We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Slim, modulair en circulair bouwen als basis voor hervorming van aanbestedingsrichtlijnen

dinsdag 28 juni 2022

Het Betonakkoord heeft als ambitie om in 2030 volledig circulair te bouwen. Om deze ambities te behalen, moet er kritisch gekeken worden naar het moment waarop over slim, modulair en circulair bouwen wordt beslist.

Delen

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord en Bouwakkoord Staal geeft aan dat men veel eerder in het proces hierover dient na te denken. ‘Circulair bouwen is moeilijk te realiseren als het pas bij de operationele aanbesteding wordt geïnitieerd. Architecten en constructeurs zullen aan de start van het ontwerp hier al rekening mee moeten houden.’

Status van het Betonakkoord

De bij het Betonakkoord aangesloten organisaties hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de verduurzaming van de betonsector het beste gestuurd kan worden via de private en publieke opdrachtgevers. Zij kunnen met hun aanbestedingseisen de richting van de vernieuwing bepalen. Er zijn twee niveaus van aanbesteding: helemaal aan het begin van het ontwerpproces en in de uitvoering. 

Als er bijvoorbeeld een gebouw of brug moet worden gebouwd, begint het met de vraag: ‘wat moet er gebouwd worden, hoe en met welke materialen’? Als men slim, modulair en circulair bouwen wil realiseren, zal de opdrachtgever daarover eisen moeten opnemen in de ontwerpfase. Maar in de uitvoeringsfase moeten de opdrachtgevers opnieuw keuzes maken, bijvoorbeeld hoe duurzaam elk toe te passen materiaal moet zijn en hoe je zorgt dat al het materiaal circulair gesloopt wordt en opnieuw wordt teruggebracht in de kringloop. Om de betonsector zekerheid te geven over de te verwachten aanbestedingseisen in de tijd, formuleert het Betonakkoord aanbestedingseisen van 2023, 2025, 2027 tot 2030.

Bouwwaardemodel

In de ontwerpfase propageert het Betonakkoord het gebruik van het Bouwwaardemodel. Dit model is gebaseerd op de 10 stappen van de circulariteit’s ladder (van preventie, minder gebruik, herontwerp, hergebruik en recycling). Het geeft inzicht in de impact  en verbetermogelijkheden die ketenpartners hebben in alle fasen van het project. Dit maakt het bijvoorbeeld inzichtelijk dat het implementeren van slim, modulair en circulair bouwen in de ontwerpfase opgestart moet worden. In de uitvoeringsfase van het aanbestedingsproces is het te laat om nog grote veranderingen in het ontwerp toe te passen. Wanneer men uitgaat van een circulaire bouwmethode, kan men in de toekomst meer betonelementen hergebruiken en het beton gemakkelijker scheiden van andere materialen.  Daarmee neemt de toepassing van primaire grondstoffen af.

100% recycling in 2030

Het Betonakkoord heeft de ambitie om in 2030 100% van alle gesloopte beton in nieuw beton te verwerken. Om dat te realiseren zijn in de uitvoeringsfase specifieke aanbestedingseisen voorbereid. Zo is in de  operationele aanbestedingseisen voor 2023 geformuleerd dat circulair slopen verplicht is. Tevens heeft het Betonakkoord opgenomen dat er steeds hogere percentages zand, grind en cement uit reststromen moeten worden teruggebracht in de bouw, oplopend naar 100% in 2030.

Als muziek in de oren

Het is toegestaan om tot maximaal 1% drijvende bestanddelen  in recyclinggranulaat te hebben. Echter liggen de ambities van de branche hoger, een maximale vervuiling in betongranulaat en menggranulaat die 50% lager ligt zou zeker haalbaar moeten zijn. De vraag is echter wel of de markt dit honoreert? Wat doet de markt als de prijs voor dit schonere product iets hoger ligt dan het granulaat met 1% drijvende bestanddelen?

Jacqueline Cramer: “Dit is een goed voorbeeld wat je eveneens via de operationele aanbestedingseisen van opdrachtgevers zou kunnen regelen: een richtlijn voor een maximale vervuiling van reststromen beton.

Recyclingbeton geen totaaloplossing voor klimaat neutrale bouw

“De prognose voor nieuw versus  gerecycled beton is zo’n 80/20 procent. Voor de opkomende nieuwbouwprojecten is er zo’n 80% aan nieuw beton nodig t.o.v. 20%  gerecycled beton. Het uit sloop voortgekomen beton zal niet aan de vraag kunnen voldoen. Oudere projecten leveren daarbij tevens meer vervuild beton op dan het beton wat over zo’n 60 tot 70 jaar vrijkomt uit sloop. Tenminste, als we in de ontwerpfase aanbestedingseisen opnemen over slim, modulair en circulair bouwen.”

