We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Koppeling vraag en aanbod noodzakelijk voor toename secundair materiaalgebruik

dinsdag 29 maart 2022

Het gebruik van secundaire materialen zit in de lift, maar bereikt nog niet het vereiste niveau. Waarom is er een mismatch tussen vraag en aanbod en hoe gaan we die oplossen? 

Delen

Het rapport ‘Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten’ laat zien dat de bouw- en sloopsector meer handvaten nodig heeft om een volgende stap te zetten: meer inzicht in materiaalstromen, een centrale koppeling tussen vraag en aanbod van secundaire materialen en het wegnemen van juridische belemmeringen.

Over de uitkomsten van de verkenning praat Marvin van Kempen, hoofdredacteur Duurzaam Gebouwd met directeur Otto Friebel van BRBS Recycling. Friebel is tevens lid van het transitieteam Circulaire Bouweconomie en kent de uitdagingen rondom circulariteit en het hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen op zijn duim, onder andere door zijn ervaring in de afval- en bouwsector. Vanaf zijn dertigste kwam hij hier terecht, nadat hij bij een bedrijf werkte dat technische tekenmaterialen produceerde. Daar leerde hij dat innoveren essentieel is voor het voortbestaan van je bedrijf. “Dat zien we ook als rode draad terugkomen in de circulaire economie. We moeten met een vernieuwende visie opnieuw gebruikmaken van het afval. Hoogwaardig hergebruiken, gericht op zo groot mogelijke verlaging van de milieu-impact, waarbij we goed rekening houden met een toekomstbestendig ontwerp, omdat we niet weten hoe de gebouwde omgeving er over enkele decennia uitziet.”

Overigens zijn de eerste stappen op de R-ladder van circulariteit natuurlijk: Refuse en Re-use, dus slimmer ontwerpen en minder materiaal gebruiken. Ook is het van belang om te beseffen dat zelfs de theoretisch optimale inzet van secundaire materialen en producten maximaal 30 tot 40 procent dekt van wat we nodig hebben, en dat daarnaast inzet van hernieuwbare materialen dus hard nodig zal zijn.

Meer inzicht in materialenstromen

Als onderdeel van het transitieteam Circulair Bouweconomie weet hij hoeveel er te winnen is als het gaat om secundair materiaalgebruik. “Het is nog geen gemeengoed om eerst de kansen te onderzoeken om hergebruikte materialen toe te passen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. De eerste is dat het actueel en specifiek inzicht in materialenstromen beperkt lijkt en dat hergebruik van materialen vooral laagwaardig is. Verder moet het bewustzijn vergroot worden dat het gebruik van secundaire materialen kan bijdragen aan het reduceren van grondstoffen schaarste en dat deze grondstoffen dezelfde kwaliteit kunnen leveren als virgin materials.” Om beweging te creëren[TdH(1]  werd een verkenning gestart om het rapport ‘Verkenning beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen producten’ op te leveren. “Onderzoekers hebben ruim 25 stakeholders geïnterviewd om erachter te komen welke belemmeringen er nu nog liggen om aan de slag te gaan met hoogwaardig hergebruik van gebruikte materialen. De bevindingen zijn met het Transitieteam besproken.”

Regels en belemmeringen

Ketenpartners blijken tegen een reeks barrières aan te lopen, zoals wet- en regelgeving die nog niet altijd aansluit. Maar hoe regels dan precies niet aansluiten, daar is veel onduidelijk over. “Er worden in algemene zin belemmeringen genoemd, vaak zonder heel concreet te worden. Dat komt onder andere om er binnen het sloop- en bouwproces relatief weinig ruimte is om stil te staan bij juridische hobbels.” Een vervolgactie dat uit het rapport blijkt is dan ook om meer specifieke inzichten te creëren over de juridische belemmeringen en hiervoor oplossingen in kaart te brengen. “Er zijn nog een aantal andere uitdagingen. Zo is het eigendomsrecht een probleem en is het niet duidelijk of gemeenten de ruimte hebben om aanvullende eisen rondom circulariteit te stellen. Ook verschillen de opvattingen over het uitbreiden van regels. De een wil meer en betere regels en anderen vinden weer dat er minder regels moeten zijn zodat zij zelf flexibeler en innovatiever zijn. Verder maken aanbestedingsregels het aantrekkelijk voor overheden om materialen en producten te laten vervallen aan de aannemer, waarmee zij zeggenschap verliezen.”

