief voor het virgin product”, aldus Derk-Jan Hooijer, directeur Hooijer Renkum en lid coöperatie Insert.

Koplopers in de markt hebben we nodig voor de innovatie en motivatie. Koplopers zoals Auping, die proactief gezocht heeft naar het recyclen van matrassen en dit met succes verder heeft kunnen ontwikkelen en een voorbeeldcase heeft voor andere matrasproducenten.

Maar ook al kan de recyclingbranche versnellen en allerlei innovatieve processen op poten zetten, zonder steun van de overheid zal dit in plaats van een sneltrein een boemeltje worden. De prijsstelling van de primaire grondstoffen en producten en bijvoorbeeld het stimuleren van het terugbrengen of innemen van de te recyclen producten zal door de overheid opgenomen moeten worden in het beleid circulaire economie.

Zolang primaire grondstoffen goedkoper zijn, de bereidheid tot het geven van subsidies te laag is en de consumenten en leveranciers nog niet voldoende gestuurd worden, zal de recyclingbranche in de startblokken blijven staan, maar voorlopig nog geen startschot horen.

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving

Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelge...

BEwerken ONLINE
Jan Bessembinders, VNO-NCW: ‘Digital Product Passport kan circulariteit vergroten, mits goed uitgevoerd’

Op 30 maart lanceerde de Europese Commissie nieuwe wetgeving om producten duurzamer, beter recyclebaar en herbruikbaar te maken: het Sustainable Products Initiative (SPI). Omdat vrijwel alle denkbare ...

BRBS Recycling
Ook vrachtwagens op de schone toer

Ondernemers kunnen vanaf 9 mei 2022 subsidie krijgen bij aanschaf van een vrachtwagen die schoon rijdt; elektrisch of op waterstof. Daarmee zet Nederland een volgende stap op weg naar een volledig sch...

BRBS Recycling
Afval is grondstof

Afval bestaat al sinds mensenheugenis. Ook het gestructureerd inzamelen van dat afval gebeurt al vanaf het eind van de 18e eeuw. Dat had destijds vooral een sanitaire achtergrond. Het afval dat op str...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

BEwerken ONLINE
Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen?

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
GrondstoffenPoort bijeenkomst 2021

Onder leiding van Twan Huys werden in Grondstoffenpoort vier belangrijke thema's uitgespit die voor een circulaire economie nu urgent moeten worden opgepakt.

BRBS Recycling
50 jaar Milieubeleid

Op 14 oktober 2021 is het beeldboek ‘Aandacht voor het alledaagse: 50 jaar milieubeleid in beeld’ gepresenteerd tijdens een jubileumcongres over 50 jaar milieubeleid.

BEwerken ONLINE
Het Recycling Forum vernieuwt

Taalpuristen onder u zullen wellicht zeggen: vernieuwt met een “t”; wanneer er nieuwe leden toetreden is het toch vernieuwd met een “d”? U heeft helemaal gelijk, maar ik bedoel in dit geval een vervoe...

BRBS Recycling
Nauwe samenwerking sloop en recycling legt fundament onder Betonketen

VERAS en BRBS Recycling ondersteunen de circulaire ambities van het Betonakkoord en het Grondstoffenakkoord. Doelstelling is minder gebruik van primaire grondstoffen en waardebehoud van deze grondstof...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

BEwerken ONLINE
Drijvend bouwen en circulair boeren

10 jaar geleden startte Peter van Wingerden met het idee voor de bouw van een drijvende en circulaire boerderij. Peter was ontwerper van grote gebouwen op het water, zoals bijvoorbeeld de cruise termi...

BRBS Recycling
Recyclinggranulaat: Kwaliteitsborging

De kwaliteit van zowel recyclingproducten als recyclinggranulaat is van groot belang voor de acceptatie van deze materialen in de markt. De sector doet veel aan kwaliteitsborging en stelde al in de ja...

Tiny House
Betongranulaat krijgt tweede leven op Nederlandse woningmarkt

De woningnood in Nederland is hoog en zal de komende jaren alleen maar verder stijgen. In 2021 wordt een tekort voorzien van zo'n 285.000 woningen. Starters hebben het in deze vooral lastig. De gemidd...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde

Tevreden met pensioen Onder de noemer ‘Alles van waarde’ zal ik vanaf nu op deze plek elk kwartaal een column schrijven. Een bankier over circulariteit en duurzaamheid, dat kan bij sommigen vragen opr...

Merijn Tinga en Frans Timmermans
Met vingerwijzen komen we niet vooruit

Met ingang van 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakte de knoop vervroegd door omdat he...

Hoofd van afval
Als je geschoren wordt……

Moet je stilzitten. En dit voorjaar werden we geschoren. Nagenoeg de gehele afval- en recyclingbranche werd welgezegd over dezelfde kam geschoren. En geen gewone kam, maar een kam die nogal wat tandje...

BEwerken ONLINE
Markt voor circulaire producten groeit

Circulair slopen, beter gezegd het demonteren van te amoveren objecten, wint steeds meer terrein. Voor de vrijkomende materialen is, met name onder particulieren, veel belangstelling. Maar inmiddels n...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BEwerken ONLINE
Samenwerking plastic fabriek

Nog altijd wordt 50% van weggegooid plastic afval verbrand. Om werk te maken van de circulaire economie ontwikkelt een innovatiepartnerschap, waarin de gemeente Almere, Cirwinn en Save Plastics partic...

BEwerken ONLINE
Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun...

BEwerken ONLINE
Inschrijving geopend voor Student Recycling Award 2022 De Student Recycling Award is een prijs voor studenten die een studie afronden op gebied van recycli...

BEwerken ONLINE
Grondstoffen en energie uit teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt moet op grond van de Nederlandse wetgeving thermisch gereinigd worden. Daarmee wo...

BEwerken ONLINE
Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw act...

BEwerken ONLINE
Jan Bessembinders, VNO-NCW: ‘Digital Product Passport kan circulariteit vergroten, mits goed uitgevoerd’ Op 30 maart lanceerde de Europese Commissie nieuwe wetgeving om producten duurzamer, beter recycleba...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Europa moet nog flink aan de slag

Binnenkort start een openbare raadpleging (public consultation) betreffende de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De KRA stamt uit 2008 en is in 2018 gereviseerd. Het is nu een mooi moment om eens stil te staan bij wat de KRA zoals zegt over bouw- en sloopafval (BSA) en waar dat toe heeft geleid. Ee... lees meer

BEwerken ONLINE

Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving

Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelgeving om hergebruik te vergemakkelijken. Hierover wordt op 30 juni een leidraad gepresenteerd met een... lees meer