Klimaatneutraal

‘We moeten ons naast circulariteit ook richten op CO2reductie. Vooral in de verbetering van het materiaal beton is veel COwinst te boeken, aldus Jacqueline Cramer. Hiervoor heeft het Betonakkoord in de tijd steeds scherpere aanbestedingseisen in de uitvoeringsfase voorbereid met als ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Om dit te realiseren hebben alle bij het Betonakkoord aangesloten partijen de Rijksoverheid verzocht om deze CO2 eisen en bovengenoemde circulariteitseisen wettelijk te verankeren zodat alle opdrachtgevers tenminste op het voorgestelde ambitieniveau uitvragen.

Momenteel zijn voor CO2 reductie van het materiaal beton de MPG (Milieu Prestatie Gebrouwen) en de MKI (Milieu Kosten Indicator) een belangrijk sturingsinstrument. Zo’n MPG en MKI kan men formuleren in de ontwerpfase op generiek niveau, maar ook in de uitvoeringsfase voor de belangrijkste materialen afzonderlijk. Het voornemen van de Rijksoverheid is om alleen te sturen in de ontwerpfase.

Jacqueline Cramer: ‘Ons pleidooi naar de Rijksoverheid is dat je ook moet sturen op de afzonderlijke materiaalstromen, waaronder beton. Dat gebeurt in de uitvoeringsfase. Anders is er voor de vernieuwers in de betonsector onvoldoende zekerheid dat hun product in de toekomst zal worden vereist.’

Kracht van de branche

Het Betonakkoord heeft vanaf de start de gehele sector meegenomen in het transitieproces, waardoor vertrouwen in het proces en de samenwerking steeds verder groeide. De beton-, sloop- en recyclingsector voelen de urgentie en zijn zeer adaptief in het doorvoeren van veranderingen ten goede. Zij werken structureel toe naar een circulaire en klimaat neutrale economie. Als Stuurgroep van het Betonakkoord kunnen we veel. Maar zonder steun van andere welwillende mensen die hun kennis en ervaring inzetten, hadden we nooit zover gekomen, aldus Jacqueline Cramer.

 • Circulaire Economie
Gerelateerde artikelen
Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling

“Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs van VERAS, Water Alliance en BRBS Recycling laten zien wat de mogelijkheden zijn van hergebruik en he...

BEwerken ONLINE
Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en ma...

Green_Collective_WEB
Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers

Op 11 september 2023 vierden recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda en inmiddels is het white lab...

Doolhof van vergunningen
De CEO - Circulaire Economie Oproep

BRBS Recycling steunt de oproep van Natuur & Milieu en VNO-NCW aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een Circulaire Economie in Nederland.

Circulaire economie NPCE
Maatregel tot verplicht retour nemen van recyclaat binnen een circulaire UPV

Sorteerders en recyclers van afvalstoffen vallend onder een UPV zien mogelijkheden tot het volledig sluiten van de keten en het voorkomen van verlies van waardevolle grondstoffen. Zij roepen dan ook o...

7R Model
Circulair is echt een uitdaging

Marijn Bijleveld is senior onderzoeker en themaleider Grondstofketens bij onderzoeksbureau CE Delft. In die hoedanigheid werkt ze onder meer aan verduurzamingsvraagstukken rond grondstoffen en product...

Foto Recyclingsymposium Seijbel
Circulaire Transitie: Inzichten uit het 11e Recyclingsymposium

Wist u dat de bouw en sloop verantwoordelijk zijn voor de helft van het afval in Nederland, waarvan het grootste deel terugkeert als hernieuwbare grondstof? Met deze vraag opende dagvoorzitter Harry D...

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog ee...

Earth Overshoot Day 2_WEB
Earth Overshoot Day: hoe gaan we om met onze hulpbronnen?

De exploitatie van de aarde neemt elk jaar toe en er worden meer hulpbronnen verbruikt dan de planeet kan bieden. Earth Overshoot Day benadrukt dit probleem door nauwkeurig de datum te definiëren waar...

Rec.Symp 2022_WEB
Oud is het Nieuwe Nieuw!

Het thema van de 11e editie van het Recyclingsymposium is bekend. Onder de titel “Oud is het Nieuwe Nieuw!” zal uitgebreid aandacht besteed worden aan losmaken, hergebruiken, recycling en circulair bo...

Foto Weeting WEB
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
In de toekomst wonen wij in een abonnement

De recyclingsector zet zich dagelijks in voor een zo hoogwaardig mogelijke recycling, echter vinden nog te veel materialen en grondstoffen een minder hoogwaardige bestemming of worden alsnog vernietig...

BRBS Recycling
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

BEwerken ONLINE
Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden

Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstof...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer

FOTO_WEB_TwistGroup

Denken, Doen en Doorpakken

Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen met oprichter Carmen Ruiz de directie van de Twist Group. Dit advies- en consultancybureau in de afval- en milieubranche bestaat uit professionals met brede kennis en langdurige ervaring in deze specif... lees meer