We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Brand is niet per definitie failliet

woensdag 13 oktober 2021

Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van de verzekerbare risico’s die bedrijven lopen en in risicoanalyses waaruit blijkt op welke wijze de risico’s kunnen worden verminderd of zelfs worden weggenomen. Als je niet failliet wilt gaan door een brand is een dergelijke risicoanalyse dus van essentieel belang.

Delen

Regelmatig valt in de vakbladen te lezen dat een derde of de helft van de bedrijven die getroffen worden door een grote brand, binnen drie jaar na het ontstaan van de brand failliet gaan. In de meeste gevallen hoeft een bedrijf dat getroffen wordt door een grote brand echter helemaal niet failliet te gaan. Want als een bedrijf failliet gaat ten gevolgde van brand komt dit veelal, omdat enkele zaken niet op orde waren of onderbelicht zijn gebleven. Onderstaande randvoorwaarden zijn hierbij van belang.

Deskundigentaxatie

Zorg voor een goede verzekering voor de opstallen, inventaris, goederen, bedrijfsschade en  opruimingskosten. De basis voor een goede verzekering begint bij een goede taxatie. Zorg er dus voor dat de opstallen en inventaris door een deskundig, erkend en onafhankelijk taxatiebureau worden gewaardeerd. De voorkeur gaat uit naar een deskundigentaxatie op basis van artikel 7:960 BW. Als deze taxatie heeft plaatsgevonden, ligt de waarde van het getaxeerde vast, iets wat een essentieel onderdeel is bij een goede schadeafhandeling. Een deskundigentaxatie heeft een bepaalde geldigheidsduur, veelal drie tot zes jaar. Dit betekent dat deze taxatie regelmatig moet worden herhaald om onderverzekering te voorkomen. Doet u een grote investering? Vergeet niet om dit direct te melden bij uw verzekeraar. Doet u dat niet, ook dan riskeert u onderverzekering. Heeft u dit op orde en u heeft schade, dan is er geen onderverzekeringsregel van toepassing en wordt de schade uitbetaald op basis van de getaxeerde waarde. Als bij schade daarentegen blijkt dat bepaalde onderdelen te laag zijn verzekerd, dan kan een bedrijf door de lagere uitkering inderdaad failliet gaan.

Bedrijfsschadebelang en uitkeringstermijn

Zorg dat een deskundige het juiste bedrijfsschadebelang en de juiste uitkeringstermijn vaststelt. Wij zien helaas regelmatig dat het bedrijfsschadebelang te laag is verzekerd. Het bepalen van het bedrijfsschadebelang is specialistisch werk dat door iemand met verstand van zaken gedaan moet worden. Als het opgegeven belang namelijk te laag is, dan zal de uitkering bij schade ook lager uitvallen dan het bedrijf nodig heeft, waardoor het bedrijf in financiële moeilijkheden kan komen. Het is dus een onderwerp dat niet onderschat moet worden.

Ook zien wij regelmatig dat de uitkeringstermijn te rooskleurig is ingeschat. Als een bedrijf wordt getroffen door een grote brand, zullen eerst de schadeoorzaak en omvang moeten worden vastgesteld. Deze periode kan soms veel tijd in beslag nemen. Daarna begint de sloopperiode van het beschadigde deel en soms zal er ook een grondsanering moeten plaatsvinden. Deze periode kan maanden in beslag nemen waarna er ook nog moet worden herbouwd. Dit herbouwen mag pas nadat de nieuwe vergunningen zijn afgegeven. De doorlooptijd tot het moment waarop het bedrijf weer is opgebouwd kan wel 12-18 maanden in beslag nemen. En nadat het bedrijf weer up and running is, zullen ook de klanten weer terug moeten komen. Helaas wijst de praktijk uit dat veel ondernemers een te korte termijn voor de uitkering hanteren. Als wij samen met de ondernemer bepalen welke uitkeringsperiode minimaal noodzakelijk is om de gederfde inkomsten te overbruggen, dan komen wij in de meeste situaties uit op 18 tot 24 maanden, terwijl veelal slechts 12 maanden zijn verzekerd. Dit houdt dus in dat de uitkering stopt na 12 maanden. Is het bedrijf dan nog niet in bedrijf, dan kan het dus alsnog failliet gaan.

Om het traject te versnellen kunnen verzekerden overigens een contra-expert inschakelen. De contra-expert is een eigen deskundige waar verzekerden recht op hebben. Het is een schade-expert die de belangen van verzekerden behartigt en die een essentiële schakel vormt in het gehele schadeproces.