Centraal platform

Om het gebruik van secundaire materialen verder te versnellen, is de aansluiting van vraag en aanbod van belang. Op dit moment is er nog wel veel onduidelijk over waar en wanneer materialen beschikbaar zijn. “Een van de conclusies is dat het belangrijk is om een centraal platform met een koppeling van vraag en aanbod van materialen op te richten. Materialenhubs kunnen uitkomst bieden, waar bijvoorbeeld regionaal wordt uitgewisseld.” Voor marktpartijen is het opzetten van zo’n hub niet eenvoudig. “Hier kunnen lokale overheden wellicht een rol spelen om een centraal platform op te zetten om de mismatch tussen vraag en aanbod in te vullen. Het overkoepelende karakter, uniformiteit en vraagsturing zijn dan belangrijke elementen. Hoe dan ook moeten we af van een situatie waarin bouwers maandenlang op zoek zijn naar geschikte secundaire materialen om in te zetten en is er behoefte aan beschikbaarheidskennis.”     

Showcases maken en trots zijn

Dan is er nog één conclusie die wellicht niet snel terug te vinden is in het rapport, maar essentieel is om de circulaire economie naar een hoger niveau te tellen: het klappen met de handen uit te zakken. “Het gaat er niet alleen om dat we showcases maken van circulaire projecten die tot bewustwording leiden. We moeten er ook met trots over communiceren en actief delen wat er wel en niet goed ging. Onze sector is traditiegetrouw wat bescheiden om succes te vieren, omdat dat als opschepperig wordt ervaren. Dat terwijl we juist dit soort kennis en ervaring nodig hebben om naar het volgende niveau te komen.”

Rapport: Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten

Bekijk het rapport ‘Beschikbaarheid en gebruik secundaire bouwmaterialen en producten’. 

Bron: Duurzaam Gebouwd, Marvin van Kempen

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en he...

BEwerken ONLINE
Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en ma...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers

Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white lab...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep

BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.

Circulaire economie NPCE
Maatregel tot verplicht retour nemen van recyclaat binnen een circulaire UPV

Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen dan ook o...

7R Model
Circulair is echt een uitdaging

Marijn Bijleveld is senior onderzoeker en themaleider Grondstofketens bij onderzoeksbureau CE Delft. In die hoedanigheid werkt ze onder meer aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en product...

Foto Recyclingsymposium Seijbel
Circulaire Transitie: Inzichten uit het 11e Recyclingsymposium

Wist u dat de bouw en sloop verantwoordelijk zijn voor de helft van het afval in Nederland, waarvan het grootste deel terugkeert als hernieuwbare grondstof? Met deze vraag opende dagvoorzitter Harry D...

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog ee...

Earth Overshoot Day 2_WEB
Earth Overshoot Day: hoe gaan we om met onze hulpbronnen?

De exploitatie van de aarde neemt elk jaar toe en er worden meer hulpbronnen verbruikt dan de planeet kan bieden. Earth Overshoot Day benadrukt dit probleem door nauwkeurig de datum te definiëren waar...

Rec.Symp 2022_WEB
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Het thema van de 11e editie van het Recyclingsymposium is bekend. Onder de titel “Oud is het Nieuwe Nieuw!” zal uitgebreid aandacht besteed worden aan losmaken, hergebruiken, recycling en circulair bo...

Foto Weeting WEB
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
In de toekomst wonen wij in een abonnement

De recyclingsector zet zich dagelijks in voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling, echter vinden nog te veel materialen en grondstoffen een minder hoogwaardige bestemming of worden alsnog vernietig...

BRBS Recycling
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

BEwerken ONLINE
Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden

Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstof...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer

BEwerken ONLINE

Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en materialen om te gaan. Omschakelen van kwantiteit (tonnen) naar kwaliteit (waarde) vergt ook van de se... lees meer