Het voorkomen van schade en het verkleinen van de schade omvang

Het is achteraf gezien altijd makkelijk om zeggen dat we de schade ook hadden kunnen voorkomen. Daarom zeggen wij het vooraf: Burghgraef van Tiel & Partners is erin gespecialiseerd om risicofactoren te elimineren en hiermee schade te voorkomen. Als het niet lukt om risicofactoren te elimineren, gaan wij beoordelen hoe we de schadeomvang kunnen verkleinen. In de recyclingbranche komt het regelmatig voor dat wij bijvoorbeeld de oppervlakte van de opslag verkleinen of de opslag in zijn geheel verplaatsen. Als het dan mis gaat, dan blijft in ieder geval het machinepark in bedrijf. Wat in deze branche ook speelt zijn de hoge verzekeringspremies. En in bepaalde gevallen is er ook geen risicodrager meer. Mocht er geen risicodrager meer zijn, dan worden er bij schade geen schadepenningen uitgekeerd. Het bedrijf zal bovendien zelf de brandresten moeten opruimen. Als je na een brand niet failliet wilt gaan, dan zul je deze zaken vooraf goed in kaart moeten brengen. Belangrijk hierbij is dat je van tevoren bepaalt wat voor jouw bedrijf acceptabel is: wat kan jouw bedrijf financieel dragen en wat niet.

In de 17 jaar dat Burghgraef van Tiel & Partners bestaat hebben enkele relaties ook grote brandschade gehad. Gelukkig kunnen wij melden dat geen van deze bedrijven  binnen drie jaar na de schadedatum failliet is gegaan. Een bedrijf gaat na brand veelal niet failliet als zijn verzekeringspolis op orde is, als zijn opstallen en inventaris juist zijn gewaardeerd en als het bedrijf bij schade wordt bijgestaan door deskundige experts. Zij kunnen ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer zo snel als mogelijk op hetzelfde niveau zijn als voor de schade.

Sinds 2018 is Burghgraef van Tiel & Partners onderdeel van de Troostwijk Groep. Binnen de groep hebben wij de beschikking over taxateurs, schade-experts en onderzoekers. Voor meer informatie, zie www.risicoinspecties.nl en www.troostwijk.nl.

 • Legal
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BRBS Recycling
De evenredigheid van een (handhavings)besluit

“Pure willekeur!”, brieste een omwonende die na een lange procedure de vergunning van een nabijgelegen puinbreker in stand zag blijven. “De rechter heeft mijn belang gelukkig goed meegewogen!”, glimla...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BRBS Recycling
Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw-...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm...

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevings...

BRBS Recycling
Streven naar een pro actieve veilige omgeving

Eerder wijdden we in BEwerken al een artikel aan de theorie achter het SCL-certificaat, voorheen de veiligheidsladder. Maar wat brengt het SCL-certificaat voor bijvoorbeeld een puinbreker als KWS Juli...

BRBS Recycling
Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is kla...

BRBS Recycling
Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veilighe...

BEwerken ONLINE
De weg naar een stevig Akkoord voor grondstoffen

Het Klimaatakkoord is aan revisie toe. Zeker na het verschijnen van het IPCC rapport, dat bevestigt wat we eigenlijk al wisten: het gaat totaal de verkeerde kant op met het klimaat. Om rampen te voork...

BEwerken ONLINE
ZZS tool voor leden van BRBS Recycling

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat de...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid: geest uit het verleden

De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven ka...

Coen
Meten is weten: onderzoek naar een verzekeringsoplossing op maat voor de recyclingbranche

Stelde je aan een willekeurige makelaar in assurantiën een aantal jaren geleden de vraag: “Wat verkoop jij op verzekeringsgebied eigenlijk niet?” Dan zou het antwoord zo maar geweest kunnen zijn: “Wij...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid nog geen gelopen race

Tot 2009 konden afvalbedrijven worden verplicht reserves aan te houden voor het geval ze milieuschade zouden veroorzaken. Die mogelijkheid werd echter afgeschaft, maar lijkt met de invoering van de Om...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BEwerken ONLINE
Een handhavingswaarschuwing en nu?

Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook...

BEwerken ONLINE
Van Iersel Luchtman Advocaten

Met circa 40 advocaten behoren wij tot de grotere advocatenkantoren in Zuid-Nederland. We opereren vanuit ’s-Hertogenbosch en Breda, maar staan cliënten bij door heel Nederland. We leveren onderneming...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij ...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling) Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede pr...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet? Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verlee...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel? Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit h...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Rijden of wonen afbeelding

Rijden of wonen?

BRBS Recycling is de branchevereniging voor recyclingbedrijven die bouw- en sloopafval inzamelen, sorteren, recyclen en omzetten naar hernieuwde grondstoffen. Een van de recyclingprocessen is het breken van steenachtig materiaal, ook wel puinbreken genoemd, met als doel dit te veranderen van een waa... lees meer

BRBS Recycling

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (... lees meer